Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

06.07.2017, Брой 4/2017 / Бизнес /

  • Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

Бизнес

 

На 18 май т. г. в централата на ООН в Ню Йорк, ЕС и още седем държави членки, сред които и България,  връчиха документите си за ратификация на Конвенция Минамата относно живака, подписана в Кумамото, Япония, на 10 октомври 2013 г. С това бе изпълнено условието за ратифициране от минимум петдесет страни на конвенцията, а общият брой на ратифициралите я страни достигна 52. Ратификационните документи бяха приети от проф. Сантяго Вилалпандо, директор на Договорната секция на Правната служба на ООН.

При това положение Конвенция Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август т. г., т. е. след изтичането на деветдесет дни от връчването на петдесетия по ред ратификационен документ. Първото заседание на Конференцията на страните по Конвенция Минамата ще се състои между 24 и 29 септември т. г. в Женева.

Главната цел на Конвенцията е да се осигури опазване на човешкото здраве и околната среда от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни съединения. Живакът е глобален проблем поради способността му да се пренася по въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, и значимите вредни въздействия, които оказва върху човешкото здраве и околната среда.

Разпоредбите на Конвенцията регулират целия жизнен цикъл на живака и са в съответствие със съществуващите конвенции и споразумения за управление на опасни химикали и отпадъци. С влизането в сила на Конвенцията ще бъдат въведени ограничения за първичния добив на живак и международната търговия с него, забрана на производството, вноса и износа на широка гама от продукти с добавен живак.В документа са включени и мерки, които да бъдат предприети за редуциране на емисиите на живак от ръчния и дребномащабния добив на злато и от мащабните промишлени дейности, включително чрез използването на най-добри налични техники. В текста на Конвенцията са включени и отделни членове относно емисиите и изпусканията на живак, като те са насочени към намаляване нивата на живак по достатъчно гъвкав начин, че да се позволи изпълнението на националните планове за развитие.


 

В допълнение, Конвенцията съдържа и мерки за екологосъобразното временно съхранение на живак и живак-съдържащи отпадъци, както и за управлението на замърсени терени. Налична е и клауза за финансова и техническа подкрепа за развиващите се страни и икономиките в преход, както и финансов механизъм за предоставяне на адекватни, прогнозируеми и навременни финансови ресурси.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top