Инсогруп: Индустриалната серия Vulcan e лесно решение за проблема с котления камък

27.10.2014, Брой 3/2014 / Фирмени статии / Води

  • Инсогруп: Индустриалната серия Vulcan e лесно решение за проблема с котления камък

Води

 

Водата, която се използва в бита и индустрията, съдържа карбонатни съединения на калций и магнезий. При повишаване на температурата или спада на налягането варовикът, съдържащ се във водата, се отлага на кристали. Тези варовикови отлагания се появяват на места, където водата се нагрява, върти или напуска тръбната система.

Варовиковите отлагания на вътрешната стена на тръбите, нагревателите и машините водят до следните негативни последствия: загуба на енергия поради по-дългото време за нагряване; високи разходи за поправки и поддръжка на машини и оборудване; загуба на налягане вследствие на намаленото сечение на тръбите; високи разходи за почистване и необходимост от почистване със силно агресивни вещества; намаление на цялостната продуктивност на индустрията.

Колкото по-дълго чакате преди да предприемете нещо срещу този проблем, толкова по-скъпо ще бъде отстраняването на щетите. Пълната подмяна на водоснабдителната система и набавянето на нови уреди и машини е само въпрос на време.Vulcan предоставя екологично чиста система за обработка на вода, която предпазва водопровода и оборудването от корозия и варовик. Методът на обработка на водата без използване на соли и други химикали се базира на патентованата технология Vulcan-Impulse.

В необработената и съдържаща карбонатни съединения вода протичат два паралелни процеса. При първия процес се отлага варовик чрез взаимното захващане на варовитите кристали, при което се освобождава въглеродна киселина. Получената въглеродна киселина в един паралелен процес разрушава варовитите отлагания, т. нар. процес на естествено саморазтваряне.

Тъй като отлагането на варовик е по-бърз процес от този на ""естественото саморазтваряне"", в тръбната система се отлага варовик, който намалява диаметъра на тръбата. Vulcan спира по-нататъшното отлагане на варовик в тръбата. С Vulcan процесът на ""естествено саморазтваряне"" разлага само вече отложилия се варовик. По този начин варовикът бързо се премахва и тръбата се освобождава от отлаганията. Въглеродната киселина разтваря варовика, но не го отстранява изцяло от вътрешната стена на тръбата и там остава тънък защитен слой.При всички метални тръби и особено при тези от мед, желязо и поцинкованите такива, започва процес на оксидация, когато те са в контакт с агресивна, съдържаща варовик вода. Тези оксиди водят до точкова корозия по повърхността на тръбите.

Патентованата Vulcan-Impulse технология причинява електрофорезов ефект, който води до създаването на металокарбонатен защитен слой. Този слой се състои в зависимост от материала на тръбата от меден карбонат, железен карбонат или цинков карбонат и се отлага на всички гладки метални повърхности. Той защитава тръбата от агресивните субстанции, които водят до корозия.

Най-големите уреди Vulcan S 250 и S 500 могат да се използват за решаването на проблеми в почти всички сфери на леката и тежката индустрия. Индивидуалното напасване към всяко сечение и материала на тръбата е възможно благодарение на 10 различни програми.

 

Индустриалната серия предоставя редица предимства, сред които: лесно безкиселинно почистване на охладителните кули и филт; минимални разходи за монтаж без прекъсване на производството; подобрена продуктивност, основана на минималното образуване на котлен камък; избягване на продължителното време на престой на скъпи производствени линии; евтино решение на проблема с котления камък без използване на соли и химикали и т.н.

Георги Софиянски, управител, Инсогруп

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top