В новия брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Представяме Ви новия електронен брой 7/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура. Водеща в него e темата за основните съображения при изграждането на помпени станции за питейни и отпадъчни води.

Емисиите във въздуха от дейностите по химична повърхностна обработка на метали и пластмаси могат да бъдат под формата на газове, пари, мъгли и частици. Сред основните източници са процесите, извършвани във ваните за байцване и сваляне на покрития, ваните за електролитно обезмасляване, отделни процеси на обработка, както и някои операции по изваждане на детайлите от ваните и промиване. От материала в рубрика Въздух може да научите кои са най-добрите налични техники за емисионен контрол в тази индустрия.

В много предприятия от химическата промишленост и най-вече в рафинерии за първия, и може би най-важен, етап на пречистване на отпадъчните води се използват маслоуловители, разработени от Американския петролен институт (API). Вижте кои са конструктивните особености на тези съоръжения в статията в рубрика Води.

И още:
Инсталации за сортиране на отпадъци

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Изграждане на помпени станции

 • Изграждане на помпени станции
 • Изграждане на помпени станции
 • Изграждане на помпени станции

Технически статии

 

Вижте какви са особеностите при определянето на местоположението, конфигурацията и изграждането на водоснабдителните и канализационните помпени станции.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

 • Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води
 • Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води
 • Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води
 • Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Технически статии

 

Доброто разбиране на дизайна, работните принципи и предлаганите на пазара опции за тези съоръжения могат да спомогнат за максимално оползотворяване на стойността им от страна на промишлените предприятия.


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама
› Реклама

Инсталации за сортиране на отпадъци

 • Инсталации за сортиране на отпадъци
 • Инсталации за сортиране на отпадъци
 • Инсталации за сортиране на отпадъци
 • Инсталации за сортиране на отпадъци

Технически статии

 

Статията представя най-разпространените технологии за сортиране на битови отпадъци, предимствата и недостатъците на ръчните и автоматизираните процеси и прилаганите подходи в сортиращите инсталации.


Прочетете цялата публикация 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top