Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Фирмени статии /

  • Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

 

Еко Макс Био ЕООД е сред водещите български фирми в областта на екоиновациите. Репутацията си дължи на цялостните си иновативни решения и продукти за пречистване на индустриални и битови отпадни води с помощта на модерните био- и нанотехнологии.

От момента на нейното създаване преди 22 години, фирмата се налага като новатор, след като първа в България започва производство на бактериални инокуланти за нуждите на селското стопанство.

Система за произвеждане на фосфорен тор
Фирма Еко Макс Био посредством своето подразделение ""Екомакс-иновации"" разработи иновационна система за произвеждане на първокласен фосфорен тор чрез отстраняване на азот и фосфор от пречиствателни станции за отпадни води и животновъдни ферми.

В преситен воден разтвор на едновременно присъстващи магнезиеви, амониеви и ортофосфатни йони (какъвто може да бъде отпадъчната вода) в моларно съотношение Mg+2: NH4+:PO4-3 = 1:1:1 и при определена (значителна) турболенция се образуват кристали на минерала струвит (съдържащ фосфор, ангажиран от разтвора), които лесно се утаяват.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 - контейнер
Еко Макс Био представя новата по-ефективна технология за дехидратиране, биоензимно обработване и компостирне на сепарирани утайки от животновъдни ферми с ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер. В различните модификации са взети предвид всички характерни особености на отделните животновъдни отрасли.

По задание на клиента може да бъде разработена и система за обработка на утайките от промишлени производства и др. Технологията решава неразрешими досега проблеми с депониране и компостиране на животинските отпадъци, като ги превръща в първокласен биотор. Най-важното е, че с новата технология се постига контролирано разграждане на органичните вещества до лесно усвоима форма от растенията и културите и по този начин се намаляват загубите на биогенни елементи като азот, калий и фосфор.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 е система от типа ""всичко в едно"", при която в резултат на третирането със специално разработени биоензимни препарати и реагенти, дозирани автоматично от дозираща помпа, се получава филтриране и уплътняване на утайките, третиране с ензими и присъщи за процеса на компостиране микроорганизми. Филтрирането се извършва в специален филтриращ бик-бек бокс, изработен от армиран двуслоен геотекстил.

Депонирането се извършва заедно с бик-бек бокса и така престоява до приключване на процеса на компостиране. При нормални условия компостирането приключва от 3 до 5 месеца, след което може да се разпръсне на полето за наторяване.

Главното преимущество на този метод е неговата гъвкавост и ниската цена на оборудването, както и ниските експлоатационни разходи. Полученият материал (биокомпост) може да замени химическите торове, а филтрираната вода може да се използва за напояване. При необходимост може да се изгради и нанофилтрираща система за повторно използване на водата.

Принцип на действие
Водата постъпва в биобасейна, където автоматично се подава бактериален инокулант от инкубатора за култивирана биомаса. Посредством циркулационна помпа водата циркулира в продължение на 30 минути, след което се изпомпва за филтрация. Филтрираната вода изтича и се събира във водосборния резервоар, а утайката остава в бик-бек-бокса. Когато бик-бек-боксът се напълни с утайка, се сменя с нов, а пълният се депонира за компостиране.

ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер може да бъде произведен според индивидуалните нужди на всеки клиент. Най-малките инсталации са за малки ферми с капацитет 1м3 на ден, а най-големите - за 100м3 на ден.

Предимства
• ниска цена на съоръжението като цяло;
• ниска цена на консумираната в случая електроенергия;
• не се влияе от климатичните условия;
• не се изискват високи повърхности за съоръжението;
• технологията изисква малки количества химикали;
• успешно отстранява органични съединения, като по този начин не допуска изпаряването и изтичането на неприятни миризми
• евтина поддръжка и ниски разходи за труд;
• технологията ДЕХИДРОМАКС-20-13 не включва промяна и технически модификации, които биха се наложили с оглед разположението на съоръжението при проблемен релеф или малка площ.

Компанията предлага ""Услуга до ключ"", включваща оценка на ситуацията и изготвяне на технология за източване; количество и срокове; проект и лоялност + доставка; вид на утайката за пречистване: съдържание на варовик, % твърдост на утайката, омасленост; анализ на утайката за да се установи размерът на частиците за превръщане в суха маса.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Честотни инвертори FR-F800 - E с интегриран EthernetФирмени статии

Честотни инвертори FR-F800 - E с интегриран Ethernet

FR-F800 - E предлагат на производителите на машини и на системните интегратори възможност за редуциране на разходите, подобрена сигурност с филтриране на IP обхвата, дистанционно диагностициране и отстраняване на грешки.

Индустриални сита Vibrowest - надеждност и ефективност на високо нивоФирмени статии

Индустриални сита Vibrowest - надеждност и ефективност на високо ниво

Машините Vibrowest, подходящи за различни процеси в хранително-вкусовата промишленост, се отличават с лесна инсталация и поддръжка, висока производителност, издръжливост и дълъг експлоатационен живот.

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?Фирмени статии

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

Рециклиране на битови отпадъци - ПE фолио: сега и в Южна Африка!Фирмени статии

Рециклиране на битови отпадъци - ПE фолио: сега и в Южна Африка!

Произведена и доставена от HERBOLD MECKESHEIM, линията може да преработи годишно до 8000 тона фолио, използвани «биг-бегс» и подобни отпадъци.

Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния секторФирмени статии

Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния сектор

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процесФирмени статии

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процес


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top