Карбон Финанс, Явор Василев: Моментът е изключително подходящ за покупка на квоти за емисии

24.09.2013, Брой 3/2013 / Интервю /

  • Карбон Финанс, Явор Василев: Моментът е изключително подходящ за покупка на квоти за емисии

Интервю

 

Явор Василев, търговски директор на Карбон Финанс, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми г-н Василев, бихте ли представили дейността на Карбон Финанс?
Карбон Финанс e иновативна компания, базирана в София, която е специализирана в управление, консултации и търговия с квоти за емисии на парникови газове. Предлагаме широка гама услуги и модерни възможности за ефективно управление на въглеродните емисии. Освен търговия на въглеродни квоти на водещите световни пазари, Карбон Финанс изготвя пазарни и стратегически анализи, както и разработва проекти, сертифициращи редукции на въглеродни емисии и генериращи квоти според международните стандарти.

Нашите клиенти са основно енергийни и индустриални компании от страните от Балканския полуостров, Централна и Източна Европа, но имаме партньори от почти всички европейски страни, както и такива от Азия, Африка и Америка. Екипът ни е съставен от опитни и динамични професионалисти, които са посветили своите усилия на предоставянето на висококачествени услуги и изграждането на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти.

Какво представляват пазарите на квоти и какви са начините за търговия на въглеродните емисии?
Концепцията за квотите на емисии парникови газове и тяхната търговия води началото си от подписването на Протокола от Киото през 1997 г. Той задължава страните, които го ратифицират, да намалят вредните си емисии от парникови газове до новоприетите нива (средно 5% намаление спрямо 1990 г.). Необходимите инвестиции за редуциране на въглеродните емисии са възможни чрез генерирането и търговията на квоти емисии парникови газове.

Въпреки че срокът на действие на Протокола от Киото изтече, без да бъде подписано удължаване на неговото действие, в света действат различни задължителни и доброволни схеми за търговия с квоти за въглеродни емисии. В обхвата на Европейската схема за търговия с емисии попадат над 12 000 предприятия и авиокомпании. Подобни схеми действат в Калифорния, Нова Зеландия и Китай, а в следващите години се очакват да стартират още десетки национални и регионални схеми за търговия с емисии.

Това сегментиране на пазарите, ограниченият достъп, както и честата промяна на регулаторната рамка изискват специфични познания и професионални квалификации в областта. В тази връзка бих препоръчал на предприятията, за които търговията с емисии не е част от основната им дейност, да се обръщат към специализирани брокери като Карбон Финанс за осъществяване на въглеродните си цели и търговия.

Освен по-добрите ценови условия, които ще получат, те ще избегнат и редицата рискове, свързани с различните видове квоти и тяхната годност за предаване по приложимото законодателство. Като допълнение ние предлагаме на нашите клиенти различни стратегии за активно управление на въглеродните квоти като финансов актив, който им носи допълнителни приходи.Какъв е потенциалът за ценово развитие на квотите и тенденциите в областта като цяло?
През последните 2 години цените на Европейските квоти паднаха с над 70%, а тези на ООН се сринаха с над 90%. Това сериозно ценово понижение се дължи основно на свръхпредлагането на квоти вследствие на редица фактори, на които няма да се спирам подробно в момента. По-важното в случая е, че тези ниски цени не стимулират инвестиции в нисковъглеродна икономика и европейските власти предприеха редица действия, чрез които да ги повишат. В тази връзка смятам, че моментът за покупка на квоти е изключително подходящ и тези, които се възползват от него, биха спестили значителни средства в бъдеще.


 

Какво представляват доброволните пазари на въглеродни квоти?
В последните години опазването на околната среда и борбата с климатичните промени се нареди сред приоритетите на все повече компании от различни сектори, които на доброволни начала желаят да неутрализират влиянието на своята дейност върху природата или т. нар. “въглероден отпечатък”. Това най-често се осъществява чрез закупуване на еквивалентно количество квоти на Доброволните въглеродни пазари. Доброволните редуцирани емисии са квоти, които са генерирани чрез проекти за намаляване на емисии и се предлагат от фирмите, реализирали проекта.

Има няколко различни сертификационни стандарта, одобрени от ООН, от които по-известните са Gold Standard, Verified Carbon Standard, REDD +, който се използва за проекти за залесяване и опазване на горите. Карбон Финанс предлага всички видове доброволни квоти, генерирани от различни типове проекти по целия свят – от вятърни паркове в Турция, соларни печки за домакинствата в централна Африка, до възстановяване на Хималайска гора в Непал. Освен това консултираме и разработваме проекти за наши клиенти, които генерират доброволни квоти, и съдействаме за тяхната реализация на доброволните въглеродни пазари.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на даннитеИнтервю

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

Главният изпълнителен директор и съосновател на Develiot проследява развитието на стартиращата компания и представя иновативните й разработки за мониторинг на качеството на въздуха и на водни системи.

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

От разговора с кмета на Пловдив може да научите повече за актуалните и вече реализираните проекти в областта на устойчивото управление на различните групи отпадъци, генерирани на територията на общината.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни водиИнтервю

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

В интервюто кметът Димитър Димитров разкрива подробности около наградения в ЕКООБЩИНА 2018 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе", допринасящ за постигане на съответствие с европейските екологични изисквания.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top