АРИ, Иво Георгиев: Необходими са промени в ЗУО, които да защитят и мотивират легалните фирми в бранша да работят

23.05.2013, Брой 1/2013 / Интервю /

  • АРИ, Иво Георгиев: Необходими са промени в ЗУО, които да защитят и мотивират легалните фирми в бранша да работят

Интервю

 

Иво Георгиев, председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия, пред сп. Екология & Инфраструктура


Уважаеми г-н Георгиев, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от 14 януари т. г. всички фирми, работещи в сферата на рециклиращата индустрия, трябва да плащат банкова гаранция на стойност 25 000 лева и по 5000 лева за всяка площадка. Какво наложи тази законодателна мярка и как браншът ще се справи с нея?
Да, така е. Равносметката е следната - ако си средно голяма фирма и имаш площадки в 3 РИОСВ в страната, трябва да платиш 3 х 25 000 лв. и отделно по 5000 лв. за всяка площадка, или да блокираш в банка 90 000 лв. за 1 година. За всичко това плащаш и съответните банкови такси. По наши изчисления в банковата система в момента са блокирани около 15 млн. лв. само от фирмите, работещи с черни и цветни метали.
Всички тези пари могат да бъдат използвани за инвестиции, работни места, иновации, а не да са блокирани в полза на МОСВ. Освен това, по закон фирмите могат да бъдат санкционирани за първо нарушение с имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лв. При второ провинение ти налагат нова санкция в размер от 60 000 до 200 000 лв., губиш и банковата гаранция, и няма да можеш да получиш ново разрешение до 1 година от отнемане на предишното. Сами можете да прецените как всичко това се отразява на бизнеса и то в условията на глобална икономическа криза. В първите дни след 14 януари имахме цели региони в страната, в които нямаше работещи фирми, поради страх от санкции при евентуално нарушение. Ще ви дам пример - аз имам средно голяма фирма и 3 площадки, на които до момента съм инвестирал над 1 млн. евро, за да изпълня изискванията на закона. И пак не съм сигурен, че съм успял да отговоря на всички условия, тъй като доста от текстовете в закона са неясни и се тълкуват по различен начин от контролните органи. Можем да бъдем глобявани с 30 000 лева, дори ако сме объркали преписването на постоянния адрес на наш клиент в една от 70 отчетни книги, които трябва да бъдат водени ежедневно.

Съществува ли подобна практика в световен мащаб?
Не, категорично. Нашите проучвания показват, че европейските директиви не изискват представяне на финансова гаранция от лицата, извършващи третиране на отпадъци. Нещо повече, подобно изискване е предвидено единствено за производителите на продукти, които водят до образуване на отпадъци, за оператори на депа за отпадъци или при превоз на отпадъци. В нашия закон за управление на отпадъците банковата гаранция е в тежест на лицата, извършващи дейност по третиране на отпадъци, за която в ЕС не се изисква никаква гаранция. Освен това, според европейските директиви, финансовата гаранция може да бъде под различна форма: участие в схеми за финансиране на управлението на отпадъците, застраховка, блокиране на банкова сметка или друг еквивалентен способ.Кои са по-подходящите начини за ограничаване на броя на нелегалните фирми в бранша?
Според нашия екип начинът за ограничаване на нелегалните фирми е само един – ефективни санкции срещу нелегалните фирми и подкрепа на легалните от държавата. Имаме предвид разработване на финансов пакет и облекчения за фирмите в сектора, за да се защитят и мотивират да работят; въвеждане на задължително членство на съответната фирма в действащите браншови организации, за да се гарантира отговорното поведение на всички; осъществяване на ефективна контролна и правохранителна дейност на държавните организации и институции без условности. Това, разбира се, е комплекс от взаимосвързани мерки, които трябва да бъдат прилагани всекидневно от всички заинтересовани и институциите. Нашият юридически екип разработи и мотивирано становище за промяна в действащия НK, за да се подпомогне работата на контролните органи и да се актуализират санкциите за някои престъпления, които имат голяма обществена значимост. Най-общо казано, искаме промени, с които да се ограничат нелегалните фирми и незаконни площадки, както и да се криминализират кражбите на елементи и детайли от обществената инфраструктура.


 

Какви други промени в закона са необходими, за да се облекчи работата на фирмите в сектора?
Искаме промени в ЗУО, тъй като категорично смятаме, че законът е насочен срещу легалните фирми и въвежда единствено санкции и рестрикции за тях, а нелегалните продължават да работят без проблем. Не може, когато официалните данни на МВР за 2012 година показват 27 % намаление на кражбите на черни и цветни метали, тогавашният зам.-министър на МОСВ - г-жа Манева, да казва, че ""размерът на санкциите за този бизнес са малки"", без да се посочват някакви аргументи или да е направен сравнителен анализ на санкциите при подобни нарушения в други браншове. Очакваме и решението на КC по текстовете, противоречащи на Конституцията и на законите в страната, както и на европейските директиви.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top