Международен уъркшоп представи бизнес модели за градско земеделие

29.01.2021, Проекти / Въздух, Почви

  • Международен уъркшоп представи бизнес модели за градско земеделие
  • Международен уъркшоп представи бизнес модели за градско земеделие

Проекти

 

На 21 и 22 януари т. г. се проведе международен уъркшоп "Политики за градско земеделие и тяхното въздействие върху съвременната икономическа система, бизнес модели и вериги за доставки", организиран от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в ролята си на координатор на инициативата CityZen "Подкрепа за разрастващи се иновации и бизнес модели, основаващи се на градското земеделие и неговата добавена стойност като екосистема", финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg Europe 2014-2020. Инициативата е в подкрепа на създаването на регионални и национални политики за развитие на градското земеделие в страната като част от активната общност от граждански и научноизследователски организации.

Участие в уъркшопа взеха експерти от Италия, Гърция, Испания, Португалия и България, като сред тематичните акценти бяха бизнес моделите в градското земеделие, ролята на технологиите, иновациите и инфраструктурата. Бяха разгледани примери за иновативни форми на финансиране, за нови бизнес модели в новата следпандемична реалност и др.

 

Според експертите от CityZen прекъснатите вериги на хранителни доставки и социалното неравенство в града вследствие на пандемията от COVID-19 са повишили търсенето на местни и регионални хранителни продукти и интереса към градското земеделие като възможност за по-добра хранителна сигурност. "Местните и национални власти трябва да насърчат различните форми на градско земеделие – от това на балкона и покривите на сградите, през градските частни и общински земеделски площи, до подкрепа на веригата за доставки до пазарите, за да бъде храната достъпна за голям кръг потребители", се казва в анализ на CityZen. Според проучване от 2018 г., цитирано от експертите от 5 европейски държави, има потенциал за производство на 180 млн. тона храна чрез градско земеделие в света. Това се равнява на около 10% от световното производство на плодове и зеленчуци годишно.CityZen се позовава и на изследване от 2014 г., което сочи, че за да се задоволи препоръчителната консумация от 2 зеленчука на ден на човек, една трета от общата площ в градовете трябва да може да се използва за земеделски цели. "Конкуренцията за земя в градовете ще нараства – интересите и нуждите на транспорта, за строителната и жилищна инфраструктура, на бизнеса и тези на градските фермери трябва да се съгласуват. Местните власти и политики трябва да подкрепят регулаторно и финансово градските градинари за по-голям достъп до земя и вертикални пространства, както и да развиват знанията, добрите практики и бизнес моделите за успешно и социално значимо градско земеделие. Това е едно от възможните решения на предизвикателствата в живота ни вследствие от COVID-19 – като ограничения на придвижването, прекъснати вериги на доставки и социални предизвикателства. Виждаме това и като стъпка за положителна промяна в борбата с безработицата и с климатичните промени, за по-добра ресурсна ефективност на градската среда", призовават експертите.


 

Проектът CityZen продължава през 2021 г. с нови проучвания на местните инициативи за градско земеделие, с обмен на добри практики за социално предприемачество и зелени бизнес модели и с предложения за мерки и планове за устойчиво развитие на градското земеделие с подкрепата на местните и национални власти.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната средаБизнес

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

За поредна година представител на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media имаше възможността да посети мащабното събитие и да се запознае отблизо с представените иновативни решения за събиране, транспортиране, третиране и оползотворяване на отпадъци, мониторинг на води, въздух и почви, ремедиация на замърсени терени и др.

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитиеБизнес

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитие

“Програмата е отговорът на Карлсберг на нарастващото потребителско търсене на устойчиви продукти във времена на глобални предизвикателства като промените в климата, недостига на вода и здравето на хората в глобален аспект”, коментират от компанията.

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top