Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Фирмени статии /

  • Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

 

Еко Макс Био ЕООД е сред водещите български фирми в областта на екоиновациите. Репутацията си дължи на цялостните си иновативни решения и продукти за пречистване на индустриални и битови отпадни води с помощта на модерните био- и нанотехнологии.

От момента на нейното създаване преди 22 години, фирмата се налага като новатор, след като първа в България започва производство на бактериални инокуланти за нуждите на селското стопанство.

Система за произвеждане на фосфорен тор
Фирма Еко Макс Био посредством своето подразделение ""Екомакс-иновации"" разработи иновационна система за произвеждане на първокласен фосфорен тор чрез отстраняване на азот и фосфор от пречиствателни станции за отпадни води и животновъдни ферми.

В преситен воден разтвор на едновременно присъстващи магнезиеви, амониеви и ортофосфатни йони (какъвто може да бъде отпадъчната вода) в моларно съотношение Mg+2: NH4+:PO4-3 = 1:1:1 и при определена (значителна) турболенция се образуват кристали на минерала струвит (съдържащ фосфор, ангажиран от разтвора), които лесно се утаяват.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 - контейнер
Еко Макс Био представя новата по-ефективна технология за дехидратиране, биоензимно обработване и компостирне на сепарирани утайки от животновъдни ферми с ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер. В различните модификации са взети предвид всички характерни особености на отделните животновъдни отрасли.

По задание на клиента може да бъде разработена и система за обработка на утайките от промишлени производства и др. Технологията решава неразрешими досега проблеми с депониране и компостиране на животинските отпадъци, като ги превръща в първокласен биотор. Най-важното е, че с новата технология се постига контролирано разграждане на органичните вещества до лесно усвоима форма от растенията и културите и по този начин се намаляват загубите на биогенни елементи като азот, калий и фосфор.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 е система от типа ""всичко в едно"", при която в резултат на третирането със специално разработени биоензимни препарати и реагенти, дозирани автоматично от дозираща помпа, се получава филтриране и уплътняване на утайките, третиране с ензими и присъщи за процеса на компостиране микроорганизми. Филтрирането се извършва в специален филтриращ бик-бек бокс, изработен от армиран двуслоен геотекстил.

Депонирането се извършва заедно с бик-бек бокса и така престоява до приключване на процеса на компостиране. При нормални условия компостирането приключва от 3 до 5 месеца, след което може да се разпръсне на полето за наторяване.

Главното преимущество на този метод е неговата гъвкавост и ниската цена на оборудването, както и ниските експлоатационни разходи. Полученият материал (биокомпост) може да замени химическите торове, а филтрираната вода може да се използва за напояване. При необходимост може да се изгради и нанофилтрираща система за повторно използване на водата.

Принцип на действие
Водата постъпва в биобасейна, където автоматично се подава бактериален инокулант от инкубатора за култивирана биомаса. Посредством циркулационна помпа водата циркулира в продължение на 30 минути, след което се изпомпва за филтрация. Филтрираната вода изтича и се събира във водосборния резервоар, а утайката остава в бик-бек-бокса. Когато бик-бек-боксът се напълни с утайка, се сменя с нов, а пълният се депонира за компостиране.

ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер може да бъде произведен според индивидуалните нужди на всеки клиент. Най-малките инсталации са за малки ферми с капацитет 1м3 на ден, а най-големите - за 100м3 на ден.

Предимства
• ниска цена на съоръжението като цяло;
• ниска цена на консумираната в случая електроенергия;
• не се влияе от климатичните условия;
• не се изискват високи повърхности за съоръжението;
• технологията изисква малки количества химикали;
• успешно отстранява органични съединения, като по този начин не допуска изпаряването и изтичането на неприятни миризми
• евтина поддръжка и ниски разходи за труд;
• технологията ДЕХИДРОМАКС-20-13 не включва промяна и технически модификации, които биха се наложили с оглед разположението на съоръжението при проблемен релеф или малка площ.

Компанията предлага ""Услуга до ключ"", включваща оценка на ситуацията и изготвяне на технология за източване; количество и срокове; проект и лоялност + доставка; вид на утайката за пречистване: съдържание на варовик, % твърдост на утайката, омасленост; анализ на утайката за да се установи размерът на частиците за превръщане в суха маса.

 

АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Европейският експозиционен център на кръговата икономика EcomondoФирмени статии

Европейският експозиционен център на кръговата икономика Ecomondo

ECOMONDO е търговският панаир, лидер на зелената и кръгова икономика в европейското Средиземноморие, международно събитие с иновативен формат, което обединява в една платформа всички сектори на кръговата икономика.  От енергийната ефективност до енергията от възобновяеми източници, от оползотворяването на суровини и енергия до устойчиво развитие: това са само някои от разглежданите теми в дните, посветени на събитието.

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в БългарияФирмени статии

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.Г-н Тен Хоор, представете накратко структурата и предмета на дейност на КВТ Констракшън.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Комплексни решения за биогаз от Белфри ООД

В съвременните пречиствателни станции анаеробното третиране на утайката, получена при пречистване на отпадъчните води, генерира биогаз с високо съдържание на метан. Утилизацията на този биогаз в бойлери и когенератори на територията на ПСОВ дава възможност станцията сама да покрива частично или напълно технологичните си нужди от топлоенергия, като в същото време реализира и приходи от продажбата на произведената електрическа енергия.

Аква Джет 2011 ще представи иновативни продукти от партньорите си на Вода СофияФирмени статии

Аква Джет 2011 ще представи иновативни продукти от партньорите си на Вода София

На щанд C10 в зала 1 компанията ще демонстрира иновативни решения от продуктовите каталози на някои от партньорите си - Uraca, Schiebel, ENZ и Vetter. Акценти сред експонатите ще са хидробластиращ агрегат от новата серия SmartLine, хидравлична тест помпа и трибутална помпа на немската компания Uraca.

Фирмени статии

"Save the Planet" Изложение и Конференция за Югоизточна Европа 2017 за управление на отпадъци и рециклиране

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране.  Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства.

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2017 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top