Електрическо поле подобрява ефективността на пречистване на отпадъчни води

14.12.2021, Иновации / Води

  • Електрическо поле подобрява ефективността на пречистване на отпадъчни води
  • Електрическо поле подобрява ефективността на пречистване на отпадъчни води

Иновации

 

Амонякът е един от многото замърсители, съдържащи се в отпадъчните води, който може да бъде токсичен за морските и сухоземните организми. Затова той се отстранява от отпадъчните води и впоследствие се използва за получаването на почвени подобрители или гориво. Процесът включва преобразуването на амоняка в газ, който се отделя от повърхността на водата. Методът обаче не е ефективен – процесът е енергийно интензивен и изисква специфични стойности на температурата, доставка на въздух и много химикали, което го прави и скъп.

› РекламаОтчитайки тези недостатъци, изследователи от Южна Корея демонстрират как прилагането на електрическо поле по време на пречистването от амоняк може значително да подобри ефективността на процеса, дори и при неоптимални условия. "Досега се смяташе, че отстраняването на амоняк от отпадъчни води зависи само от pH, температурата и доставката на въздух. Ние обаче доказахме, че електрическото поле също може да изпълнява ролята на модулатор в този процес", обяснява проф. Юнг-Че Сонг, ръководител на проучването.


› Реклама


Проф. Сонг и екипът му използват комбинация от реални експерименти и машинно самообучение, за да разберат как електрически полета с различна сила влияят върху ефективността на отстраняване на амоняка от отпадъчни води. Учените установяват, че електрическо поле с променлив ток с честота 50 MHz и сила 15 V/cm значително подобрява ефективността на пречистване от амоняк, повишавайки я от 51% на 94%, дори при неоптимални условия. Това позволява да се получи по-голямо количество амоняк, като същевременно значително се редуцира потреблението на енергия и химикали.


 

"Симулациите ни показаха, че прилагането на електрическо поле осигурява ефективност, аналогична на постиганата при конвенционалните методи, при много по-ниска температура, по-малко количество въздух и по-ниска стойност на pH. Освен това енергията, нужна за поддържане на електрическото поле, е нищожна част от тази, необходима за постигането на тези "оптимални" условия", коментира проф. Сонг.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Нов метод за селективно пречистване на води от оловоИновации

Нов метод за селективно пречистване на води от олово

Новият подход използва процес, наречен ударна електродиализа, при който електрическо поле генерира ударна вълна в електрически зареден порьозен материал, напоен със замърсената вода. Ударната вълна се разпространява от едната страната до другата с повишаването на напрежението, оставяйки зона, в която металните йони са изчерпани, и разделяйки потока на луга и пречистена вода.

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайкаТехнически статии

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Редица фактори оказват въздействие върху ефективността на системите с активна утайка – температура, степен на рециркулация, количество наличен кислород и органични вещества, pH, време на аерация и токсичност на отпадъчните води

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрияТехнически статии

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Отпадъчните води от фармацевтичната индустрия варират в значителна степен по отношение на дебит и състав, които се определят от фактори като скорост на производство, осъществяваните специфични процеси, конкретните дейности, от които се генерират потоците, и др.

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни водиТехнически статии

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Сред ползите са редуцирано генериране на нежелани утайки, с което се понижават и разходите по охарактеризирането и обезвреждането им, както и осигуряване на възможност за предотвратяване на еутрофикацията.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Автоматизация в ПСОВТехнически статии

Автоматизация в ПСОВ

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top