Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Фирмени статии /

  • Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

 

Еко Макс Био ЕООД е сред водещите български фирми в областта на екоиновациите. Репутацията си дължи на цялостните си иновативни решения и продукти за пречистване на индустриални и битови отпадни води с помощта на модерните био- и нанотехнологии.

От момента на нейното създаване преди 22 години, фирмата се налага като новатор, след като първа в България започва производство на бактериални инокуланти за нуждите на селското стопанство.

Система за произвеждане на фосфорен тор
Фирма Еко Макс Био посредством своето подразделение ""Екомакс-иновации"" разработи иновационна система за произвеждане на първокласен фосфорен тор чрез отстраняване на азот и фосфор от пречиствателни станции за отпадни води и животновъдни ферми.

В преситен воден разтвор на едновременно присъстващи магнезиеви, амониеви и ортофосфатни йони (какъвто може да бъде отпадъчната вода) в моларно съотношение Mg+2: NH4+:PO4-3 = 1:1:1 и при определена (значителна) турболенция се образуват кристали на минерала струвит (съдържащ фосфор, ангажиран от разтвора), които лесно се утаяват.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 - контейнер
Еко Макс Био представя новата по-ефективна технология за дехидратиране, биоензимно обработване и компостирне на сепарирани утайки от животновъдни ферми с ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер. В различните модификации са взети предвид всички характерни особености на отделните животновъдни отрасли.

По задание на клиента може да бъде разработена и система за обработка на утайките от промишлени производства и др. Технологията решава неразрешими досега проблеми с депониране и компостиране на животинските отпадъци, като ги превръща в първокласен биотор. Най-важното е, че с новата технология се постига контролирано разграждане на органичните вещества до лесно усвоима форма от растенията и културите и по този начин се намаляват загубите на биогенни елементи като азот, калий и фосфор.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 е система от типа ""всичко в едно"", при която в резултат на третирането със специално разработени биоензимни препарати и реагенти, дозирани автоматично от дозираща помпа, се получава филтриране и уплътняване на утайките, третиране с ензими и присъщи за процеса на компостиране микроорганизми. Филтрирането се извършва в специален филтриращ бик-бек бокс, изработен от армиран двуслоен геотекстил.

Депонирането се извършва заедно с бик-бек бокса и така престоява до приключване на процеса на компостиране. При нормални условия компостирането приключва от 3 до 5 месеца, след което може да се разпръсне на полето за наторяване.

Главното преимущество на този метод е неговата гъвкавост и ниската цена на оборудването, както и ниските експлоатационни разходи. Полученият материал (биокомпост) може да замени химическите торове, а филтрираната вода може да се използва за напояване. При необходимост може да се изгради и нанофилтрираща система за повторно използване на водата.

Принцип на действие
Водата постъпва в биобасейна, където автоматично се подава бактериален инокулант от инкубатора за култивирана биомаса. Посредством циркулационна помпа водата циркулира в продължение на 30 минути, след което се изпомпва за филтрация. Филтрираната вода изтича и се събира във водосборния резервоар, а утайката остава в бик-бек-бокса. Когато бик-бек-боксът се напълни с утайка, се сменя с нов, а пълният се депонира за компостиране.

ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер може да бъде произведен според индивидуалните нужди на всеки клиент. Най-малките инсталации са за малки ферми с капацитет 1м3 на ден, а най-големите - за 100м3 на ден.

Предимства
• ниска цена на съоръжението като цяло;
• ниска цена на консумираната в случая електроенергия;
• не се влияе от климатичните условия;
• не се изискват високи повърхности за съоръжението;
• технологията изисква малки количества химикали;
• успешно отстранява органични съединения, като по този начин не допуска изпаряването и изтичането на неприятни миризми
• евтина поддръжка и ниски разходи за труд;
• технологията ДЕХИДРОМАКС-20-13 не включва промяна и технически модификации, които биха се наложили с оглед разположението на съоръжението при проблемен релеф или малка площ.

Компанията предлага ""Услуга до ключ"", включваща оценка на ситуацията и изготвяне на технология за източване; количество и срокове; проект и лоялност + доставка; вид на утайката за пречистване: съдържание на варовик, % твърдост на утайката, омасленост; анализ на утайката за да се установи размерът на частиците за превръщане в суха маса.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³ Фирмени статии

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни водиФирмени статии

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

Модулно структурираната серия CM може да покаже своите предимства в пълна степен и при големи спирателни клапани, а благодарение на променливата си скорост на действие, ефективно да предотврати хидравлични удари. Допълнителната възможност за включване на функцията Fail-Safe при отпадане на ел. захранването осигурява максимална безопасност, включително и за UV дезинфекционни системи.

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма Фирмени статии

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИКФирмени статии

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top