БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

16.09.2015, Брой 2/2015 / Интервю /

  • БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България
  • БалБок Инженеринг, д-р Ралица Ангелова: Разработваме екоиновативна система за устойчиви решения в управлението на отпадъци в България

Интервю

 

д-р Ралица Ангелова,
заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаема г-жо Ангелова, представете накратко историята, мисията и акцентите в дейността на БалБок Инженеринг днес. Какви решения и за кои сфери на индустрията предлагате?
БалБок Инженеринг е водеща българска компания с вече 25-годишна история в управлението на отпадъци (в т. ч. радиоактивни и опасни) и развитие на технологии за тяхното третиране.

Дейността на дружеството включва както самите дейности по третиране на отпадъци, така и научни изследвания и управление на проекти в областта на опазването на околната среда. Важно място в нашата дейност заема консултантската работа – разработването на планове и програми, различни видове проучвания, в които прилагаме значителния практически и научен опит, с който разполагаме.

БалБок притежава и е оператор на две площадки за третиране на отпадъци и заедно с мрежата си от европейски партньори гарантира спазване на съвременните принципи за защита на околната среда.

Работим с производствени предприятия, търговски фирми, общински и областни администрации в цялата страна, с наши товарни превозни средства. Разполагаме със специализиран екип, който извършва подготовка на отпадъците за транспортиране на място – например преопаковане и саниране на замърсени терени и складови помещения, източване и почистване на резервоари с химикали и други, когато е необходимо.

Наскоро започнахте изпълнението на проект “Екоиновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България”. Разкажете повече за инициативата.
Екоиновативната система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България ще обхване въвеждане на място на технологии и процеси за управление на замърсяването от исторически складирани, лошо управлявани, изоставени или незаконно изхвърлени отпадъци, които също така могат да бъдат и опасни.

Очакваният резултат е разработване и предоставяне на нова услуга по управление на отпадъците с неизвестен състав и произход в страната, с което ще засилим нашата пазарна позиция и конкурентоспособност.

Представеното от нас проектно предложение в рамките на Програмна област “Иновации в зелената индустрия” в България беше одобрено на 16 юни т. г.
Проект “Екоиновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България” се осъществява с финансовата подкрепа на правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 “Иновации в зелената индустрия”.

Програмен оператор е държавната агенция Иновация Норвегия към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Мотото на програмата е “Добре за бизнеса – добре за околната среда”. Финансовата подкрепа е в размер до 350 000 евро.Какви елементи включва реализацията и с кого си партнирате? На какви технологии е базирана “екоиновативната” система и кой би могъл да се възползва от прилагането й?
Проектът ще бъде реализиран за 10 месеца и в резултат ще бъдат създадени: централна химична лаборатория в Стара Загора, оборудвана за качествени и количествени анализи на проби от отпадъци; мобилна лаборатория, оборудвана за вземане на проби и анализи на място; наръчник за идентифициране на отпадъци.

Нашият норвежки партньор е Mepex Consult AS – фирма с над 20-годишен опит в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци.
Проектът предвижда използване на оборудване, приложимо в момента предимно в обществената сигурност и криминологията. Правилното идентифициране на отпадъците ще осигури повторна употреба, рециклиране или друг вид оползотворяване на материали, когато е възможно, от една страна, и ще гарантира безопасност въз основа на точно установените опасни свойства на отпадъците, от друга.

Системата ще обслужва всички притежатели на отпадъци в България и ще бъде неразделна част от услугата по третиране на отпадъци, предлагана от нас.


 

Какви са очакваните ползи от изпълнението на проекта в екологичен, икономически и социален аспект? Каква е цялостната ви визия за “зелена индустрия” в България?
В момента се прилага следният принцип – в случай че няма информация за отпадъците, те се смятат за опасни, за да се избегнат инциденти. Проектът ще улесни дейностите по управление на отпадъците и ще предотврати замърсяването от отпадъци с неизвестен състав и произход.

Той представлява иновативността в сектор опазване на околната среда и управление на отпадъците в България, а свързаните с него дейности пряко и косвено ще допринасят за превръщане на услугите в “зелени”, както и за общото “позеленяване” на бизнеса в България.

Разработването и прилагането на тази екоиновативна система осигурява съвършено нов подход към управлението на отпадъците в България и довежда до по-устойчиви решения – ще спести време и пари на притежателите на отпадъци за анализите и ще позволи да се проучи възможният ресурсен потенциал на отпадъците.

БалБок Инженеринг стана “Иновативно предприятие на годината” за 2014 г. Как поддържате ролята си на новатор в бранша и какво е значението на иновациите за успешното управление на отпадъците?
БалБок Инженеринг е утвърдена компания в областта на управлението на опасни отпадъци и има дългогодишен опит в иновациите. Дружеството ни бе отличено като “Иновативно предприятие на годината 2014” в област “Зелена иновация” на Десетия иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.

Насърчаването на иновативно мислене е част от нашата политика. Наскоро имахме възможността да направим одит на мениджмънта на устойчиви иновации на дружеството (CASI), заедно с експерти на Enterprise Europe Network и вече получихме подробен доклад. Резултатите са много интересни. Предстои ни анализ и още много работа.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на даннитеИнтервю

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

Главният изпълнителен директор и съосновател на Develiot проследява развитието на стартиращата компания и представя иновативните й разработки за мониторинг на качеството на въздуха и на водни системи.

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

От разговора с кмета на Пловдив може да научите повече за актуалните и вече реализираните проекти в областта на устойчивото управление на различните групи отпадъци, генерирани на територията на общината.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни водиИнтервю

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

В интервюто кметът Димитър Димитров разкрива подробности около наградения в ЕКООБЩИНА 2018 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе", допринасящ за постигане на съответствие с европейските екологични изисквания.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top