ГБИТК организира онлайн конференция за устойчиво отопление и охлаждане с участие на германски фирми

09.03.2022, Събития /

  • ГБИТК организира онлайн конференция за устойчиво отопление и охлаждане с участие на германски фирми

Събития

 

Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в сътрудничество с energiewaechter GmbH организира онлайн конференция и B2B срещи с германски компании, специализирани в технологиите и решенията за икономично, ефективно и екологично отопление и охлаждане.

Събитието на тема "Германски технологии за устойчиво отопление и охлаждане. Централизирани и децентрализирани системи" ще се състои на 22 март 2022 г. (вторник) от 10.00 до 12.30 ч. В рамките на форума ще бъде обсъдена актуалната ситуация по отношение на енергийния преход в Германия, като ще бъдат представени германски технологии за устойчиви системи за отопление и охлаждане. Ще бъдат разгледани добри примери за интелигентни концепции за централизирано и децентрализирано отопление в общини и градски райони в Германия. Участниците ще могат да се запознаят с иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък в системите за централно и локално топлоснабдяване и постигане на значителни икономии на енергия, интелигентно управление на топлината, както и екологично чисто производство на енергия от ВЕИ, възможности за автономно захранване с енергия в индустрията, селското стопанство и общините.

Сред акцентите ще бъдат и добри практики за климатично неутрално децентрализирано топлоснабдяване и охлаждане на отделни жилищни квартали и малки общини, както и добри примери за енергиен преход към използване на ВЕИ в централизираното отопление в Германия.

Програмата на онлайн конференцията включва и разглеждане на предизвикателствата пред топло- и студоподаването в България и перспективите за тяхното развитие в контекста на декарбонизацията на отоплителния сектор.

От 23 до 31 март 2022 г. ще се проведат индивидуални онлайн бизнес срещи между германски компании и български фирми и организации, проявяващи интерес към партньорство с тях. Германските фирми са утвърдени производители и доставчици от областите на когенерационните системи, инсталациите за биогорива, системите за охлаждане и отопление на сгради, здравословната климатизация и щадящото околната среда и комфортно климатизиране, решенията за отчитане и измерване, технологиите за инфрачервено отопление, решенията за повишаване на енергийната ефективност и оптимизация и др.

Проектът се осъществява и финансира в рамките на Експортната инициатива "Енергия" на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK).

При интерес за осъществяване на бизнес контакт и/или ако желаете да се включите в конференцията, е необходимо да заявите предварително Вашето участие, както и желание за индивидуална среща с определена германска фирма.
 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подходи за устойчивост в складовеТехнически статии

Подходи за устойчивост в складове

Предвид климатичните промени и глобалното затопляне, всички индустриални сектори следва да направят стъпки в посока внедряване на зелени инициативи, като отрасълът на логистиката и веригите на доставка не е изключение.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.Бизнес

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

През 2016 г. консумацията на енергия е намаляла с 4% на 27,7 kWh/hl, в сравнение с 29 kWh/hl през 2015 г. Емисиите на въглерод са ограничени с 10% на 6,3 kg CO2/hl, сравнено със 7 kg CO2/hl през предходната година.

Енергия от отпадъчна дървесна биомасаТехнически статии

Енергия от отпадъчна дървесна биомаса

Биомасата е биологичен материал, съставен от органични субстанции или живи организми, който може да бъде използван за производството на енергия. Тези материали обикновено се добиват от непреработена дървесина, растителни култури, селскостопански остатъци, хранителни, дървесни и индустриални отпадъци.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top