Анес-96, Донка Ангелова: Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

20.09.2012, Брой 2/2012 / Фирмени статии / Отпадъци

  • Анес-96, Донка Ангелова: Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

Отпадъци

 

Донка Ангелова, управител на Анес-96, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаема г-жо Ангелова, бихте ли представили накратко дейността на Анес-96?
Дружеството ни се развива изцяло в сферата на екологията и по-конкретно – управление на производствени и опасни отпадъци. Предоставяме комплексно обслужване на нашите клиенти - от консултации за законово изискваните разрешителни, до събиране и транспорт, съхраняване на отпадъците, предварително третиране с цел улесняване на оползотворяването/рециклирането или третиране с цел обезвреждане на отпадъците. Извършваме третиране както на производствени неопасни, така и на опасни отпадъци.

Друг аспект на нашата дейност е почистване на каломасло- и мазниноуловители, поддръжка и почистване на пречиствателни станции за отпадъчни води, поддръжка и почистване на канализационни съоръжения, резервоари за горива, септични ями.Какви технологии за третиране на утайки се използват най-често?
Няколко са най-често извършваните процедури за третиране на утайки. Масово е разпространено третирането на утайките чрез т. нар. „анаеробно изгниване”. Друг възможен метод е утайката да се третира в метантанкове, с цел получаване на метан. Недостатъкът на този процес обаче е, че при това третиране утайката не намалява своя обем и е необходимо допълнително да бъде третирана, което оскъпява процеса. За да бъде намален обемът на утайката, много често се извършва т. нар.
обезводняване на утайките. То би могло да бъде извършено на изсушителни полета, вакуумфилтри, лагуни и др. Поради голямата си практическа стойност, най-често предпочитани са филтърпресите. Ако се спрем конкретно на опасните утайки, то там съществува възможност за обезвреждане чрез депониране – утайката да се смеси или с битови отпадъци, или с пръст. Предварително обаче е необходимо утайката да бъде стабилизирана - чрез компостиране, например. Утайките са изключително атрактивни и в още две направления – за производство на енергия и за рекултивация на терени. При рекултивацията обаче се съобразяваме с ред ограничения за качеството на утайката – от гледна точка на химичния състав и вида на терена. В Анес-96 предпочитаме т. нар. биологично третиране на утайките. Методът е изключително ефективен и финансово изгоден. В това отношение ние си партнираме с водещи немски фирми, които имат богат опит в биологичното третиране на отпадъците, дори на опасни утайки.Какви методи за обезвреждане на опасни отпадъци предлагате?
Към момента дружеството ни извършва обезвреждане чрез депониране, обезвреждане чрез биологично третиране и обезвреждане чрез физико-химично третиране. В синхрон с политиките на ЕС, Анес-96 инвестира и развива дейности по оползотворяване на опасни отпадъци – в това направление извършваме рециклиране на органични и неорганични материали, както и регенериране на киселини, основи и разтворители.

 

Какво включват плановете Ви за бъдещо развитие на дейността на компанията?
Вече повече от година извършваме управление на отпадъци с цел получаване на енергия. Това е направление, което се поощрява от ЕС и все повече доказва своите положителни резултати. Дружеството ни предлага качествени и висококалорични алтернативни горива, които внасяме от ЕС и предлагаме на българския пазар. Вече извършихме първите доставки и резултатите са положителни. В това направление започнахме сътрудничество с циментовите заводи в България. Желанието ни е да продължаваме да се развиваме в тази област. Друг аспект от дейността ни, в който инвестираме и се развиваме, е третиране на почви, замърсени с опасни вещества, например нефтопродукти. Желанието ни е да заемем част от тази пазарна ниша, като предлагаме качествена и съвременна услуга на достъпна цена.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Техники за минимизиране на отпадъците в индустриятаТехнически статии

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

В индустриалните предприятия обикновено се харчат доста средства за управление на отпадъците, необходими са персонал, енергия, суровини. Статията в броя представя техниките за минимизиране на отпадъците, благодарение на които може да се постигне максимална ефективност с минимум разходи.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top