Представяме новия брой на

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Пред вас е първият специален брой за 2018 година на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура.

В него:

Все по-строгите нормативни изисквания за управление на зелени и хранителни отпадъци налагат търсенето на решения, които гарантират необходимата степен на опазване на околната среда и същевременно осигуряват възможност за максимално оползотворяване на отпадъците като енергиен или суровинен ресурс. Запознайте се с принципите на най-широко прилаганите методи за третиране на биоотпадъци – компостирането и анаребното разграждане, от статията в рубрика Отпадъци.

Скруберите се използват за контрол на замърсяването на въздуха в редица индустриални сектори поради тяхната висока ефективност, компактна конструкция и лесна поддръжка. Какви видове скруберни системи се предлагат на пазара и какво е специфичното им приложение, четете в материала в рубрика Въздух.

И още:
Управление на зелени и хранителни отпадъци

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

Water 4.0 – Industry 4.0 за водния сектор

 • Water 4.0 – Industry 4.0 за водния сектор
 • Water 4.0 – Industry 4.0 за водния сектор
 • Water 4.0 – Industry 4.0 за водния сектор
 • Water 4.0 – Industry 4.0 за водния сектор

Технически статии

 

Подобно на Industry 4.0, концепцията Water 4.0 е на път да доведе до революция във водния сектор. Как дигитализацията и автоматизацията могат да гарантират ресурсно ефективно, гъвкаво и конкурентоспособно управление на водите, разберете от статията.


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама
› Реклама

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ
 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ
 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ
 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ
 • Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

Технически статии

 

Намаляването на влагосъдържанието на утайките от пречистване на води е най-голямото предизвикателство при третирането на тези отпадъци. Материалът представя най-ефективните от гледна точка на екологосъобразност и енергопотребление методи за сушене на утайки от ПСОВ.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Изграждане на въздушни електропроводни линии

 • Изграждане на въздушни електропроводни линии
 • Изграждане на въздушни електропроводни линии
 • Изграждане на въздушни електропроводни линии

Технически статии

 

Въздушните електропроводни линии са изключително дълготрайни активи, изискващи дългосрочни инвестиции с голям размер. Статията представя интересна информация за конструктивните им елементи и етапите на планирането и реализацията им.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Управление на зелени и хранителни отпадъци

 • Управление на зелени и хранителни отпадъци
 • Управление на зелени и хранителни отпадъци
 • Управление на зелени и хранителни отпадъци
 • Управление на зелени и хранителни отпадъци

Технически статии

 

Подходящото управление на биоотпадъците осигурява възможност за получаването на компост с добро качество, който може да бъде използван като почвен подобрител, или на биогаз. Какви процеси се прилагат за това и какви са необходимите условия за провеждането им, вижте в статията.


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама
› Реклама

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

 • Пречистване на отпадъчни газове в скрубери
 • Пречистване на отпадъчни газове в скрубери
 • Пречистване на отпадъчни газове в скрубери
 • Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Технически статии

 

Запознайте се с конструктивните особености, приложимостта, предимствата и недостатъците на различните видове пречиствателни съоръжения, основаващи се на метода на абсорбция.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Честотни инвертори FR-F800 - E с интегриран Ethernet

 • Честотни инвертори FR-F800 - E с интегриран Ethernet

Фирмени статии

 

FR-F800 - E предлагат на производителите на машини и на системните интегратори възможност за редуциране на разходите, подобрена сигурност с филтриране на IP обхвата, дистанционно диагностициране и отстраняване на грешки.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Индустриални сита Vibrowest - надеждност и ефективност на високо ниво

 • Индустриални сита Vibrowest - надеждност и ефективност на високо ниво
 • Индустриални сита Vibrowest - надеждност и ефективност на високо ниво
 • Индустриални сита Vibrowest - надеждност и ефективност на високо ниво

Фирмени статии

 

Машините Vibrowest, подходящи за различни процеси в хранително-вкусовата промишленост, се отличават с лесна инсталация и поддръжка, висока производителност, издръжливост и дълъг експлоатационен живот.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top