Аурубис България, Никола Треан: Гледаме много сериозно на ефекта от дейността ни върху околната среда

23.05.2013, Брой 1/2013 / Интервю /

  • Аурубис България, Никола Треан: Гледаме много сериозно на ефекта от дейността ни върху околната среда

Интервю

 

Никола Треан, изпълнителен директор на Аурубис България, пред сп. Екология & Инфраструктура

Представете накратко производството на Аурубис у нас. Какво е мястото на рециклирането в дейността на предприятието?
В Аурубис България преработваме меден концентрат, идващ от мини от целия свят и от местни такива. Купуваме концентрата, обработваме го и произвеждаме медни катоди, които са нашият краен продукт. В последните 5 години драстично увеличихме приемането на материал за рециклиране, наричан в България меден скрап. Производството на Аурубис България за 2012 г. възлиза на 298 000 тона анодна мед, 226 000 тона катодна мед и 1 млн. тона сярна киселина. Аурубис България притежава най-големия металургичен завод в страната разположен на 4 000 000 m2 , построен през 1958 г. близо до гр. Пирдоп. Заводът е приватизиран през 1997 г. от белгийска компания, а от 5 години собственик е Aurubis Group. Мога смело да заявя, че през последните 10 години компанията се справя все по-добре с всяка изминала година по отношение на годишните приходи и екологичните параметри.

Каква е екологичната политика на Аурубис и какви конкретни мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда се изпълняват?
Преди всичко нашето желание е да сме устойчива компания, следваща всички европейски норми. Съобразно местните изисквания – ние се стремим винаги да бъдем готови, още преди разпоредбите да влязат в сила. Работим винаги като Група – имаме еднакви стандарти в Германия и тук и следваме същите цели. Ще ви дам два примера – в момента инвестираме в съоръжения за обработка на отпадъчен газ и за дъждовна вода. От приватизирането на компанията досега, почти 500 млн. евро са били инвестирани в модернизация, 100 млн. евро от които са използвани за прилагане на мерки за подобряване на екологичните показатели на дружеството, и последната ни инвестиция е същата като тази, която имаме в Хамбург. Заводът ни в Хамбург се намира в голяма близост до центъра на града, така че логично той отговаря на всички екологични изисквания. Измервания се извършват и извън завода. В момента получаваме меден концентрат на пристанище Бургас, който се намира на открито. В Германия това не е допустимо – той се получава в затворени съдове. Това е и причината да подпишем договор за доставянето му в затворени съдове и за Черно море.Представете най-интересните реализирани проекти по отношение на ефективното потребление на ресурсите?
Когато започнах работа в компанията преди 5 години, Аурубис България преработваше 10 хил. тона мед годишно, а днес обемът на преработвания меден скрап е 60 хиляди тона. Може би знаете, че медта е наречена магически метал, защото може да бъде претопявана многократно, без да загуби качествата си. Това е и причината ние в Аурубис да гледаме много сериозно на политиката по опазването на околната среда. Защото когато се произвежда мед от рециклиран материал, това не причинява замърсяване - суровината просто се претопява и това е всичко. Но когато се произвежда от меден концентрат, е необходимо да се вземат предвид отпадъците, вредните емисии във въздуха и други. Рециклирането е наистина много важна част от нашата дейност. В България, както и в цялата Група, ние сме лидери в рециклирането. Нашият завод в Германия приема на практика всякакви материали за обработка. Именно това съоръжение ни прави най-голямата рециклираща компания там. И в България увеличаваме капацитета си, но тук са налице някои проблеми с доставките – бихме могли да преработваме по-голямо количество, но доставките не са достатъчно големи.

Какви нови проекти планирате да реализирате с оглед устойчивото развитие на компанията?
Непрекъснато се опитваме да подобрим екологичните си параметри. В момента сме в процес на реализация на инвестиционната ни програма Аурубис България 2014. Общата стойност на проекта е 44.2 млн. евро и 60% от тази сума – около 26 млн. евро, е предназначена за мерки в областта на опазването на околната среда. Обхватът на проекта, който ще бъде финализиран през 2014 г., е с два основни акцента – увеличаване на производителността и подобрение на екологичния отпечатък на завода с оглед на бъдещите европейски регулации. Основната ни цел е заедно с повишената производителност на новите системи да достигнем най-добрите параметри и пълен контрол по отношение на емисиите газ и въглероден диоксид. Сред основните дейности в рамките на този проект е изграждането на допълнителна инсталация за обработка на газ, която ще позволи допълнителното му третиране и ще гарантира трайното решаване на проблемите в тази област.

Конкретни мерки в двете направления са: по отношение на увеличаване капацитета на производство е планирана инсталация с допълнително оборудване, подобряване на техническите параметри и надеждността на съществуващите съоръжения, продължителен процес на подобрение и оптимизация на производствените процеси; в екологичната част е планирана инсталация за пречистване на отпадни газове, улавяне на допълнителни източници на замърсяване, оптимизация на вътрешните процеси и въвеждане в експлоатация на най-добрите практики.

По отношение на ефективното използване на ресурсите компанията е реализирала множество проекти с цел намаляване консумацията на електроенергия.
Ревизирахме всички оперативни процеси и решихме да внедрим повече елементи за автоматизация и на практика намалихме консумацията с повече от 25% за последните 2 години. В нашата дейност използваме тежко гориво – което сме редуцирали наполовина, т. е. сега използваното количество е по-малко от 5 хил. тона годишно. Имаме и друг проект – планираме подмяната на горивото с кислород, което би намалило неговото приложение почти до 0.

Последна точка, но не и по важност, в нашата програма за устойчиво развитие са мерките по отношение на консумацията на вода. Производството ни използва големи количества, които се набавят от местния язовир Душанци. Когато видях количеството вода, което сме изразходвали през последните няколко години, реших, че са необходими действия в тази посока. Инвестирахме в затворен цикъл, което ни позволява да използваме в ежедневния производствен процес 50 пъти по-малко вода.

Аурубис България ще осъществи и проект за оползотворяването на отпадъчните суровини и въвеждане на нов продукт в производството на компанията с приблизителна стойност 7,5 млн. лева. Проект No BG161PO003-2.3.01-0042 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Проектът обхваща няколко части, свързани със закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване за обработка на скрап и фаялит. Размерът на финансовата субсидия по предложението, което ще бъде отпуснато на компанията, е в размер на 3 133 050 лв.
Имаме и още една планирана инициатива – от нашата дейност се отделя голямо количество топлина и дискутирахме възможностите да произвеждаме електричество от нея.
Аурубис е Сребърен спонсор на тазгодишното издание на най-престижното у нас събитие в областта на управлението и рециклирането на отпадъци - Конференцията и изложбата “SAVE the Planet”.


 

Какви са основанията ви да подкрепите форума и какво е значението на това спонсорство за българския бизнес на Аурубис?
Знаете, че в момента в публичното пространство се води широка дискусия за рециклирането, особено в нашия сектор. Моето лично мнение е, че всичко, което се използва, трябва да подлежи на рециклиране, особено медта, която може да бъде преработвана на практика вечно. Това е посока, в която трябва да работим тук в България – за изграждането на имиджа на рециклирането като дейност. Бихме искали да представим Аурубис като рециклираща компания и смятаме, че тази конференция е точното място за това. Второ, мисля, че е важно да говорим за проблема относно разделното събиране на отпадъци и в частност електронните такива – системата по събирането на мобилните телефони, например, има нужда от подобрение.

Кои са най-интересните акценти от презентацията “Аурубис - превъзходство в рециклирането. Устойчивост, ефективност на ресурсите и опазване на околната среда”, с която се представяте на предстоящата конференция “SAVE the Planet”?
В рамките на конференцията компанията ще бъде представена от Волкер Павлицки, старши вицепрезидент, Направление Рециклиране, Аурубис, и Владислав Петров, търговски директор в Аурубис България. Основните акценти в презентацията са медта и устойчивото развитие на компанията, опитът ни в опазването на околната среда и всичко това в контекста на просперитета, ефективността и екологичната политика. Друг въпрос, който ще бъде разгледан, е как ние виждаме ситуацията с рециклирането на мед в България.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитиеБизнес

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитие

“Програмата е отговорът на Карлсберг на нарастващото потребителско търсене на устойчиви продукти във времена на глобални предизвикателства като промените в климата, недостига на вода и здравето на хората в глобален аспект”, коментират от компанията.

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.Бизнес

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

През 2016 г. консумацията на енергия е намаляла с 4% на 27,7 kWh/hl, в сравнение с 29 kWh/hl през 2015 г. Емисиите на въглерод са ограничени с 10% на 6,3 kg CO2/hl, сравнено със 7 kg CO2/hl през предходната година.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Kонцепцията за кръгова икономика в ЕвропаСтандарти

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Преходът към кръгова икономика се основава на три стълба: ползи за околната среда, особено по отношение на ограничаване на въздействието върху нея и намаляване използването на ресурси; спестяване на разходи от понижените нужди от природни ресурси; и създаване на нови пазари, предоставящи допълнителни икономически ползи от кръгови практики, например по отношение на създаването на работни места или подобряване на благосъстоянието.

Фирмени статии

"Save the Planet" Изложение и Конференция за Югоизточна Европа 2017 за управление на отпадъци и рециклиране

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране.  Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top