д-р Михаел Ангерер, посолство на Австрия Австрийските фирми разполагат с добри референции в областта на екологичните проекти в България

28.02.2014, Брой 1/2014 / Интервю /

  • д-р Михаел Ангерер, посолство на Австрия Австрийските фирми разполагат с добри референции в областта на екологичните проекти в България

Интервю

 

д-р Михаел Ангерер, търговски съветник
към посолството на Австрия в България,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми д-р Ангерер, Австрия е страна партньор на предстоящото издание на организираните от Виа Експо международна конференция и изложба Save the Planet. Разкажете ни малко повече за това сътрудничество.
Австрия вече за четвърта поредна година е партньор на Виа Експо – българския организатор на форуми и изложения, в това число и на конгреса Save the Planet, който ежегодно се провежда в Интер Експо Център в София.

Първоначално фокусът на събитието беше насочен към конгреса, на който редовно изнасят доклади по актуални теми на устойчивото развитие в областта на енергетиката и околната среда австрийски експерти от публичния сектор, но също и предприемачи с богат опит в тези сфери. В рамките на това партньорство участието на австрийски фирми в паралелно провеждащото се изложение се разви много добре.

Кои австрийски фирми ще вземат участие тази година? Какви екологични иновации ще могат да видят посетителите там?
В рамките на австрийското групово участие 17 компании ще представят технологии за опазване на околната среда. Тази година фокусът е насочен към разделянето, раздробяването и рециклирането на отпадъците: ще бъдат представени нови ефикасни технологии за механичното разделяне и третиране на отпадъци; също така машини за рециклиране на отпадъци, които се използват и в областта на пластмасите за производство на гранулати и горива. Важна тема е и термичната обработка на биомаса в отоплителни инсталации и топлофикационни предприятия. Една от фирмите представя например технология за малки ВЕЦ.Какъв тип партньорства ще търсят участващите компании в България?
Австрийските компании се стремят да намерят клиенти, които се занимават с разделянето и третирането на отпадъци. В някои от случаите в този процес участват и общините. При намирането на партньори съдействие могат да окажат и представители, които са готови да работят на базата на комисионни.

Кои екологични проекти, реализирани в Австрия, могат да бъдат посочени като успешни примери? Кои от тях са приложими и у нас?
През последните години в България вече са реализирани редица проекти с австрийска технология за опазване на околната среда. Така например при термичното третиране на биомаса в редица предприятия се прилага австрийска технология. Голям интерес предизвиква технологията за оползотворяване на PVC и PE за гранулати.


 

Какви са конкретните планове на австрийските компании за реализация на екопроекти в България? Стартирали ли са такива и какво е текущото им състояние?
Австрийските фирми разполагат с добри референции в областта на опазването на околната среда в България - например при редица пречиствателни станции се използват австрийски технологии. В областта на отпадъците австрийските фирми се занимават със сметосъбирането и разделянето на отпадъците.

Те предлагат професионални услуги, които във връзка с нарастващите разходи за изхвърлянето на отпадъците предизвикват все по-голям интерес. При рециклирането на пластмаси редица български компании вече използват технологии от Австрия.

В кои сфери на екологията виждате перспектива за съвместен бизнес между двете страни?
Особено в сектор околна среда в България все още има много неусвоени европейски субсидии от бюджетния период 2007-2013 г. Тези средства следва да се използват най-късно до края на 2015-та за изграждането на пречиствателни станции и съоръжения за рециклиране на отпадъците.

Австрийското групово участие в Save the Planet в този смисъл е тъкмо навреме и се надявам, че при добро сътрудничество между австрийски и български компании ще бъде възможно да получат поръчки от общините в споменатите вече области.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Фирмени статии

"Save the Planet" Изложение и Конференция за Югоизточна Европа 2017 за управление на отпадъци и рециклиране

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране.  Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства.

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016Бизнес

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016

В края на октомври т. г.

Иновации и знания на Save the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране)Фирмени статии

Иновации и знания на Save the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране)

5-7 април, София, организатор: Виа ЕкспоРастящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсноефективен начин са необходими знания и иновации.

У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен периодИнтервю

У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

Търговският съветник в посолството на Австрия в България говори за възможностите за съвместна реализация на проекти между български и австрийски компании, които предлага новият програмен период на ОП „Околна среда” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015Фирмени статии

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Отпадъците отново са един от приоритетите в оперативна програма ""Околна среда"" 2014 - 2020 г. Страната ни ще получи повече средства за справянето с многобройните предизвикателства, пред които сме изправени.

Save the Planet 2015 - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна ЕвропаФирмени статии

Save the Planet 2015 - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа

21-и век е времето на преоценка на начина на потребление и производство. Само след няколко десетилетия броят на населението ще достигне 9 милиарда и ще трябва да споделя ограничените природни ресурси.

Екологични проекти в КаолинПроекти

Екологични проекти в Каолин

Kаолин е най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна България и сред най-големите в Централна и Източна Европа. Дружеството експлоатира находища в района на Ветово, Каолиново, Игнатиево, Димитровград и Тополовград.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top