Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Представяме новия електронен брой 3/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура.

В него:

Тръбопроводните системи от полиетилен намират широко приложение в различни индустриални сектори. От ключово значение за гарантирането на механична якост и дълготраен експлоатационен живот при подземното им полагане е спазването на определена последователност и съобразяването с редица фактори – параметрите на тръбата, характеристиките на почвата, нивото на подземните води и др. Вижте кои са другите особености на процеса в материала в рубрика Инфраструктура.

Замърсяването на въздуха с прахови частици е един от най-значимите екологични проблеми в глобален мащаб. Поради това нормативната уредба в повечето държави налага непрекъснатия мониторинг на концентрацията на този замърсител в атмосферния въздух. От статията в рубрика Въздух може да научите повече за работния принцип на различните видове системи за непрекъснат мониторинг на прах.

И още:
Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Подземно полагане на PE тръби

Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

 • Оптимизиране на помпените системи при третирането на води
 • Оптимизиране на помпените системи при третирането на води
 • Оптимизиране на помпените системи при третирането на води
 • Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

Технически статии

 

Някои от ползите от извършването на оптимизация включват постигане на максимална ефективност, намаляване на разходите за поддръжка и увеличаване на средната продължителност на периодите между ремонтите.


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама

Подземно полагане на PE тръби

 • Подземно полагане на PE тръби
 • Подземно полагане на PE тръби
 • Подземно полагане на PE тръби
 • Подземно полагане на PE тръби

Технически статии

 

Правилната подземна инсталация на тръбите от полиетилен следва да гарантира механична устойчивост при експлоатацията им под налягане и на натоварванията от заобикалящите ги земни маси.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

 • Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Интервю

 

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

 • Производство на гориво от отпадъци (RDF)
 • Производство на гориво от отпадъци (RDF)
 • Производство на гориво от отпадъци (RDF)
 • Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Технически статии

 

От статията може да научите кои са технологиите за получаване на RDF от смесено събрани твърди битови отпадъци и как предварителното третиране влияе върху най-важните характеристики на горивото.


Прочетете цялата публикацияСистеми за непрекъснат мониторинг на прахови частици

 • Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици
 • Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици
 • Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Технически статии

 

Прилагането на непрекъснат мониторинг на емисиите на прах от промишлените предприятия осигурява съответствие със законодателството и улеснява следенето на експлоатационните характеристики на инсталациите.


Прочетете цялата публикация 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top