Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

13.09.2017, брой 5/2017 / Бизнес /

  • Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии
  • Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

Бизнес

 

Екологичната политика на община Сливница е насочена към опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всичките й компоненти и фактори на въздействие с цел намаляване на риска за здравето на човека. “Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители. Други настоящи цели са осигуряване на естетически оформени и поддържани зони за отдих, развиване на туристическата дейност, предоставяне на добри условия за здравословен начин на живот и преодоляване недостига на питейна вода за някои селища на територията на община Сливница чрез изграждане на кладенци. Постигането на всички тези цели е следваща стъпка към решаването на екологичните проблеми в общината.

Реализирани и бъдещи проекти
На територията на община Сливница вече има няколко успешно реализирани проекта в областта на опазване на околната среда и енергийната ефективност. Такива са санирането на някои обществено значими сгради като читалището и сградата на общината, както и няколко многофамилни жилищни сгради. На територията на общината е осъществен проект “Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ “Алдомировско блато”, съвместно със СДП Балкани. Основните дейности в проекта са насочени към възстановяване на ихтиофауната като хранителна база на водолюбивите птици и ограничаване негативните фактори върху тях, както и създаване на участък за размножаване и опазване in-situ на изчезнали и застрашени растения като блатно кокиче, блатна перушина и хипурис.

Други два проекта, свързани с реконструкцията и обновяването на тротоари и зелени площи по ул. “Патриарх Евтимий” и парк “Липите”, са реализирани с цел подобряване състоянието на градската среда и зоните за отдих на населението. От община Сливница коментират, че в бъдеще се планира санирането на още жилищни сгради, затваряне на централната градска част и превръщането й в пешеходна зона, закупуване на електробус и много други проекти и дейности, насочени към опазване на околната среда.Участието в ЕКООБЩИНА 2016
В провелото се първо издание на конкурса ЕКООБЩИНА община Сливница бе отличена в категорията “Устойчива мобилност”. Като победител в тази категория общината получи електрически автомобил за временно ползване от Рено-Нисан България. В инициативата общината взе участие с проект за закупуване на електромобил Renault ZOE, който вече успешно използва за своите нужди.

“В рамките на 4-дневното посещение във Франция, също награда от конкурса, представителите на местните власти се запознаха с проекта за метро “Le Grand Paris Express”, стратегията за обществен транспорт и устойчива мобилност на метрополия Голям Париж. В Страсбург също беше представена стратегията и предлагането на обществен транспорт, както и стратегията, свързана с управление на паркирането.


 

 

Представителите на българските общини се запознаха подробно с добрите практики и достиженията в градската мобилност, имащи за цел ефективното използване на транспорта, съобразен едновременно с опазването на околната среда и потребностите на населението”, информират от община Сливница. “В бъдеще една от основните цели на българските общини трябва да бъде ограничаване на екологичното въздействие на човешките дейности, като по този начин се осигури добър начин на живот”, подчертават те.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

Енергийна ефективност на водоснабдителни помпиТехнически статии

Енергийна ефективност на водоснабдителни помпи

Според различни анализи близо 20% от потреблението на електрическа енергия в световен мащаб се дължи на консумацията на помпени системи. Именно по тази причина и поради нарастващото значение на повишаването на енергийната ефективност в областта на водоснабдяването се обсъждат и внедряват различни възможности, имащи за цел редуциране консумацията на електрическа енергия от помпените системи.

Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивостСъбития

Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивост

От м. декември 2013 г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top