Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за нас

22.05.2017, Брой 3/2017 / Интервю / Води

  • Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за нас

Интервю

 

инж. Иван Симеонов, 
управител на АКВА АВТОМАТИКА ООД

Към коя област е насочен предметът на дейност на АКВА АВТОМАТИКА?
Както показва името на фирмата, ние сме специализирани в предлагане на решения за изграждане на автоматизирани системи за контрол и управление на обекти във водния сектор или както вече добиха популярност през последните години - SCADA системи за диспечерско управление и събиране на данни.

Обектите са предимно пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водоснабдителни системи, включващи помпени станции, хлораторни станции, водни резервоари и др. Разбира се, доколкото предлаганите решения и използваните средства за автоматизация са универсални, ние имаме реализирани проекти и в областта на екологията, фармацията, хранително-вкусовата промишленост и др.


Какви решения и услуги предлагате за пречиствателни станции за води?

Фирмата предлага завършен цикъл на решенията - от проектиране, през доставка на оборудването, разработване на приложен софтуер, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно/извънгаранционно сервизно обслужване за част КИП и А/SCADA.

За изгражданите от нас SCADA системи ние разработваме приложния софтуер за PLC, НМт операторските панели, SCADA сървърите и операторските станции. В разработките си използваме различни видове комуникационни интерфейси Industrial Ethernet, Profinet, Profibus-DP, Modbus TCP и др.


Компанията е инженерингов партньор за автоматизирани системи SIMATIC на Siemens. Какви са отличителните качества на тези системи?

Със Siemens ни свързват отлични партньорски взаимоотношения още от създаването на фирма АКВА АВТОМАТИКА. В нашата дейност ние широко използваме предимно контролери от фамилията SIMATIC S7, мобилните и стационарни операторски панели и SCADA софтуера WinCC, като трябва да отбележа, че техническите средства на Siemens се отличават с изключителна надеждност, много добра функционалност и 24-часова Hot-line поддръжка. Немалка част от нашата дейност е свързана и с използването на КИП апаратура на Siemens.


Разкажете накратко за реализирани от фирмата интересни проекти в областта на пречистването на води.

Гордеем се с нашите работни, технически и идейни проекти по част КИП и А/SCADA за ПСОВ Шумен, ПСОВ Равда, ПСОВ Поморие, ПСОВ Силистра, ПСПВ Луда Яна (|Панагюрище), ПСОВ Елхово, ПСОВ Белене и др. Реализирали сме цялостен цикъл, от проекта до въвеждането в експлоатация, за SCADA системите на ПСОВ Банско, ПСПВ Гоце Делчев, ПСПВ Пасарел, МПСОВ Бориславци, водоснабдителни обекти на В и К - Варна и редица други.

Наша е разработката за редундантна SCADA система на ПСПВ Бистрица, която осигурява пълно резервиране на всички основни възли на системата, както и Wi-Fi покритие на територията на станцията. Имаме много добро сътрудничество със Софийска вода, което се увенча в края на м. г. със сключването на дългогодишен договор за сервизно обслужване на 4 ПСПВ на компанията.

В нашата работа се стараем да изграждаме отношения на доверие и стабилност с нашите партньори, като предлагаме качествени проектни решения и системи, добро познаване на проблематиката, своевременно реагиране при необходимост и преди всичко висок професионализъм. Благодарение на това ние поддържаме много добри дългогодишни сътрудничества както с проектантски, така и със строителни и експлоатационни дружества.

 


› Реклама


› Реклама

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

› Реклама

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top