Четете в новия брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Основните етапи при закриване на депа за битови отпадъци

- изграждане на изолиращ екран, управление на инфилтрата и сметищния газ, разглежда водещата тема в брой 5/2017 "Рекултивация на депа". 

Броят на сп. Екология & Инфраструктура поставя началото на поредица от материали, свързани с провеждането на конкурса ЕКООБЩИНА. Читателите могат да намерят информация за екологичната политика на две от общините победители от 2016 г., както и интервюта с представители на някои от корпоративните партньори на инициативата – Veolia, Saint-Gobain и Schneider Electric.

В продължение на темата за устойчивите практики в пивоварния сектор от бр. 4/2017, списанието представя продуктов преглед на някои от водещите компании в страната, предоставящи решения в областта, осигуряващи високо качество на крайната продукция и опазване на околната среда.

Други интересни теми в броя са "Технологични тенденции в областта на пречистването на води", "Системи за дифузна аерация", "Ръкавни филтри" и др.
Ръкавни филтри

Системи за дифузна аерация

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

 

› Реклами в специалния брой

Рекултивация на депа

Основни етапи при закриване на депа за битови отпадъци

 • Рекултивация на депа
 • Рекултивация на депа
 • Рекултивация на депа
 • Рекултивация на депа

Технически статии

 

С появата на нови, по-екологосъобразни и ресурсно ефективни технологии за обезвреждане, процентът на отклоняваните от депата отпадъци нараства все повече. В резултат на това, както и на запълване на капацитета им, тези съоръжения следва да бъдат закрити и рекултивирани. Какви са основните етапи при закриване на депа за битови отпадъци? Статията представя спецификите при изграждане на изолиращ екран, управление на инфилтрата и сметищния газ.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Ръкавни филтри

 • Ръкавни филтри
 • Ръкавни филтри
 • Ръкавни филтри
 • Ръкавни филтри

Технически статии

 

Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия...

Статията представя видовете, работните параметри и приложенията на тези важни за производствения процес компоненти.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

 • Технологични тенденции в областта на пречистването на води
 • Технологични тенденции в областта на пречистването на води
 • Технологични тенденции в областта на пречистването на води
 • Технологични тенденции в областта на пречистването на води

Технически статии

 

За да се отговори на новите предизвикателства, се разработват, тестват и прилагат редица нови технологии за третиране на отпадъчни води, които позволяват да се постигне съответствие както с настоящите, така и с очакваните бъдещи изисквания.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Системи за дифузна аерация

 • Системи за дифузна аерация
 • Системи за дифузна аерация
 • Системи за дифузна аерация
 • Системи за дифузна аерация

Технически статии

 

Обикновено с формата на диск, тръба или пластина, въздушният (мембранният) дифузор е безценен при преноса на въздух, а с това и на кислород, в битови или производствени отпадъчни води. Днес системите за дифузна аерация се класифицират въз основа на физическите характеристики на оборудването. Те могат да бъдат групирани в три категории: порьозни (за фини мехурчета), непорьозни (за едри мехурчета) и други дифузорни устройства.

 


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния бройИзбрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия Бизнес


Посветихме брой 4/2017 на темата Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия
Продължаваме я с представяне на три знакови за нашия пазар продукта, свързани с устойчивите практики в пивоварния сектор, високо качество на крайната продукция и опазване на околната среда.

 

Прочетете цялата публикация

› Реклами в специалния брой

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top