Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

06.07.2017, Брой 4/2017 / Бизнес /

  • Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017
  • Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

Бизнес

 

Bторото издание на конкурса Екообщина, който се организира от Френското посолство в България, стартира през м. май т. г. Корпоративни партньори на проекта отново са Рено Нисан България, Saint-Gobain Weber България, Schneider Electric България и Софийска вода, част от Веолия. И тази година в хода на инициативата се проведоха семинари по темите на четирите категории, в които всяка една община ще може да кандидатства.

Първият семинар
на тема “Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води” се състоя на 23 май т. г. Официален гост на откриването бе заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова.

В събитието се включиха няколко гост-лектора от Франция - Маркюс Агбекодо, директор на Агенция за водите “Артоа-Пикарди”, Гаетан Боае, директор водоснабдяване и канализация, агломерационна общност Ланс-Лиевен и Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен, както и над 40 представители на местната власт, експерти и партньори на инициативата.

“Темата за устойчивото управление на водите е изключително интересна, тъй като позволява да кръстосаме българските и френските гледни точки, като това се превръща във възможност за обмяна на опит. Днес засягаме две много важни теми – какви са ползите от междуобщинските сдружения за управление на водите и каква е ролята на публично-частните партньорства, като тяхното обсъждане ще бъде полезно и за двете страни”, заяви посланикът на Франция в България Н. Пр. Ерик Льобедел пред присъстващите на форума.

От българска страна лектори на събитието бяха Таня Христова, кмет на Габрово, която представи добрите практики в града, и Светла Иванова, държавен експерт в отдел “Програмиране и планиране” на Министерството на околната среда и водите.

Следващият семинар, посветен на устойчивото управление на битовите отпадъци
- от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване, се проведе на 31 май.

Сред официалните гости от Франция бе Рафаел Гуастави, заместник-ръководител на отдел “Събираемост и оползотворяване на отпадъците”, Агенция по околна среда и овладяване на енергията (ADEME), който представи основните елементи от Националния план за управление на отпадъците във Франция. Той се базира предимно на концепцията за кръгова икономика, благодарение на което количеството на отпадъците в страната е намаляло с 6% за две години.

Мишел Льопилие сподели добри практики от Европейска метрополия Лил, където за по-ефективното оползотворяване на отпадъците те се събират разделно в пет вида контейнери. След това се подават към инсталациите за термично третиране (350 000 тона/год.) и за оползотворяване на органичната фракция (108 000 тона/год.).

Лектори от българска страна бяха Митко Панайотов, зам.-кмет на община Търговище, която бе сред отличените за устойчиво управление на отпадъците в миналогодишното издание на конкурс Екообщина, и Жаклина Методиева, държавен експерт, отдел “Програмиране и планиране”, ГД “ОПОС”, Министерство на околната среда и водите.Темата на третия семинар от Екообщина 2017
който се състоя на 13 юни т. г. бе “Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на хора и стоки – източник на атрактивност за териториите и удовлетворение за гражданите”. “МРРБ има ангажимент да полага усилия за развитие на устойчивата градска мобилност в национален мащаб, българските общини могат да разчитат на нашата подкрепа.

Всички мерки за устойчива мобилност обаче нямат смисъл без възпитание в екологична култура на придвижването и информираността на гражданите за нуждата от това”, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който бе официален гост на събитието.

Гост-лектори от Франция бяха Жан-Франсоа Рьотиер, бивш зам.-председател по транспорта в Метрополия Нант, Пиер Анауер, отговорник проекти “Управление на мобилността”, Европейска метрополия Страсбург и Кристел Шабрьодие, зам.-председател на AVERE France, Национална асоциация за развитие на електрическата мобилност и делегат за институционалните отношения на групата “La Poste”.

Те представиха финансовите и екологичните предимства от използването на електрически автомобили в градовете. Внимание бе обърнато и на адекватното уреждане на системата за градския транспорт за задоволяване нуждите от бързо придвижване на гражданите и създаване на атрактивни бизнес условия.


 

По време на четвъртия, последен семинар
който се проведе на 27 юни, бяха обсъдени възможностите за подобряване на енергийната ефективност на обществените и жилищните сгради. Лекции изнесоха френските експерти Ив-Лоран Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция “Жилищна политика, градоустройство и ландшафт”, Министерство на екологичния и солидарен преход, и Елен Ван Елсланд, ръководител проекти “Устойчива жизнена среда”, Европейска метрополия Лил.

Те представиха националната стратегия за реновиране на сградите във Франция, в която се включват финансови помощи, предоставяни на разположение на ръководителите на проекти и насърчителна правно-нормативна уредба. Като пример за насърчаване на енергийната ефективност при новостроящите се сгради Ив-Лоран Саповал посочи бонуса от 30% към площта за застрояване, който се дава при строежа на онези сгради, доказали, че са или енергийно, или екологично образцови, или с положителна енергия.

В своята лекция Елен Ван Елсланд представи какви са политиките на Европейска метрополия Лил за реновиране на индивидуалните жилища. Тя отличи най-важната роля на метрополията, а именно убеждаването и подпомагането на гражданите да се ангажират с дейности по устойчиво реновиране на жилището им.

Участие от българска страна взе кметът на община Златоград Мирослав Янчев, който обобщи постигнатите досега резултати в общината по отношение на енергийната ефективност – икономии от 6613 лв. годишно, равняващо се на 61 115 kWh спестена енергия, и 18 тона спестени емисии на въглероден диоксид.

Крайният срок за подаване на кандидатури за Екообщина тази година е 31 юли, а официалната церемония по награждаването е предвидена за октомври т. г.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top