Ecomondo 2016 ще се проведе от 8 до 11 ноември в Римини

12.09.2016, Брой 3/2016 / Бизнес /

  • Ecomondo 2016 ще се проведе от 8 до 11 ноември в Римини

Бизнес

 

Tърговското изложение за екологични технологии и устойчиво развитие Ecomondo ще се проведе за 20-и път от 8 до 11 ноември т. г. в Римини, Италия. Във фокуса на събитието, организирано от Rimini Fiera, ще бъдат кръговата икономика и климатичните промени.

Ecomondo е най-голямото изложение за Европа и Средиземноморието, посветено на устойчиви технологии за третиране и рециклиране на всякакви видове отпадъци, пречистване и рециклиране на води, възстановяване на замърсени морски зони, ефективна употреба и преработка на суровини и отпадъци, както и насърчаване на употребата на възобновяеми ресурси.

На предходното издание на Ecomondo през 2015 г. на обща площ от 100 000 кв. м своите продукти са представили 1200 изложители, а форумът е посетен от 103 514 души от цял свят.

През т. г. акцент на изложението ще са иновативни технологии за: сметосъбиране, сметоизвозване, третиране и обезвреждане на отпадъци; анаеробно разлагане на биоразградими отпадъци и производство на биогаз и биогорива; пречистване на битови и производствени води; пречистване на въздух; рекултивация на нарушени терени; оценка и мониторинг на замърсени територии.Новото в програмата на тазгодишното издание ще са секторите, посветени на решения за товарене и логистика на материали, и на технологии за мониторинг и контрол. В първия сектор посетителите ще могат да видят машини и оборудване за товарене и повдигане на материали, на органични и неорганични отпадъци и стоки.

На миналогодишното изложение тази зона бе обединена със сектора, посветен на рециклирането в строителството, като по този начин бе обхваната цялата индустриална верига – от машини за товарене на отпадъци до съоръжения за рецклиране на строителни отпадъци.


 

Във втория нов изложбен сектор ще бъде представена апаратура за мониторинг на замърсители в атмосферния въздух и водите. Във фокуса на изложбената зона ще бъде мониторингът на миризми, а сред дискутираните теми ще бъдат ролята на регулаторните агенции, акредитацията на лаборатории, както и новите технически стандарти в областта.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Европейският експозиционен център на кръговата икономика EcomondoФирмени статии

Европейският експозиционен център на кръговата икономика Ecomondo

ECOMONDO е търговският панаир, лидер на зелената и кръгова икономика в европейското Средиземноморие, международно събитие с иновативен формат, което обединява в една платформа всички сектори на кръговата икономика.  От енергийната ефективност до енергията от възобновяеми източници, от оползотворяването на суровини и енергия до устойчиво развитие: това са само някои от разглежданите теми в дните, посветени на събитието.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top