Давид Холдинг с нова информационна система за устойчив общински транспорт

12.03.2016, Брой 1/2016 / Бизнес /

  • Давид Холдинг с нова информационна система за устойчив общински транспорт

Бизнес

 

Давид Холдинг представи ""Устойчив Общински Транспорт"" - софтуерно решение, насочено към оптимално информационно управление за устойчив градски транспорт в рамките на общините, в услуга на гражданите и фирмите.

Информационната система ""Устойчив Общински Транспорт"" предоставя на потребителите в общината последно поколение софтуерни модули за микроскопична транспортна симулация на коридори, 3D GIS/CAD и управление на активи и съоръжения (AM/FM) в едно приложение, един потребителски интерфейс и едно-единствено хранилище на данни. Тя работи в Client/Server среда под Windows Server с бази данни в Oracle и MS SQL.

""Първият компонент на софтуерното решение предоставя възможност за създаване на достоверен симулационен компютърен модел на транспорта в рамките на града, върху транспортната карта на града, с цел оптимизация на транспортната схема, коридорите, сигналите и трафика.

Вторият компонент на решението предлага интегрирана 3D GIS/CAD/АM/FM информационна система за оценка на състоянието, планиране, управление и отчитане на ремонтната дейност на транспортната инфраструктура, вкл. генериране на планова себестойност, генериране на заявки за материали/работни наряди и отчитане на ремонтите на съоръженията в транспортната инфраструктура.

Сред очакваните ползи от въвеждането на системата в общините са значителното намаляване на бюджетните разходи, както и повишаване качеството на ремонтната дейност на съоръженията и удовлетвореността на гражданите"", разказаха от компанията.

ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top