В новия брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

 

Представяме Ви новия електронен брой 5/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура. Водеща тема в него са иновациите в едни от най-широко прилаганите машини за механично третиране на отпадъци - шредерите.

Праховите частици са често срещан замърсител в отпадъчните газови потоци от различни производства, в които се използват и съхраняват твърди и прахообразни суровинни материали, както и в димните газове от процеси на изгаряне например в електроцентрали или инсинератори за отпадъци. От материала в рубрика Въздух може да научите повече за най-разпространените съоръжения за прахоулавяне.

Измененията в климата стават причина за увеличаване на честотата на природни бедствия като наводненията. Вижте какви дейности може да включва корекцията на речни корита за минимизиране на риска за населението и имуществото вследствие на тези явления в статията в рубрика Инфраструктура.

И още:
Шредери – технологични новости

Прахоулавяне

Корекция на речни корита

Индустриални водни филтри

 • Индустриални водни филтри
 • Индустриални водни филтри
 • Индустриални водни филтри
 • Индустриални водни филтри

Технически статии

 

От статията може да научите повече за конструкцията и експлоатационните характеристики на най-използваните филтри в индустриални условия - с активен въглен, за отстраняване на желязо, системите за обратна осмоза, многостъпалните филтри, инсталациите за ултрафилтрация.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Прахоулавяне

 • Прахоулавяне
 • Прахоулавяне
 • Прахоулавяне
 • Прахоулавяне

Технически статии

 

Замърсяването на въздуха с прахови частици е сред основните екологични предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Материалът представя индустриалните технологични решения, които позволяват постигане на емисионните норми за този замърсител.


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама

Корекция на речни корита

 • Корекция на речни корита
 • Корекция на речни корита
 • Корекция на речни корита
 • Корекция на речни корита

Технически статии

 

Вижте кои са инженерните техники, осигуряващи достатъчен капацитет на речните корита за поемане на повишени водни потоци и гарантиращи, че рискът от наводнения е сведен до минимум.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Шредери – технологични новости

 • Шредери – технологични новости
 • Шредери – технологични новости
 • Шредери – технологични новости

Технически статии

 

Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране.


Прочетете цялата публикация› Реклама

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top