Адара Инженеринг, инж. Здравка Атанасова: Качеството ще става все по-важен критерий при избора на изпълнители

23.05.2013, Брой 1/2013 / Фирмени статии / Води

  • Адара Инженеринг, инж. Здравка Атанасова: Качеството ще става все по-важен критерий при избора на изпълнители

Води

 

инж. Здравка Атанасова, управител на Адара Инженеринг, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаема г-жо Атанасова, фирма Адара Инженеринг оперира на българския пазар от 2004 г. В коя от сферите ви на дейност смятате, че сте най-успешни?
Адара инженеринг се развива в четири основни направления: водни помпи и системи, вакуум-помпи и системи, специални помпи и автоматика за контрол и управление на съоръженията. За момента сме най-успешни във вакуумните и водните помпи и системи. Направлението „Специални помпи” съществува отскоро и тепърва ще вложим сили и средства за неговото развитие, а направление „Автоматика” е помощно, но смятаме, че и в него имаме доста неизявен потенциал.

Какви са приоритетите в дейността ви в момента?
В момента, предвид тежката икономическа обстановка, приоритетно се стремим да увеличим ръста на продажбите на помпи, доколкото това е възможно. Сега е и моментът да се квалифицираме съобразно новите тенденции на българския пазар, а именно в области като пречистване на водите, пожарна безопасност и др.Над какви проекти работите?
Стараем се да обхванем широк диапазон от проекти. За направление ""Водни помпи"" основно работим по сградни и промишлени инсталации, но все повече обръщаме внимание и на помпените съоръжения в пречиствателните станции. За съжаление, жилищното строителството много намаля, но за сметка на него се изграждат търговски комплекси, ваканционни селища, а има и доста инсталации, нуждаещи се от подмяна на помпите. Напоследък се въведоха и нови стандарти за противопожарните съоръжения, а помпите, които предлагаме, могат да отговорят и на най-строгите стандарти за пожарна безопасност. Нашата фирма е сертифицирана за поддръжка на съответните противопожарни инсталации и разполага с обучени специалисти.

В направление ""Вакуум-помпи"" имаме нова инициатива, касаеща болничните заведения. Предлагаме различни облекчения, за да сме полезни както на тях, така и на пациентите им. Продължаваме да работим активно в индустрията, енергетиката, с производителите на машини. Вакуум-помпи се използват и в пречиствателните станции и по този начин фирмата ни може да достави необходимите съоръжения комплексно, а това облекчава клиента по отношение на гаранцията и тяхната поддръжка.С какви темпове, според Вас, се развива изграждането на пречиствателни съоръжения в страната?
С все по-бързи темпове и това трябваше да стане отдавна, тъй като в страната ни има недостиг на пречиствателни станции. Не може в 21-ви век такива съоръжения да има приоритетно в по-големите селища. След като бяха отпуснати и средства за целта, смятам, че няма причина за забавяне на темповете в изграждането им.

 

Планирате ли разширяване на партньорската структура?
Да, определено. И като дистрибуторска структура в страната, и като партньори на производители на изделия в зависимост от конюнктурата на пазара. Все пак, рано или късно, кризата ще приключи. Предвид световните тенденции на окрупняване на бизнеса сме отворени също и да си сътрудничим с добре подготвени колеги както от нашия, така и от различни други браншове по определени проекти с цел качественото им изпълнение и задоволяване все по-големите изисквания на клиентите. Качеството е и ще става все по-важен критерий за избор на изпълнител на дадена поръчка.
Какво да очакват клиентите на Адара Инженеринг до края на годината?
Да бъдем все по-гъвкави по отношение на предлагането на продуктите и услугите ни, все по-можещи и знаещи по отношение на обслужването на клиентите. Ще се постараем да ги зарадваме с нещо ново, но нека засега да бъде изненада.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Автоматизация в ПСОВТехнически статии

Автоматизация в ПСОВ

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.

Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водатаТехнически статии

Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водата

Още от канализационната мрежа и помпените станции започва образуване и натрупване на водороден сулфид H2S - вреден газ с тежък мирис и корозивно въздействие върху бетона и материала на тръбите. Дозиращите системи на sera за железни соли FeCl2 спомагат за свързването му и образуване на железен сулфид FeS, който се транспортира до ПСОВ.

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и наляганияФирмени статии

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и налягания

Параметри на групата дозиращи помпи Smart DIGITAL DDA, DDC и DDE като точност на дозиране до 1:3000, широк диапазон на захранващо напрежение (100-240 V, 50/60 Hz), напълно окомплектоване с инсталационни комплекти и други, дават възможност за най-оптимален избор съобразно всяко конкретно приложение.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.

Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост Технически статии

Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост

Преди задвижванията с променлива честота да навлязат в употреба, изпомпването с различна скорост се е осъществявало с помощта на двускоростни двигатели и намотки с регулируемо напрежение. През последните 10-15 години индустрията е започнала усилено да използва задвижващи механизми с променлива честота при системите за транспортиране на отпадъчни води.

Дозиращи помпи за пречиствателни станцииТехнически статии

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Към избора и инсталирането на дозиращи помпи трябва да се подходи след цялостно проучване на всички променливи на работната среда. За тази цел операторът на пречиствателната станция трябва да се обърне към опитен и доказан доставчик на дозиращи помпи, който разбира от протичащите процеси.

Адара Инженеринг, инж. Милен Петков: Успешно налагаме на пазара най-актуалните енергийно ефективни решения в областта на помпеното оборудване от Grundfos и BuschФирмени статии

Адара Инженеринг, инж. Милен Петков: Успешно налагаме на пазара най-актуалните енергийно ефективни решения в областта на помпеното оборудване от Grundfos и Busch

Мениджърът продажби - Североизточна България за Адара Инженеринг разказва за актуалните предложения в продуктовия каталог и разкрива подробности от стратегията за увеличаване ръста на продажбите и разширяване на пазарните позиции на фирмата.

Проведе се семинар Бизнес

Проведе се семинар "ИТ решения и автоматизация за модерни ВиК услуги"

Фирма Давид Холдинг, представена от изпълнителния си директор Бальо Динев и експертите Кирил Василев и Мариян Жеков, изнесе 4 презентации пред участниците в семинара, покриващи основните аспекти от дейността на компанията.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top