Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

13.09.2017, брой 5/2017 / Бизнес / Отпадъци

  • Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци
  • Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

Бизнес

 

Основна цел в плановете за дългосрочно развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец и на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин. Общината предвижда да се предприемат и мерки, насочени към борба с ерозията, например корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.
По отношение на управлението на отпадъци община Костенец планира изграждане на депо за производствени отпадъци, a от 2004 г. е въведена система за разделно събиране. “Община Костенец има приета Програма за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците, като в тези два документа са определени мерките за управление на различните категории отпадъци съгласно ЗООС и ЗУО. В общинската програма за управление на отпадъците са предвидени мерки за ограничаване на замърсяване от сметищата, тяхната реконструкция и привеждане в съответствие с нормативните изисквания”, обясняват експертите от общината.

 


› РекламаРеализирани екологични проекти
Община Костенец има успешно реализирани проекти, свързани с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, чрез което се намаляват количествата на генерираните и изпускани в атмосферния въздух вредни емисии на парникови газове. “Проектите обхващат всички сгради от образователната инфраструктура на територията на община Костенец. Това са четири детски градини, три основни училища и едно средно общообразователно училище, както и две читалища. Проектите са реализирани с финансиране по ОП “Регионално развитие”, Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и собствени средства”, информират от община Костенец.През месец юли т. г. общината стартира изпълнението на два проекта за почистване, облагородяване и опазване на околната среда, одобрени в националната кампания “Чиста околна среда 2017 г.”, организирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Освен това, през 2015 г. община Костенец има успешно реализиран проект за “Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари в община Костенец”, чието изпълнение намалява риска от замърсяване на въздуха и почвите от възникването на пожари.
Други успешно осъществени проекти са “Корекция на р. Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул. “Цариградско шосе” до заустването на р. Очушница” - етап 1 от 2013 г. и “Реконструкция и доизграждане на канализация по ул. “Цар Самуил”, Вили Костенец” през 2017 г.


 

Участието в ЕКООБЩИНА 2016
В миналогодишното издание на конкурса ЕКООБЩИНА община Костенец получи признание в категорията “Устойчива мобилност”. Като един от победителите в конкурса общината участва с един представител в четиридневно учебно пътуване до Франция с цел обмен на добри практики и установяване на двустранни отношения.
“Едно от основните направления за развитие на устойчивата градска мобилност във Франция е използването на електрически превозни средства и велосипеди. Резултатът е опазване на околната среда, по-добро качество на живот и спокоен трафик. Определено бихме могли да намерим приложение на добрите практики, с които се запознахме при посещението си във Франция”, коментират от община Костенец.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Девня Цимент и Вулкан Цимент, Серж Шмит:  Гордеем се с дългогодишния си ангажимент към устойчивото развитиеИнтервю

Девня Цимент и Вулкан Цимент, Серж Шмит: Гордеем се с дългогодишния си ангажимент към устойчивото развитие

Изпълнителният директор на Девня Цимент и Вулкан Цимент говори за мерките за предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда, заложени в политиката на компанията.

Екологични проекти в Идеал Стандарт - ВидимаПроекти

Екологични проекти в Идеал Стандарт - Видима

Компанията Идеал Стандарт - Видима е водеща в производството на санитарна арматура и санитарна керамика, която има близо 3300 служители, базирани в нейните производствени и административни структури в гр. Севлиево.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top