Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

30.11.2020, Събития /

  • Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство
  • Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство
  • Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

Събития

 

Като широко признат международен еталон за технологичен и индустриален форум с фокус върху зелените иновации и тази година Ecomondo събра представители на всички сектори, участващи в изграждането на кръговата икономика, в една обединяваща мащабна платформа.

Изданието се проведе от 3 до 15 ноември 2020 в изцяло дигитален формат. В рамките на две седмици се състоя поредица от B2B срещи, нетуъркинг мероприятия и семинари, където общността от професионалисти и заинтересовани страни, активно ангажирани с развитието на зелената икономика, имаха шанса да изградят и затвърдят партньорски отношения, както и да обменят идеи чрез специализираната дигитална платформа.

Представената от организаторите Italian Exhibition Group (IEG) официална статистика разкри силния интерес, с който бе посрещнато изложението, и доказа неоспоримия му успех. Реализирани бяха над 5000 бизнес възможности, страниците на изложителите са били посетени над 73 000 пъти, като в хода на изложението са регистрирани над 21 000 потребители и 400 компании с активно присъствие в дигиталното изложбено пространство. В конференциите са се включили общо 33 897 участници. Благодарение на отличното ниво на организация и планиране интензивното присъствие в онлайн форума бе посрещнато с подобаваща точност и безпрепятственост.

"Наред с многобройните български фирми и институции, които посетиха виртуалното издание на Ecomondo 2020, пет компании участваха в специалния В2В проект на IEG, който включваше предварително регистрирани срещи. Чрез онлайн платформа, даваща възможност на посетителите и изложителите предварително да се запознаят с профилите и интересите си, в конкретни часове бяха насрочени и проведени над 50 видео срещи. Системата даваше възможност за едновременно участие на четирима представители, както и за размяна на информационни материали в реално време", обясниха от Експо Бизнес Партнерс, представител на IEG за България.

Ecomondo и Key Energy също така отстояха ролята си на действащи общоевропейски мозъчни тръстове, изправяйки се с уникален проактивен и експертен капацитет пред актуалната тема за европейската Зелена сделка, която в момента е в основата на дискусии между правителства, предприемаческия, финансовия и публичния свят. В епицентъра на дискусиите стоеше и пакетът от предложения за ускоряване на зеления преход в Италия и енергията от ветрогенераторни паркове. Значимостта на дебатите, проведени под егидата на Европейската комисия, бе подсилена и от участието на представители на италианското правителство, които са квалифицирани експерти в съответните области."Зелената сделка играе ролята на път към дълготрайно възстановяване. Това е посоката, в която следва да се насочат средства от европейските фондове за следващия период. Правилното използване на тези ресурси за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. означава, че трябва да бъде избегната друга сериозна глобална криза след тази с епидемията от Covid-19 – кризата вследствие на изменението на климата." Това са думи на президента на Фондацията за устойчиво развитие Едо Рончи. Докладът, представен от Рончи в първия ден от Ecomondo Digital Edition 2020, предлага пакет от предложения за подпомагане на прехода към зелена икономика в Италия. Предложенията включват обхватни мерки от технологични иновации за зелено производство на водород до приемане на строги критерии за насочване на инвестиции, стимули за внедряване на технологии за рециклиране на пластмаса и строителни отпадъци до увеличаване с до 30% на защитените територии и акватории. В доклада също така се предлага намаляване на използването на частни моторни превозни средства до под 500 автомобила на 1000 жители до 2030 г., увеличаване на биологичното земеделие, намаляване на химическите торове и др. Докладът анализира секторите енергетика и климат, кръгова икономика, зелени градове и земи, градска мобилност и агросистеми.

В онлайн събития, организирани от Научния комитет с председател професор Фабио Фава, бе направен прецизен анализ на въздействието на пандемията върху различните сектори на италианската индустрия и природното и архитектурно наследство. Тези събития бяха проведени с участието на основните представители на публичния и частния сектор от национално и европейско равнище, министерствата на Италия, Европейската комисия и ОИСР. Благодарение на конференциите "Сигнален огън" бяха идентифицирани действията и мерките, които да позволят да се извърши системно приобщаващо възстановяване на производството на Италия, нейните градове, природното наследство, почвата, водите и акваториите за бързо, икономическо, екологично и социално възстановяване на страната, заедно с Европа и Средиземноморския регион.


 

Новата визия за управление на сгради и инфраструктурни обекти, ориентирана към интелигентната цифрова трансформация на жилищни и индустриални зони беше една от темите, попадащи в акцента на Key Energy 2020 Digital Edition. В уебинара участваха експерти от различни сектори, в това число Роберта Пезети, директор на Интелигентния международен изследователски център към Университета в Инсубрия и представител на ENEA Smart Energy, която говори за проект за интелигентни общини, в чийто център стои сложна система, наречена MUST (My Urban Scheleton Tool), състояща се от масиви от данни и инструменти, способни да следят различни аспекти на градската инфраструктура, като например осветление, мобилност, спешни случаи и др. Благодарение на по-доброто и ефективно управление на този набор от данни, на местните администрации ще може да се предава точна информация за услугите, предоставяни на населението.

С поглед към бъдещите перспективи за възобновени срещи на живо в Римини, тазгодишното издание умело затвърди своята медиаторска роля на посланик на добрите бизнес идеи и разпространител на иновативни знания в сферата на кръговата икономика, възобновяемата енергия и зелените технологии. Изложението даде чудесна възможност, въпреки ограниченията на настоящата ситуация, да се съборят физическите бариери, да се създадат нови контакти и да се даде начало на много успешни партньорства.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в РиминиФирмени статии

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

Двете изложения имат ключова роля благодарение на инструментите, предоставящи достъп до високите постижения под формата на семинари и конференции, разработени от Научния комитет на Ecomondo, под ръководството на проф. Фабио Фава, както и на този на Key Energy, воден от проф. Джани Силвестрини – технически директор на Kyoto Club.

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страниБизнес

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страни

Събитието бе посетено също и от 520 италиански и чуждестранни журналисти, сред които по традиция бе и редактор от екипа на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната средаБизнес

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

За поредна година представител на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media имаше възможността да посети мащабното събитие и да се запознае отблизо с представените иновативни решения за събиране, транспортиране, третиране и оползотворяване на отпадъци, мониторинг на води, въздух и почви, ремедиация на замърсени терени и др.

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top