Карта на сайта

 

» Начало

» За изданието

» За издателството

» За абонамент

» Контакти

» Партньори

» Условия за ползване

» ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

» Политика за бисквитките

» АРХИВБРОЕВЕ

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 8, 2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 7, 2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 6, 2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 5, 2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 4, 2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 3, 2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 2, 2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 1, 2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 6, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, брой 5, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 4, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 3, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 2, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 1, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 4, 2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 3, 2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 2, 2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 1, 2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 2, 2015

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 1, 2015

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 4, 2014

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 3, 2014

Третиране на отпадъци, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура, 2014

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 2, 2014

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 1, 2014

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 4, 2013

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 3, 2013

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 2, 2013

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 1, 2013

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 2, 2012

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА, Брой 1, 2012ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

Води

Въздух, Почви

Инфраструктура

ОтпадъциТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

» Бизнес

   - Загорка изгражда зелен склад за готова продукция в Стара Загора

   - Екологични проекти на Титан Златна Панега

   - Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

   - Зелени обществени поръчки

   - Програма Иновации за зелена индустрия

   - Лаборатория по екология към КЦМ - Пловдив

   - Проведе се семинар "ИТ решения и автоматизация за модерни ВиК услуги"

   - Състоя се фирмена мисия на немски компании у нас

   - Официално бе открит зеленият склад за готова продукция на Загорка

   - Откриха новата морска гара при Пристанище Бургас

   - МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

   - „Софийска вода” организира Дни на отворените врати в ПСОВ–Кубратово

   - Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕС

   - Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

   - Давид Холдинг с нова информационна система за устойчив общински транспорт

   - Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

   - Ecomondo 2016 ще се проведе от 8 до 11 ноември в Римини

   - Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвят

   - Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016

   - Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост

   - Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

   - REW Istanbul ще събере специалистите по опазване на околната среда

   - Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

   - ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

   - 118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

   - Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

   - Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

   - Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

   - Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

   - Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

   - Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

   - Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитие

   - Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрия

   - Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

   - Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

   - ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

   - Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

   - Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страни

   - Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища

   - Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

» Внедрено

   - Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

   - ВиВ Изоматик внедри система за автоматично управление във ВиК Силистра

» Във фокус

   - Новости в газовата хроматография

   - Продукти и специализирани услуги за газова хроматография

   - Сдружение "Клуб 9000": Предлагаме широк спектър от обучения в сферата на системите за управление на околната среда и качеството

» Иновации

   - Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазма

   - Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакна

   - Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстил

   - Учени демонстрираха нова технология за рециклиране на нанопроводници

   - Нов метод за селективно пречистване на води от олово

   - Електрическо поле подобрява ефективността на пречистване на отпадъчни води

   - Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часа

» Интервю

   - Recycling Bulgaria, Стефан Стаменов: Пазарът по управление на отпадъци в България разполага с голям потенциал за развитие

   - BASF, Валентина Диканска: Подпомагаме клиентите си в изпълнението на поетите екологични ангажименти

   - БАВ, инж. Иван Иванов: Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерства

   - АСЕКОБ, Николай Сиджимов: За 20 години АСЕКОБ се превърна в мярка за професионализъм и колегиалност

   - Аурубис България, Никола Треан: Гледаме много сериозно на ефекта от дейността ни върху околната среда

   - АРИ, Иво Георгиев: Необходими са промени в ЗУО, които да защитят и мотивират легалните фирми в бранша да работят

   - БАВ, инж. Иван Иванов: Вярвам в бъдещото широко приложение на IT във ВиК сектора

   - AUWA Рисайклинг България, Франц Грос: В България трябва да се ускори прилагането на нови технологии за рециклиране

   - Карбон Финанс, Явор Василев: Моментът е изключително подходящ за покупка на квоти за емисии

   - Община Силистра, д-р Юлиян Найденов: Ефективната инфраструктурна политика изисква последователност

   - Девня Цимент и Вулкан Цимент, Серж Шмит: Гордеем се с дългогодишния си ангажимент към устойчивото развитие

   - Биорок България, Георги Йовков: Предлаганите от нас продукти са строго ориентирани към опазване на околната среда и водните ресурси

   - д-р Михаел Ангерер, посолство на Австрия Австрийските фирми разполагат с добри референции в областта на екологичните проекти в България

   - ХЕРЦ-България, Ерол Халил: Качеството е определящо при избора на професионална техника

   - Индустриал Партс: Предстои масовото навлизане на умните технологии в сектора

   - БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

   - МОСВ, Александър Иванов: Търсят се екологични и икономически целесъобразни алтернативни решения за оползотворяване на утайки

   - Българска асоциация по рециклиране, Борислав Малинов: Управлението на отпадъци е отрасъл от жизнено важно значение за българската икономика

   - АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

   - Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии

   - ДП РАО, Дилян Петров: Управлението на РАО е важна за обществото индустрия

   - Зорница Кънчева-Миладинова: Община Велико Търново изгражда регионална система за управление на отпадъци

   - Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

   - Oбщина Плевен, инж. Павлина Иванова: Изгражда се регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен

   - Венета Тенчева: На територията на община Хасково се изгражда Регионален център за третиране на неопасни отпадъци

   - Oбщина Шумен, инж. К. Радушева: Регионалното депо обуславя екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в района

   - ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

   - Valve World Expo, Фридрих-Георг Керер: Изложението Valve World Expo притежава голям икономически потенциал

   - Herborner Pumpentechnik, Буркхард Шварц: Пазарът в България притежава големи възможности за развитие

   - МОН, Геновева Жечева: Хоризонт 2020 ще има пряко отражение върху прехода към нисковъглеродна икономика

   - У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

   - Да Транс, Георги Джойков: Предлагаме екологично и напълно проследяемо управление на опасни отпадъци от фармацевтичната индустрия

   - БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

   - Джиосайкъл България, Никола Овчаров: Като част от Geocycle можем да предложим глобалните познания и опит на компанията в управлението на отпадъците

   - ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

   - БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

   - Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за нас

   - Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

   - Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

   - Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

» Проекти

   - Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

   - Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима

   - Изграждат модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София

   - Екологични проекти в ТЕЦ Варна

   - Спектри проектира транспортен шумозащитен екран

   - Изграждане на екологична инфраструктура в община Бургас

   - Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци в Свилоцел

   - Пет общини изграждат регионална система за управление на отпадъците за регион Левски

   - Стартира изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води в Мездра

   - Започна обновяването и доизграждането на канализационната и водоснабдителната системи в гр. Аксаково

   - Община Попово и община Враца изграждат съвместно иновативен проект за локални пречиствателни съоръжения

   - Стартира най-мащабният инфрастуктурен проект на община Ямбол

   - Малко Търново изгражда регионална система за управление на отпадъците

   - ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

   - Екологични проекти в Каолин

   - Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

   - Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда

   - Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

   - КАМ: Разполагаме с технологии и специфични съоръжения за обработване на блистерни форми от фармацевтичната промишленост

   - Европейска схема за екомаркировка

   - Европейска схема за търговия с емисии

   - Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

   - Международен уъркшоп представи бизнес модели за градско земеделие

» Стандарти

   - Екологични оценки на сгради

   - Нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

   - BREEAM – първият метод за устойчиво строителство

   - Доброволни схеми за управление на околната среда

   - Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

   - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

   - Нови изисквания към разделното събиране на отпадъци и тяхното предаване

   - Системи за управление на околната среда

   - Схема за управление по околната среда и одитиране EMAS

   - Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

   - Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

   - Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

   - Нова версия на системата за управление на околната среда ISO 14001

   - Нови изисквания относно ограничаването на употребата на опасни вещества в ЕЕО

   - ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

   - Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

» Събития

   - Проф. Владко Панайотов представи нови технологии за намаляване на вредните емисии

   - Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивост

   - Райкомерс Конструкшън представи иновативна технология за полагане на студен асфалт

   - H2O Accadueo 2014 ще се проведе в Болоня през октомври

   - Загорка отличи победителите в конкурса Загорка Зелен Фонд 2014

   - БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

   - Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на вода

   - Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

   - Проведе се втората част на Национална конференция „Акустика 2014”

   - БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

   - Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

   - Предстоят ключовите за годината събития във водния сектор - ВОДА СОФИЯ и БУЛАКВА

   - В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet

   - Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

   - ГБИТК организира онлайн конференция за устойчиво отопление и охлаждане с участие на германски фирми

   - INTERFORST 2022 демонстрира технологии за бъдещето на дървопреработката

   - Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преход

» Технически статии

   - Методи и съоръжения за сепариране на отпадъци

   - Инсталации за производство на биогаз от отпадъци

   - Обработка и рециклиране на електронни отпадъци

   - Завод за преработка на отпадъци на Екобулпак

   - Провежда се Вода София 2012

   - ВиК инфраструктурата на България

   - Енергийно ефективни помпени системи за ПСОВ

   - Управление на водните ресурси в страната

   - Безизкопни технологии в България

   - Сероочистващи инсталации

   - Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени места

   - Стандарти за питейна вода

   - Енергия от отпадъчна дървесна биомаса

   - Рециклиране на пластмаси

   - Управление на излезли от употреба гуми

   - Аерация на купове за компостиране

   - Управление на загубите на вода

   - Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

   - Балиращи машини

   - Електрофилтри за пречистване на въздух

   - Устойчивост на водоснабдяването

   - Пречиствателни станции за битови отпадни води

   - Електрофилтри за пречистване на въздух

   - Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България

   - Измерване на азотни окиси

   - Технологии за преработка на автомобилни гуми

   - Технологии и машини за компостиране

   - Пречистване на промишлени отпадни води

   - Започна изграждането на водната инфраструктура на Стара Загора

   - Стартира строителството на водния цикъл на Монтана

   - Автоматизирани системи за управление на водоснабдяването

   - Производство на енергия от твърди отпадъци

   - Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомаса

   - Системи за дистанционен контрол и управление на водоснабдителни обекти

   - Обезводняване на утайки от отпадни води

   - Контрол на замърсяванията в ТЕЦ

   - Екологични проекти на община Пловдив

   - Изгаряне на опасни отпадъци

   - Рециклиране на метали

   - Системи за електронно таксуване на пътни потребители

» Фирмени статии

   - Кселекс, Тодор Стефанов: Пазарът на оборудване за пречиствателни станции за питейни и отпадни води се развива в посока разширяване употребата на висококачествени материали и снижаване на енергийните разходи

   - Система за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони

   - Анес-96, Донка Ангелова: Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

   - Еко Проект, Ралица Тотева: Модернизацията на технологията и оборудването ни правят по-конкурентоспособни

   - EREMA, Манфред Хакл: Създаваме световни стандарти в рециклирането на пластмаси

   - Екоинвест, Орлин Тасев: Институциите трябва да подпомагат фирмите при изпълнението на наредбата

   - МЦ-Баухеми, Костадин Костадинов: Приоритет за нас е да предложим най-правилното техническо решение

   - АкваМОД, Александър Личев: Компютърното моделиране е част от бъдещето на ВиК системите

   - Прострийм Груп, Николай Ботев: Новост в портфолиото ни е Интегрирано сервизно обслужване на предприятия в индустриалния и ВиК сектор

   - Адара Инженеринг, инж. Здравка Атанасова: Качеството ще става все по-важен критерий при избора на изпълнители

   - Работата по инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров върви по план

   - ВиВ Изоматик представи решения за автоматизация на водния сектор

   - Сименс и Хах Ланге организираха семинар за водния сектор

   - Herborner Pumpentechnik, Буркард Шварц: Постигнахме по-строги стандарти от заложените в директивата за екодизайн

   - ПиМ Груп с участие в реализацията на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров

   - Юроком 2000, инж. Цветелина Чобанова: На Вода София 2014 ще представим геосинтетични материали на водещи световни производители

   - Биорок България представи най-новия модул за малки пречиствателни станции Biorock 25 на изложението IFAT 2014

   - Регулатори за защита от воден удар в помпени системи от Dorot Control Vaves

   - Herrenknecht: Планираме много нови проекти с български компании

   - Норд Авторециклинг – организация по оползотворяване на отработени масла

   - Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

   - Екоинвест: 10 години зелени решения за управление на отпадъците от Екоинвест ЕООД

   - Херболд: Решение за сепариране на чужди тела при рециклиране от Herbold Meckesheim

   - БГ Еко Проджект: Българските биоинсталации

   - Да Транс ООД - европейските стандарти в България при управлението на промишлени и опасни отпадъци

   - ГАЕА - Решения за екологично и икономически целесъобразно управление на отпадъци

   - Лабтех предлага цялостни решения за анализ на води и отпадъци

   - Global Garant: H2O смесените смоли елиминират ефективно до 5 основни замърсителя

   - Инсогруп: Индустриалната серия Vulcan e лесно решение за проблема с котления камък

   - Флунемерг: Омекотяването на вода със смола DOWEX™ Marathon™ C намира приложение в различни сектори на индустрията

   - Ехнатон: Mitsubishi Electric - надежден партньор в проектите за енергия от отпадъци

   - Save the Planet 2015 - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа

   - БГ Еко Проджект: Биохумус за екологично чиста продукция

   - Пашев: Инсталации за обогатяване на отпадъци Made by Vecoplan

   - БАПТЕП: Биотехнологии с доказан ефект и ниска себестойност

   - Loyds: ISO 50001 - Реален план за намаляване на разходите за енергия

   - Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

   - Адара Инженеринг, инж. Милен Петков: Успешно налагаме на пазара най-актуалните енергийно ефективни решения в областта на помпеното оборудване от Grundfos и Busch

   - Siemens: Siwa LeakControl предоставя надеждно откриване и локализиране на течове във водопроводни мрежи

   - CCS България: Решенията ни за емисионен мониторинг на димните газове отговарят на най-съвременните изисквания в областта 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top