Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазма

23.05.2013, Брой 1/2013 / Иновации / Въздух, Почви

  • Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазма
  • Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазма
  • Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазма
  • Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазма

Иновации

 

инж. Красен Димитров

Иновативна технология, разработена и внедрена в нашата страна, е използването на студена плазма за пречистване на въздух и води. Технологията, създадена от екип на варненската Мамел, е подходяща за очистване на димни газове и миризми, на отпадни и питейни води, на вентилационен въздух, стерилизация на храни, опаковки и други.

Намаляване на емисиите от CO, NOx и SOx
Според специалистите от фирмата, резултатите, които са постигнати, са впечатляващи. При използването на твърди горива азотните окиси (NOx) са понижени от нива 1500 до 70 mg/m3, а серните окиси (SOx) от 3000 до 120 mg/m3 за твърди горива. За течни горива, при направените тестове технологията постига намаляване на NOx от 1000 до 50 mg/m3, а на SOx от 1000 на 50 mg/m3. Постигнатите резултати за газообразни горива са: NOx от 290 до 26 mg/m3, като това не са граничните възможности. Като цяло може да се постигне степен на очистване на газовете между 90-99%.

Инсталациите се характеризират с компактност и ниски експлоатационни разходи. Основните крайни компоненти са вода и въглероден двуокис. В момента продължава работата по разработването на решение за превръщане на СО2 в оползотворяеми компоненти - СО + О2.

Пречистване на отпадни и питейни води
Използването на студена плазма за пречистване на отпадни води може да доведе до значително подобряване на показателите БПК (биологична потребност от кислород), ХПК (химична потребност от кислород), неразтворими вещества, сулфиди, нитрити, цианити и други, както и да допринесе за подобряване на цвета на отпадните води. Технологията е една от възможните алтернативи за заместване на хлора при обработката на питейна вода. Предимство на плазмените компоненти е, че след малък период от време се разграждат, превръщайки се в кислород и са най-естествените продукти за дезинфекция и стерилизация на води.Приложение във вентилационните системи
Технологията намира приложение и във вентилационните системи за пречистване на въздуха в големи търговски и административни сгради, училища, гари, автогари, летища, детски градини и други. Известно е, че едно от основните предназначения на климатичните инсталации е поддържането на подходяща и здравословна въздушна среда чрез подаването на филтриран външен въздух несъдържащ прахови частици, миризми и други неприятни и вредни замърсявания. Обикновено подаваният в помещенията пресен въздух се филтрира, като замърсяващите частици се задържат от външната страна на филтрите. Там те създават богата хранителна среда за бактериите, които започват да се развиват взривно. Отделно във въздуховодите присъстват прахови частици, мъртва кожа, косми, които допълнително подпомагат хранителния и размножителния процес на бактериите. Търговските зали на супермаркетите и обслужващите помещения си разменят бактерии, а посетителите и персоналът, и вируси. Всичко това води до разпространение на болести и епидемии. Тъй като бактериите и вирусите са резистентни към химикали и антибиотици, дозите постоянно се покачват, а оттам и въздействието върху здравето на човека. Ефективно решение е студената плазма, която е екологичен и ефикасен метод за борба срещу вируси и бактерии. Към нея бактериите и вирусите не могат да станат резистентни.


 

Дезинфекция и стерилизация на храни
Студената плазма може да се използва и за дезинфекция и стерилизация на храни. Прилагането на съоръжения в помещения и зали, където се съхраняват храни - меса, яйца, плодове, зеленчуци, може да доведе до увеличаване срока им на годност до 2 пъти. Технологията унищожава етилена при зреенето на плодовете и забавя тяхното загниване.

Използване на устройства със студена плазма в цеховете и в дома гарантира истинска дезинфекция на храните и премахва опасността от салмонела, ешерихия коли, листерия и други, както и наличието на антибиотици и химикали, инжектирани в храната. Третиране на въздуха в домашни условия спомага за по-качествен живот, елиминирайки миризми от цигари, мебели, готвене, застоял въздух и т. н. Третираните опаковки със студена плазма се стерилизират и намаляват рисковете от развитие на бактерии.
Не на последно място е използването на студената плазма за премахване на афлатоксините от заразени храни. Непрекъснатото развитие на технологията предоставя много добри възможности за приложението й във всички разгледани области.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 августБизнес

Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

Разпоредбите на Конвенцията регулират целия жизнен цикъл на живака и въвеждат ограничения за първичния добив на живак и международната търговия с него, забрана на производството, вноса и износа на широка гама от продукти с добавен живак.

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни водиТехнически статии

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация за подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси; мониторинг и превенция на замърсяването.

Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на водаТехнически статии

Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на вода

Традиционно, POU системите са оборудвани с живачни лампи ниско налягане, които излъчват дискретно с дължина на вълната 253,7 nm в бактерицидния спектър, като осигуряват достатъчно мощно решение и са се превърнали в индустриален стандарт във водопречистването.

Управление на емисии при производството на енергия от биомасаТехнически статии

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Изпускането на емисиите от производството на енергия от биомаса оказва негативно въздействие върху околната среда и затова е необходимо да се инсталират пречиствателни съоръжения, които да елиминират или поне да редуцират риска от замърсяване.

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в БългарияФирмени статии

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.Г-н Тен Хоор, представете накратко структурата и предмета на дейност на КВТ Констракшън.

Управление на емисии от съхранениеТехнически статии

Управление на емисии от съхранение

Отделните вещества създават много различни рискове, поради своите опасности. Затова мерките за емисионен контрол трябва да бъдат разработвани и прилагани на база добро разбиране на физикохимичните свойства на дадените вещества.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top