Води

 

Спонсор на рубриката:

 

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

 • община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Интервю

 

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

 • Пясъкозадържатели за отпадъчни води
 • Пясъкозадържатели за отпадъчни води
 • Пясъкозадържатели за отпадъчни води
 • Пясъкозадържатели за отпадъчни води

Технически статии

 

Отстраняването на механичните примеси от отпадъчните води предотвратява нежеланото износване на оборудването, образуването на отлагания в тръбопроводите и каналите, натрупването на пясък в анаеробните реактори и басейните за аерация. Статията разглежда видовете пясъкозадържатели, както и особеностите при проектирането, експлоатацията и поддръжката на тези съоръжения.


Прочетете цялата публикация› Рекламаобщина Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води Интервю


В интервюто кметът Димитър Димитров разкрива подробности около наградения в ЕКООБЩИНА 2018 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе", допринасящ за постигане на съответствие с европейските екологични изисквания.

Прочетете цялата публикация
› Реклама

Индустриални водни филтри

 • Индустриални водни филтри
 • Индустриални водни филтри
 • Индустриални водни филтри
 • Индустриални водни филтри

Технически статии

 

От статията може да научите повече за конструкцията и експлоатационните характеристики на най-използваните филтри в индустриални условия - с активен въглен, за отстраняване на желязо, системите за обратна осмоза, многостъпалните филтри, инсталациите за ултрафилтрация.


Прочетете цялата публикация
Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

 • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации
 • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации
 • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Интервю

 

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.


Прочетете цялата публикация
Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

 • Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

Фирмени статии

 

"За разлика от повечето компании в бранша, Хидролиа предлага цялостно обслужване на своите клиенти, от обследване, през анализ, проектиране, реализация, до последваща поддръжка на изпълнените проекти", разказва в интервю за читателите на Екология & Инфраструктура Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на Хидролиа. "Моделът на Хидролиа е класически пример за ВиК оператор, с тази разлика, че нашата услуга е насочена към частните клиенти", допълва той. 


Прочетете цялата публикация
Йонообменно пречистване на води

 • Йонообменно пречистване на води
 • Йонообменно пречистване на води
 • Йонообменно пречистване на води
 • Йонообменно пречистване на води

Технически статии

 

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.


Прочетете цялата публикация
Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

 • Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води
 • Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води
 • Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води
 • Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Технически статии

 

Доброто разбиране на дизайна, работните принципи и предлаганите на пазара опции за тези съоръжения могат да спомогнат за максимално оползотворяване на стойността им от страна на промишлените предприятия.


Прочетете цялата публикация
Превантивна поддръжка на водопроводи

 • Превантивна поддръжка на водопроводи
 • Превантивна поддръжка на водопроводи
 • Превантивна поддръжка на водопроводи

Технически статии

 

От статията може да научите повече за елементите на превантивната поддръжка във водоснабдителните дружества - изготвянето на списък с предвидените за всеки актив дейности, инспекцията на водопроводи и методите за откриване на течове.


Прочетете цялата публикация
Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

 • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
 • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
 • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
 • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
 • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
 • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
 • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Интервю

 

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.


Прочетете цялата публикация
Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

 • Оптимизиране на помпените системи при третирането на води
 • Оптимизиране на помпените системи при третирането на води
 • Оптимизиране на помпените системи при третирането на води
 • Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

Технически статии

 

Някои от ползите от извършването на оптимизация включват постигане на максимална ефективност, намаляване на разходите за поддръжка и увеличаване на средната продължителност на периодите между ремонтите.


Прочетете цялата публикация
Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ
 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ
 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ
 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ
 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

Технически статии

 

Намаляването на влагосъдържанието на утайките от пречистване на води е най-голямото предизвикателство при третирането на тези отпадъци. Материалът представя най-ефективните от гледна точка на екологосъобразност и енергопотребление методи за сушене на утайки от ПСОВ.


Прочетете цялата публикация
IoT технологии в третирането на води

 • IoT технологии в третирането на води
 • IoT технологии в третирането на води
 • IoT технологии в третирането на води
 • IoT технологии в третирането на води

Технически статии

 

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.


Прочетете цялата публикация
 

АКЦЕНТИ

 

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

 • Йонуц Фаркаш, Schneider Electric

Интервю

 

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.


Прочетете цялата публикация
Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

 • Снежана Семова, Сен Гобен Констракшън Продъктс България

Интервю

 

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.


Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top