Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

13.09.2017, брой 5/2017 / Интервю /

  • Снежана Семова, Сен Гобен Констракшън Продъктс България

Интервю

 

Снежана Семова, изпълнителен директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, пред сп. Екология & Инфраструктура

Компанията Ви е сред партньорите на тазгодишното издание на конкурса ЕКООБЩИНА. Какви бяха мотивите Ви да подкрепите подобно събитие?
Сен-Гобен е лидер на пазара на строителни материали на световно ниво, а Вебер е лидер и в България. Като такива, имаме морален ангажимент да бъдем пример за отговорна компания. Винаги сме сред фирмите, подкрепящи инициативи, които поставят като приоритет устойчивото развитие. Включването ни като партньор на конкурса ЕКООБЩИНА се водеше от няколко мотива. Въпреки че има състезателен момент, форматът на събитието насърчава споделянето на добри практики както между представителите на различни бизнеси, така и между ръководствата на местната власт в България и Франция. Като международна компания, присъстваща в над 60 държави, Сен-Гобен, и Вебер като нейно подразделение, разполагат с огромен ресурс от добри практики и конкурсът беше място за споделянето им. От друга страна, оценяваме на практика позитивите от разпространяване на знания и ноу-хау и заставаме твърдо зад инициативи, които също го насърчават. Допълнителна мотивация беше, че конкурсът се организира от Френското посолство, с което ние, като френска компания, поддържаме чудесни отношения и дух на взаимопомощ.

Как оценявате ползите от провеждането на подобни инициативи?
Най-съществената полза е директната връзка, която събитието ни позволява да направим с общините. За осигуряване на благоприятна среда на живот бизнесът и администрацията трябва да работят заедно. В компанията ни стратегията стъпва на действия в дългосрочен план. Опитваме се да предвиждаме какви ще са нуждите на обществото и пазара в бъдеще, за да създаваме най-подходящите решения, които да отговарят на тези нужди и в същото време да минимизират отпечатъка върху околната среда. Държавните институции, въпреки че също залагат дългосрочни цели, насочват усилията си повече към подобряване качеството на живот на хората в настоящето. Инициативи като ЕКООБЩИНА ни дават възможност “да си сверим часовника” и да валидираме стартиралите ни проекти, а също и да проверим дали не изпреварваме времето.В оперативен план ЕКООБЩИНА е чудесна платформа за представяне на нашите най-успешни и нови енергийно ефективни решения. За шеста поредна година Сен-Гобен е в топ 100 на най-иновативните компании в света и един от всеки 4 продукта е създаден в последните 5 години. Като част от Групата Сен-Гобен, Вебер също инвестира в развойна дейност и създаване на иновативни решения, които допринасят за една по-комфортна и качествена среда на живот. За да се постигне тази среда на практика обаче, всички участници в процеса трябва да са наясно с добавената стойност на нашите продукти. Стараем се да ги правим популярни в директните си контакти с общините.


 

Доколко екологичните инициативи и концепцията за устойчиво развитие са заложени във фирмената Ви философия? Споделете успешни примери от Вашата практика.
Устойчивото развитие е гръбнакът на фирмената ни философия. Приоритет на компанията навсякъде по света е да сме еталон в областта на устойчивото строителство. Още при създаването му се включихме в Зеления кръг на българските компании, иницииран от сп. Мениджър, и поехме ангажимент да участваме в дискусиите за енергийната ефективност на сградите и да разработваме екологични решения, като отчитаме всички етапи от жизнения цикъл на сградите. В България сме първата компания, която започна да произвежда леки, безпрахови продукти, които понижават вредните емисии при транспорт и намаляват нивото на замърсяване на въздуха при работа по обектите. R&D екипът ни работи върху подобряване на формулите на продуктите, за да се използват все повече суровини от възобновяеми източници, като се гарантира качеството на крайния продукт. Топлоизолационните ни системи могат да спестят над 50% от вредните емисии, които една сграда отделя в експлоатационния си период. Ако разгледаме комбинацията от всички тези действия в мащаба на строителния сектор, масовото им прилагане има потенциал да допринесе за по-комфортна среда на живот.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top