BASF, Валентина Диканска: Подпомагаме клиентите си в изпълнението на поетите екологични ангажименти

22.03.2012, Брой 1/2012 / Интервю /

  • BASF, Валентина Диканска: Подпомагаме клиентите си в изпълнението на поетите екологични ангажименти

Интервю

 

Валентина Диканска, управител на BASF в България, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаема г-жо Диканска, отскоро заемате позицията управител на BASF в България. Бихте ли представили себе си и компанията пред читателите на сп. Екология & Инфраструктура?

BASF е компания с почти 150-годишна история. Създадена през далечната 1865 г. като малка фабрика за производство на бои за текстил, днес тя е световен лидер на химическата индустрия с над 110 000 служители, 6 комплексни производствени бази и 385 завода по света. BASF предоставя продукти и решения за почти всички сектори на индустрията. Портфолиото й включва широка гама продукти - от химикали, пластмаси, продукти за облагородяване, продукти за селското стопанско до нефт и газ.

Поех поста управител на BASF в България в началото на декември миналата година. Преди това в продължение на почти 10 години бях мениджър Финанси и Администрация на компанията. За мен лично изборът ми на тази позиция е голямо признание и доверие от страна на Борда на директорите на BASF, за първи път позицията е поверена на местен служител, което е признание за нарасналото доверие към локалния мениджмънт. Компанията ни има установени високи фирмени стандарти и важен приоритет за мен ще бъде да ги запазим.

Кой е основният инфраструктурен проект, в който участвате в момента с ваши продукти?
BASF е най-големият в света доставчик на строителни химикали, продукти, системи и услуги за ново строителство, ремонт и обновяване. Ние имаме разработени и успешно реализирани голям брой решения по целия свят, изпълнени при много разнообразни климатични условия. Придобивайки огромен опит от тези проекти, ние се фокусираме върху това да продължаваме да инвестираме в научни изследвания и развитие както на нови, така и на вече утвърдени системи.

С притежавания от компанията ни опит, ноу-хау и екип от международни експерти, ние участваме като партньор в изграждането на столичното метро и това не е случайно.
С глобалните си персонализирани решения MEYCO ние сме водещ доставчик на иновативни продуктови технологии, предлагащи специализирано оборудване и инженерни знания. С отговарянето на всички подземни инженерингови изисквания по отношение на безопасност и ефективност на разходи и време, BASF спомага за въвеждане на нови методи за тунелно строителство и минната индустрия.Какви технически решения предлага BASF в областта на екологията и пречиствателните станции за отпадни води?
В редица страни се въвеждат все по-строги екологични стандарти за пречистване на питейните и отпадните води. Това поставя все по-голям натиск върху съществуващите съоръжения, които се използват за пречистване на питейна вода, водата за промишлени нужди и отпадните води.

BASF дава съвети, техническа експертиза и усъвършенствани техники, за да помогне на своите клиенти в промишления и битовия сектор да изпълнят ангажиментите си и да гарантират надеждна работа на процесите. Ние доставяме широка гама от продукти като флокуланти, коагуланти, антикорозионни вещества, биоциди, алгициди, както и проектиране и доставка на оборудване за подготовка и дозиране на продуктите. BASF е поела ангажимент за лидерство в технологичните иновации, които значително повишават ефективността на промишлените процеси и поддържат високи стандарти за контрол на замърсяването на водите.


 

Какви ще бъдат приоритетите ви в плановете за развитие на компанията?
Когато преди почти 10 години се присъединих към екипа на българското дружество, едно от нещата, което ме впечатлиха изключително много беше, че в компанията в България работят служители, назначени преди повече от 20 години. Не след дълго разбрах каква е притегателната сила, която кара служителите с ентусиазъм да работят ден след ден за успеха на една и съща компания. Взаимното уважение и респект към качествата на всеки член на екипа и неговия принос към успеха на компанията, усещането, че това което правиш допринася за общия успех и се цени, кара хората да запазят своята лоялност и ангажираност, като едновременно с това им носи максимално удовлетворение. В последните години инвестирахме много за развитието на екипа ни в България и ще продължим да работим в тази посока, защото най-важният актив на компанията са нашите служители. Само с помощта и усилията на всички ще успеем да постигнем амбициозните цели, които си поставяме.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за дифузна аерацияТехнически статии

Системи за дифузна аерация

Обикновено с формата на диск, тръба или пластина, въздушният (мембранният) дифузор е безценен при преноса на въздух, а с това и на кислород, в битови или производствени отпадъчни води. Днес системите за дифузна аерация се класифицират въз основа на физическите характеристики на оборудването. Те могат да бъдат групирани в три категории: порьозни (за фини мехурчета), непорьозни (за едри мехурчета) и други дифузорни устройства.

 

Технологични тенденции в областта на пречистването на водиТехнически статии

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

За да се отговори на новите предизвикателства, се разработват, тестват и прилагат редица нови технологии за третиране на отпадъчни води, които позволяват да се постигне съответствие както с настоящите, така и с очакваните бъдещи изисквания.

Джет миксери и аератори за отпадъчни водиТехнически статии

Джет миксери и аератори за отпадъчни води

Системите за джет аерация използват по-малко енергия от другите системи за дифузна аерация. Непосредственото сравнение в реалните условия на пречиствателна станция за отпадъчни води показва, че с джет аераторите може да се реализира 40% по-ниска консумация на енергия.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни водиТехнически статии

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация за подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси; мониторинг и превенция на замърсяването.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.

Системи за UV обеззаразяване на водиТехнически статии

Системи за UV обеззаразяване на води

Ефективността на ултравиолетовата светлина варира в зависимост от дължината на вълната. За повечето микроорганизми пикът на бактерицидното UV действие се проявява при около 260 nm, локалният минимум - при 230 nm, и падът до нула при 300 nm.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top