БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

26.05.2014, Брой 2/2014 / Интервю / Води

 

инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Как бихте оценили стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.? С каква нагласа я посрещат ВиК дружествата и ангажираните в отрасъла?
Смятам, че този документ ясно и точно посочва натрупаните през годините проблеми в отрасъл ВиК. Стратегическата цел и визия за отрасъла са добре формулирани, което допълва и развива приетата на 21 ноември 2012 г. от НС Национална стратегия за водния сектор в Република България.

Това, което бих искал да има в Стратегията, но не можах да открия, е по-категорично изразени стъпки за решаване на проблемите. В някаква степен този документ изглежда повече на доклад, изготвен от консултант, а не на документ, зад който застава правителството.

Залага се много силно на консолидацията на ВиК дружествата, като се посочва, че трябва да станат 28, но аз лично не съм убеден с цифри и факти, че това е най-силният фактор за подобряване на състоянието на отрасъла. Мисля, че по-важно е първоначално усилията да се насочат в подобряване на регулирането в сектора, повишаване качеството на текущия контрол върху ВиК операторите, повишаване на квалификацията на служителите и ръководителите на ВиК дружествата.

Също така към по-адекватно заплащане и премахване на ""паразитните"" харчове, които водят до абсолютно неоправдано изтичане на налични средства от отрасъла в различни посоки, включително в държавния бюджет. След това консолидацията ще се наложи по естествен път.

› РекламаНе виждам никакви стратегически цели относно качеството на влаганите материали в критичната инфраструктура, рисковете, свързани с евентуалната липса на стратегически суровини, например хлор, прилагането на иновативни решения, решаване на проблемите свързани с енергийната ефективност и отпадъците от процесите на пречистване.

Действително, от една страна, това са неща, залегнали в други държавни документи или са обект на отделни политики, но мисля, че трябва да се направи паралел към тях при изпълнението Стратегията. Най-важното е, че липсват няколко смели стратегически решения, които експертите и ангажираните в сектора очакват от години, а именно създаването на специализиран Закон за отрасъл ВиК и отделянето на водния регулатор от енергийния.

Изготвянето на закона се отлага за неопределено време, а разделянето на регулатора въобще не се обсъжда. Това е причината много колеги да изразяват съмнение, че тази Стратегия ще промени с нещо ситуацията.

Аз оставам оптимист, защото виждам в тази Стратегия и в подхода при създаването й позитивен сигнал за това, че ВиК общността може да работи съвместно и да търси решения за изход от ситуацията. БАВ също беше активен участник в работата по нея.

 


› Реклама


Какви са прогнозите ви в посока реализация на стратегическите цели, заложени в документа? Къде очаквате да възникнат най-много пречки?
Смятам, че една част от стратегическите цели ще бъде изпълнена, но друга бързо ще бъде забравена поради липсата на лидерство в отрасъл ВиК, което да го води еднозначно напред. Като естествен лидер в случая изглежда МРР, но то на практика не отговаря за всички политики в сектора и е съсредоточено в управлението на ВиК дружествата с държавно участие.

Ролята на ДКЕВР е много важна и силна, но не съм сигурен, че тази институция има визия за развитие на сектора извън преките си задължения. Ролята на областните ВиК асоциации тепърва ще се изяснява. Силно заинтересовани за постигане на целите на стратегията са в МОСВ, защото това може да се яви условие за усвояване на средствата по ОП Околна среда 2014 - 2020 г., но поради многото ангажименти, свързани с всички аспекти на околната среда, отрасъл ВиК едва ли ще бъде основен фокус за това министерство.

На фона на институционалната бъркотия вероятността Стратегията да остане едно добро пожелание е много голяма. Натискът от ЕК за повече ред в отрасъла с цел осигуряване на устойчивост на инвестициите от оперативните програми е този, които ми дава увереност, че част от мерките в документа няма да останат само на книга.


 

Има ли готовност отрасълът активно да усвоява отпусканите средства?
Отрасълът има готовност да усвоява както средствата по ОПОС, така и евентуалните държавни субсидии, стига да ги има. При добре направени и одобрени работещи бизнес планове на ВиК операторите, мисля, че положителните резултати ще дойдат бързо. За целта обаче ДКЕВР трябва да излезе от позицията на критик и контрольор на ВиК операторите и да стане техен партньор в подготовката на същите.

Смятам, че очертаващата се възможност ВиК операторите да станат бенефициенти по ОПОС 2014 - 2020 г. ще спомогне много от дефектите от сегашния програмен период да бъдат решени. Най-вече това ще допринесе за изпълнението на голяма част от заложените мерки в Стратегията, като например развиване на експертен потенциал в операторите, изпълнение на регионалните планове, консолидация и т.н.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

БАВ проведе Осмата национална конференция Технически статии

БАВ проведе Осмата национална конференция

Hа 1 ноември т. г.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016Бизнес

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

БАВ организира национален семинар Събития

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

На 1 и 2 октомври т. г.

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на водаСъбития

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на вода

Hа 10 и 11 ноември т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top