БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

16.09.2015, Брой 2/2015 / Интервю /

  • БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България
  • БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

Интервю

 

д-р Ралица Ангелова,
заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаема г-жо Ангелова, представете накратко историята, мисията и акцентите в дейността на БалБок Инженеринг днес. Какви решения и за кои сфери на индустрията предлагате?
БалБок Инженеринг е водеща българска компания с вече 25-годишна история в управлението на отпадъци (в т. ч. радиоактивни и опасни) и развитие на технологии за тяхното третиране.

Дейността на дружеството включва както самите дейности по третиране на отпадъци, така и научни изследвания и управление на проекти в областта на опазването на околната среда. Важно място в нашата дейност заема консултантската работа – разработването на планове и програми, различни видове проучвания, в които прилагаме значителния практически и научен опит, с който разполагаме.

БалБок притежава и е оператор на две площадки за третиране на отпадъци и заедно с мрежата си от европейски партньори гарантира спазване на съвременните принципи за защита на околната среда.

Работим с производствени предприятия, търговски фирми, общински и областни администрации в цялата страна, с наши товарни превозни средства. Разполагаме със специализиран екип, който извършва подготовка на отпадъците за транспортиране на място – например преопаковане и саниране на замърсени терени и складови помещения, източване и почистване на резервоари с химикали и други, когато е необходимо.

Наскоро започнахте изпълнението на проект “Екоиновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България”. Разкажете повече за инициативата.
Екоиновативната система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България ще обхване въвеждане на място на технологии и процеси за управление на замърсяването от исторически складирани, лошо управлявани, изоставени или незаконно изхвърлени отпадъци, които също така могат да бъдат и опасни.

Очакваният резултат е разработване и предоставяне на нова услуга по управление на отпадъците с неизвестен състав и произход в страната, с което ще засилим нашата пазарна позиция и конкурентоспособност.

Представеното от нас проектно предложение в рамките на Програмна област “Иновации в зелената индустрия” в България беше одобрено на 16 юни т. г.
Проект “Екоиновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България” се осъществява с финансовата подкрепа на правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 “Иновации в зелената индустрия”.

Програмен оператор е държавната агенция Иновация Норвегия към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Мотото на програмата е “Добре за бизнеса – добре за околната среда”. Финансовата подкрепа е в размер до 350 000 евро.
Какви елементи включва реализацията и с кого си партнирате? На какви технологии е базирана “екоиновативната” система и кой би могъл да се възползва от прилагането й?
Проектът ще бъде реализиран за 10 месеца и в резултат ще бъдат създадени: централна химична лаборатория в Стара Загора, оборудвана за качествени и количествени анализи на проби от отпадъци; мобилна лаборатория, оборудвана за вземане на проби и анализи на място; наръчник за идентифициране на отпадъци.

Нашият норвежки партньор е Mepex Consult AS – фирма с над 20-годишен опит в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци.
Проектът предвижда използване на оборудване, приложимо в момента предимно в обществената сигурност и криминологията. Правилното идентифициране на отпадъците ще осигури повторна употреба, рециклиране или друг вид оползотворяване на материали, когато е възможно, от една страна, и ще гарантира безопасност въз основа на точно установените опасни свойства на отпадъците, от друга.

Системата ще обслужва всички притежатели на отпадъци в България и ще бъде неразделна част от услугата по третиране на отпадъци, предлагана от нас.


 

Какви са очакваните ползи от изпълнението на проекта в екологичен, икономически и социален аспект? Каква е цялостната ви визия за “зелена индустрия” в България?
В момента се прилага следният принцип – в случай че няма информация за отпадъците, те се смятат за опасни, за да се избегнат инциденти. Проектът ще улесни дейностите по управление на отпадъците и ще предотврати замърсяването от отпадъци с неизвестен състав и произход.

Той представлява иновативността в сектор опазване на околната среда и управление на отпадъците в България, а свързаните с него дейности пряко и косвено ще допринасят за превръщане на услугите в “зелени”, както и за общото “позеленяване” на бизнеса в България.

Разработването и прилагането на тази екоиновативна система осигурява съвършено нов подход към управлението на отпадъците в България и довежда до по-устойчиви решения – ще спести време и пари на притежателите на отпадъци за анализите и ще позволи да се проучи възможният ресурсен потенциал на отпадъците.

БалБок Инженеринг стана “Иновативно предприятие на годината” за 2014 г. Как поддържате ролята си на новатор в бранша и какво е значението на иновациите за успешното управление на отпадъците?
БалБок Инженеринг е утвърдена компания в областта на управлението на опасни отпадъци и има дългогодишен опит в иновациите. Дружеството ни бе отличено като “Иновативно предприятие на годината 2014” в област “Зелена иновация” на Десетия иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.

Насърчаването на иновативно мислене е част от нашата политика. Наскоро имахме възможността да направим одит на мениджмънта на устойчиви иновации на дружеството (CASI), заедно с експерти на Enterprise Europe Network и вече получихме подробен доклад. Резултатите са много интересни. Предстои ни анализ и още много работа.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top