АРХИВ НА БРОЕВЕТЕ

Е-списание брой 6/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Екология и Инфраструктура 6/2017 е първият, пилотен брой в новия формат на единственото у нас техническо списание за екология.
Най-интересното от Ecomondo 2017 - от мястото на събитието. Репортаж на журналист на списанието за случилото се на най-големия европейски екологичен форум. Интересни екологични проекти в общините Габрово и Търговище. Всичко за методите и апаратурата за определянето на азот във водите в статията за Келдал апаратите. Методите и техниките за намаляването на отпадъците от промишленото производство и още супер интересни статии в броя.

Специален брой 5/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

"Рекултивация на депа" представя основните етапи при закриване на депа за битови отпадъци – изграждане на изолиращ екран, както и управление на инфилтрата и сметищния газ.

Кои са устойчивите практики в пивоварния сектор у нас? Темата продължава с продуктов преглед на някои от водещите компании в страната, които предлагат решения в областта, осигуряващи високо качество на крайната продукция и опазване на околната среда.

Специален брой 4/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Лято е, лее се бира...
Акцент в бр. 4/2017 е темата "Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия". Подготвихме още отразяване на най-интересното от новия конкурс "Екообщина", поглед към предстоящата Конвенция Минамата относно живака. За специалистите разглеждаме подробно джет миксерите и аераторите за отпадъчни води, във фокус са и технологиите за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. И това не е всичко, вижте целия брой.

Специален брой 3/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Автоматизация в ПСОВ

е водещата тема в броя. Статията очертава тенденциите в областта и разказва в детайли за нарастващите предизвикателства, свързани с третирането на отпадъчни води и използването на информационни системи за по-ефективното управление на една станция.

Публикуваме много интересно интервю с Петър Муховски, маркетинг директор в Би Ар Ес Болканс. Той разказва за технологията за реновиране на батерии, която компанията предлага на българския пазар. Още ключови теми в броя са "Управление на емисии при производството на енергия от биомаса", "Специфики при избора на тръби" и други.

Специален брой 2/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

А пък мръсната вода....

Водеща тема е "Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост", в която читателите могат да се запознаят с инженерни решения за работни режими с намален капацитет на помпите, целящи оптимизиране на производителността и редуциране на експлоатационните разходи.

В продължение на статията "Дозиращи помпи за пречиствателни станции", четете представянето на актуални продукти и решения на две от водещите компании на пазара - Адара Инженеринг и Хенлих. Интересен е материалът в рубрика "Бизнес", реализиран със съдействието на МОСВ, в който се представят възможностите пред общините за изграждането на компостиращи инсталации с европейско финансиране.

Специален брой 1/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Да подредим боклука...

Водеща тема е "Оборудване за механично третиране на отпадъци". Статията разглежда принципа на работа на различните съоръжения за редуциране на размера, сортиране, сепарация и компактиране на отпадъци. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите фракции. 
Още в броя - "Дозиращи помпи за пречиствателни станции", "Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци", "Изисквания при транспорта на опасни отпадъци" и др.

Специален брой 4/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водещи продукти за анализ на води

В технологичния преглед на аналитична апаратура за води фирми-доставчици на решения в областта разказват за своите най-актуални и интересни предложения.

На най-често използваните методи за определяне на масовата концентрация на прахови частици във въздуха чрез филтър-базирани гравиметрични пробовземни уреди, TEOM анализатори, анализатори с бета абсорбция, оптични уреди и др. е посвенета статията "Измерване концентрацията на прах във въздуха".

Специален брой 3/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водещи помпи и помпени системи

за битови и производствени отпадъчни води представя технологичният преглед в броя. Някои от най-активните компании у нас в сектора разказват за своите най-актуални и иновативни предложения.


Акцент в броя е статията "Мониторинг на води в пречиствателни станции". В материала са разгледани методите за определяне на някои от основните качествени показатели – биохимична потребност от кислород, химична потребност от кислород, общо съдържание на суспендирани частици, концентрация на азот, фосфор и др.

Специален брой 2/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В темата „Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ” са разгледани термичните методи като алтернатива за ефективно и екологосъобразно обезвреждане на утайките от ПСОВ и са сравнени работните параметри на най-широко прилаганите технологии за термично оползотворяване на утайки – изгаряне, газификация и пиролиза. В продължение на темата, посветена на озон генераторите от брой 1/2016 на списанието, в настоящото издание са представени коментарите на фирмите Алмекс-БГ и Гуга-92...АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top