Анес-96, Донка Ангелова: Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

20.09.2012, Брой 2/2012 / Интервю /

  • Анес-96, Донка Ангелова: Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

Интервю

 

Донка Ангелова, управител на Анес-96, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаема г-жо Ангелова, бихте ли представили накратко дейността на Анес-96?
Дружеството ни се развива изцяло в сферата на екологията и по-конкретно – управление на производствени и опасни отпадъци. Предоставяме комплексно обслужване на нашите клиенти - от консултации за законово изискваните разрешителни, до събиране и транспорт, съхраняване на отпадъците, предварително третиране с цел улесняване на оползотворяването/рециклирането или третиране с цел обезвреждане на отпадъците. Извършваме третиране както на производствени неопасни, така и на опасни отпадъци.

Друг аспект на нашата дейност е почистване на каломасло- и мазниноуловители, поддръжка и почистване на пречиствателни станции за отпадъчни води, поддръжка и почистване на канализационни съоръжения, резервоари за горива, септични ями.

Какви технологии за третиране на утайки се използват най-често?
Няколко са най-често извършваните процедури за третиране на утайки. Масово е разпространено третирането на утайките чрез т. нар. „анаеробно изгниване”. Друг възможен метод е утайката да се третира в метантанкове, с цел получаване на метан. Недостатъкът на този процес обаче е, че при това третиране утайката не намалява своя обем и е необходимо допълнително да бъде третирана, което оскъпява процеса. За да бъде намален обемът на утайката, много често се извършва т. нар.
обезводняване на утайките. То би могло да бъде извършено на изсушителни полета, вакуумфилтри, лагуни и др. Поради голямата си практическа стойност, най-често предпочитани са филтърпресите. Ако се спрем конкретно на опасните утайки, то там съществува възможност за обезвреждане чрез депониране – утайката да се смеси или с битови отпадъци, или с пръст. Предварително обаче е необходимо утайката да бъде стабилизирана - чрез компостиране, например. Утайките са изключително атрактивни и в още две направления – за производство на енергия и за рекултивация на терени. При рекултивацията обаче се съобразяваме с ред ограничения за качеството на утайката – от гледна точка на химичния състав и вида на терена. В Анес-96 предпочитаме т. нар. биологично третиране на утайките. Методът е изключително ефективен и финансово изгоден. В това отношение ние си партнираме с водещи немски фирми, които имат богат опит в биологичното третиране на отпадъците, дори на опасни утайки.
Какви методи за обезвреждане на опасни отпадъци предлагате?
Към момента дружеството ни извършва обезвреждане чрез депониране, обезвреждане чрез биологично третиране и обезвреждане чрез физико-химично третиране. В синхрон с политиките на ЕС, Анес-96 инвестира и развива дейности по оползотворяване на опасни отпадъци – в това направление извършваме рециклиране на органични и неорганични материали, както и регенериране на киселини, основи и разтворители.


 

Какво включват плановете Ви за бъдещо развитие на дейността на компанията?
Вече повече от година извършваме управление на отпадъци с цел получаване на енергия. Това е направление, което се поощрява от ЕС и все повече доказва своите положителни резултати. Дружеството ни предлага качествени и висококалорични алтернативни горива, които внасяме от ЕС и предлагаме на българския пазар. Вече извършихме първите доставки и резултатите са положителни. В това направление започнахме сътрудничество с циментовите заводи в България. Желанието ни е да продължаваме да се развиваме в тази област. Друг аспект от дейността ни, в който инвестираме и се развиваме, е третиране на почви, замърсени с опасни вещества, например нефтопродукти. Желанието ни е да заемем част от тази пазарна ниша, като предлагаме качествена и съвременна услуга на достъпна цена.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2017 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top