Джиосайкъл България, Никола Овчаров: Като част от Geocycle можем да предложим глобалните познания и опит на компанията в управлението на отпадъците

12.03.2016, Брой 1/2016 / Интервю /

  • Джиосайкъл България, Никола Овчаров: Като част от Geocycle можем да предложим глобалните познания и опит на компанията в управлението на отпадъците

Интервю

 

Никола Овчаров, управител на Джиосайкъл България, пред сп. Екология и Инфраструктура

Бихте ли представили накратко дейността на компанията? Какви решения в областта на управление на отпадъците предлагате за производствените предприятия?
Джиосайкъл е водещ световен доставчик на услуги в сферата на управление на отпадъците, представен в над 60 държави на всички континенти. Компанията се ражда през 70-те и 80-те на миналия век от авангардните усилия на компанията-майка ЛафаржХолсим в областта на оползотворяването на отпадъците като гориво в циментовите пещи.

Днес Джиосайкъл е ексклузивен партньор на Групата ЛафаржХолсим – най-големия производител на цимент в света - и обслужва 188 циментови завода по цялото земно кълбо. Служителите й са над 2000, а обслужваните клиенти (предприятия от промишлеността и селското стопанство, общини и др.) - над 10 000.

Предлагаме решения в сферата на преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Ние използваме само предварително сортирани фракции от разделно събиране - хартия, пластмаса, текстил, кожа, картон, каучук, които не подлежат на рециклиране. Предлагаме също и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми и месокостно брашно и извършваме контролирана ликвидация на документи и стоки.

Оползотворяването на отпадъци в качеството на енергиен ресурс е добре разработена и успешно развиваща се практика в индустриалните държави, която предлага уникална възможност за ограничаване потреблението на невъзобновяемите традиционни горива, намаляване емисиите от въглероден диоксид, който се отделя при тяхното изгаряне, и - не на последно място – намаляване обема на депонираните отпадъци.

През 2015 г. Екорек стана част от глобалното семейство на Geocycle и промени името си на Джиосайкъл България. Как ще се отрази това на мисията и приоритетите на компанията?
През декември 2015 г. Екорек България стана част от глобалното семейство на Geocycle. Това ни дава възможност да използваме познанията и опита на компанията в сферата на управлението на отпадъците - от Америка до Нова Зеландия.

До миналата година компанията ни беше ограничена до развитието на източноевропейските пазари. Ставайки част от глобалния бранд Джиосайкъл, имаме възможността да предложим желаните услуги и решения на нашите клиенти, в унисон с нашата мисия и основни приоритети – LIFE WITH A ZERO WASTE FUTURE (бел.ред. Живот с бъдеще без отпадъци).
Джиосайкъл България e доставчик на алтернативно гориво за завода на Холсим България в Бели извор. На какви изисквания трябва да отговарят отпадъците, от които се произвежда горивото, за да се осигури качеството на продукцията и да се спазят екологичните норми?
Изискванията, които разрешават приемането на отпадъчни материали в завода, са съставени в съответствие с държавните норми и условията на Комплексното разрешително на инсталацията.

Отпадъкът трябва да добавя стойност за циментовата пещ от гледна точка на калоричност и да не създава опасност от негативно въздействие върху околната среда, здравето и безопасността на хората или химичния състав на готовия продукт.

От 2007 г. в циментовия завод в Бели извор функционират три инсталации за подготовка и подаване на алтернативни горива в пещта – за отпадъчни автомобилни гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци. През 2012 г. беше изградена още една инсталация за оползотворяване на твърди горими отпадъци, която даде възможност за увеличаване обема на използваните отпадъци с близо 35 000 т годишно.

Eдин от основните източници на сортиран отпадък са сортиращите инсталации за битови отпадъци на Софийска община и съседните на завода общини – Враца и Монтана. Отпадъците се доставят във вид готов за шредиране и последващо оползотворяване чрез изгаряне в главна горелка на пещта.

Заводът в Бели извор не приема за оползотворяване медицински отпадъци, несортирани битови отпадъци, радиоактивни отпадъци, азбест, експлозивни отпадъци, акумулатори и други с доказан отрицателен ефект върху човешкото здраве или околната среда.

Приемането на отпадъци за оползотворяване задължително се извършва в строго контролирани условия, включващи входящ контрол (контрол върху екологичното въздействие) на подготвените за оползотворяване отпадъци и контрол върху спазването на правилата за здраве и безопасност при работа, както и възможното въздействие върху околната среда.


 

Какви технологии предлагате за подобряване на управлението на битови отпадъци в общините? Какви са ползите от използването им за опазването на околната среда?
Джиосайкъл България предлага решения за екологосъобразно управление на битовите отпадъци на общините. Ползите от нашите решения се измерват в конкретни аспекти:
Намаляване обема на депонирани отпадъци с над 50% в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство за управление на отпадъците.

Спестяване средства на общините за отчисления за депониране към държавата.
Удължаване живота на съществуващите клетки на регионалните депа, като по този начин отново се спестяват средства на общинския (и националния) бюджет.

Създаване на нови работни места при изграждането и оперирането на съоръженията за третиране на отпадъци и транспортирането на рециклируеми и горими фракции от отпадъка до оползотворяващи съоръжения.

Генериране на приходи при продажбата на рециклируемата фракция.
Решение на проблемите на общините с производствени отпадъци, които не следва да бъдат депонирани.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за насИнтервю

Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за нас

инж. Иван Симеонов, управител на АКВА АВТОМАТИКА ООД, разказва за успешните проекти на ръководената от него компания, за партньорството си със Siemens и за спецификите в дейността на АКВА АВТОМАТИКА.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната средаИнтервю

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

Директорът на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС представя функциите, отговорностите и приоритетните цели на агенцията.


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top