Инфраструктура

 

Изграждане на помпени станции

 • Изграждане на помпени станции
 • Изграждане на помпени станции
 • Изграждане на помпени станции

Технически статии

 

Вижте какви са особеностите при определянето на местоположението, конфигурацията и изграждането на водоснабдителните и канализационните помпени станции.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Промишлена газопроводна инфраструктура

 • Промишлена газопроводна инфраструктура
 • Промишлена газопроводна инфраструктура
 • Промишлена газопроводна инфраструктура
 • Промишлена газопроводна инфраструктура

Технически статии

 

За да се посрещне нарастващото търсене на природен газ, съществуващата инфраструктура трябва да бъде разширена, като бъдат изградени нови газопроводи и инсталации за преработка. От статията може да научите повече за процесите и оборудването в съоръженията за пречистване, втечняване и компресиране на природен газ.


Прочетете цялата публикация
Корекция на речни корита

 • Корекция на речни корита
 • Корекция на речни корита
 • Корекция на речни корита
 • Корекция на речни корита

Технически статии

 

Вижте кои са инженерните техники, осигуряващи достатъчен капацитет на речните корита за поемане на повишени водни потоци и гарантиращи, че рискът от наводнения е сведен до минимум.


Прочетете цялата публикация
Резервоари за питейна вода

 • Резервоари за питейна вода
 • Резервоари за питейна вода
 • Резервоари за питейна вода
 • Резервоари за питейна вода

Технически статии

 

Резервоарите за съхранение на чиста вода са широко използвани за задоволяване на питейни нужди в сградния сектор, за напояване, пожарогасене, в селското стопанство, както и в редица промишлени отрасли. Статията е посветена на основните компоненти и особеностите при монтажа на тези съоръжения.


Прочетете цялата публикация
Подземно полагане на PE тръби

 • Подземно полагане на PE тръби
 • Подземно полагане на PE тръби
 • Подземно полагане на PE тръби
 • Подземно полагане на PE тръби

Технически статии

 

Правилната подземна инсталация на тръбите от полиетилен следва да гарантира механична устойчивост при експлоатацията им под налягане и на натоварванията от заобикалящите ги земни маси.


Прочетете цялата публикация
Надземен монтаж на газопроводи

 • Надземен монтаж на газопроводи
 • Надземен монтаж на газопроводи
 • Надземен монтаж на газопроводи

Технически статии

 

Газопроводите в населените места обикновено се полагат подземно, но е възможен и надземен монтаж както на линии за комунално-битови нужди, така и за промишлени цели. Когато подземното полагане на вътрешно-квартални газопроводи не е възможно, се допуска и откритият им монтаж на специални опори по фасадите на сгради. При него има редица специфики - етапите, материалите, изискванията. Статията обобщава основните от тях.  


Прочетете цялата публикация
Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводи

Технически статии

 

Bъв всички градове по света има подземни тръбопроводи, които достигат края на своя полезен живот. Спукването им е предпоставка за възникването на недопустими проблеми като загубата на вода или замърсяването на почвата поради изтичането на отпадъчните води от канализационните тръби.


Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top