Карбон Финанс, Явор Василев: Моментът е изключително подходящ за покупка на квоти за емисии

24.09.2013, Брой 3/2013 / Интервю /

  • Карбон Финанс, Явор Василев: Моментът е изключително подходящ за покупка на квоти за емисии

Интервю

 

Явор Василев, търговски директор на Карбон Финанс, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми г-н Василев, бихте ли представили дейността на Карбон Финанс?
Карбон Финанс e иновативна компания, базирана в София, която е специализирана в управление, консултации и търговия с квоти за емисии на парникови газове. Предлагаме широка гама услуги и модерни възможности за ефективно управление на въглеродните емисии. Освен търговия на въглеродни квоти на водещите световни пазари, Карбон Финанс изготвя пазарни и стратегически анализи, както и разработва проекти, сертифициращи редукции на въглеродни емисии и генериращи квоти според международните стандарти.

Нашите клиенти са основно енергийни и индустриални компании от страните от Балканския полуостров, Централна и Източна Европа, но имаме партньори от почти всички европейски страни, както и такива от Азия, Африка и Америка. Екипът ни е съставен от опитни и динамични професионалисти, които са посветили своите усилия на предоставянето на висококачествени услуги и изграждането на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти.

Какво представляват пазарите на квоти и какви са начините за търговия на въглеродните емисии?
Концепцията за квотите на емисии парникови газове и тяхната търговия води началото си от подписването на Протокола от Киото през 1997 г. Той задължава страните, които го ратифицират, да намалят вредните си емисии от парникови газове до новоприетите нива (средно 5% намаление спрямо 1990 г.). Необходимите инвестиции за редуциране на въглеродните емисии са възможни чрез генерирането и търговията на квоти емисии парникови газове.

Въпреки че срокът на действие на Протокола от Киото изтече, без да бъде подписано удължаване на неговото действие, в света действат различни задължителни и доброволни схеми за търговия с квоти за въглеродни емисии. В обхвата на Европейската схема за търговия с емисии попадат над 12 000 предприятия и авиокомпании. Подобни схеми действат в Калифорния, Нова Зеландия и Китай, а в следващите години се очакват да стартират още десетки национални и регионални схеми за търговия с емисии.

Това сегментиране на пазарите, ограниченият достъп, както и честата промяна на регулаторната рамка изискват специфични познания и професионални квалификации в областта. В тази връзка бих препоръчал на предприятията, за които търговията с емисии не е част от основната им дейност, да се обръщат към специализирани брокери като Карбон Финанс за осъществяване на въглеродните си цели и търговия.

Освен по-добрите ценови условия, които ще получат, те ще избегнат и редицата рискове, свързани с различните видове квоти и тяхната годност за предаване по приложимото законодателство. Като допълнение ние предлагаме на нашите клиенти различни стратегии за активно управление на въглеродните квоти като финансов актив, който им носи допълнителни приходи.
Какъв е потенциалът за ценово развитие на квотите и тенденциите в областта като цяло?
През последните 2 години цените на Европейските квоти паднаха с над 70%, а тези на ООН се сринаха с над 90%. Това сериозно ценово понижение се дължи основно на свръхпредлагането на квоти вследствие на редица фактори, на които няма да се спирам подробно в момента. По-важното в случая е, че тези ниски цени не стимулират инвестиции в нисковъглеродна икономика и европейските власти предприеха редица действия, чрез които да ги повишат. В тази връзка смятам, че моментът за покупка на квоти е изключително подходящ и тези, които се възползват от него, биха спестили значителни средства в бъдеще.


 

Какво представляват доброволните пазари на въглеродни квоти?
В последните години опазването на околната среда и борбата с климатичните промени се нареди сред приоритетите на все повече компании от различни сектори, които на доброволни начала желаят да неутрализират влиянието на своята дейност върху природата или т. нар. “въглероден отпечатък”. Това най-често се осъществява чрез закупуване на еквивалентно количество квоти на Доброволните въглеродни пазари. Доброволните редуцирани емисии са квоти, които са генерирани чрез проекти за намаляване на емисии и се предлагат от фирмите, реализирали проекта.

Има няколко различни сертификационни стандарта, одобрени от ООН, от които по-известните са Gold Standard, Verified Carbon Standard, REDD +, който се използва за проекти за залесяване и опазване на горите. Карбон Финанс предлага всички видове доброволни квоти, генерирани от различни типове проекти по целия свят – от вятърни паркове в Турция, соларни печки за домакинствата в централна Африка, до възстановяване на Хималайска гора в Непал. Освен това консултираме и разработваме проекти за наши клиенти, които генерират доброволни квоти, и съдействаме за тяхната реализация на доброволните въглеродни пазари.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за насИнтервю

Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за нас

инж. Иван Симеонов, управител на АКВА АВТОМАТИКА ООД, разказва за успешните проекти на ръководената от него компания, за партньорството си със Siemens и за спецификите в дейността на АКВА АВТОМАТИКА.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната средаИнтервю

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

Директорът на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС представя функциите, отговорностите и приоритетните цели на агенцията.


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top