Стартира изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води в Мездра

17.12.2013, Брой 4/2013 / Проекти / Води

  • Стартира изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води в Мездра

Проекти

 

Първа копка за стартиране на дейностите по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води-Мездра”, бе направена от г-н Спиридон Александров от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, кмета на община Мездра г-н Иван Аспарухов и представителя на фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 20,3 млн. лв.

› Реклама„Това е най-големият инфраструктурен обект в община Мездра и е последният сегмент, необходим за съществуването на един съвременен град. След неговото завършване в река Искър ще постъпват вече пречистени води от канализацията на града”, обяви кметът Аспарухов. „Проектът е един от малкото в България, които започват без обжалване на процедурите за избор на изпълнители, което е показателно за отличната работа на екипа по проекта”, заяви Спиридон Александров.


› Реклама


Той наблегна на факта, че общината е взела мъдрото решение, като е насочила вниманието си към проблемните участъци от канализационната система. По този начин ще бъдат използвани по-малко ресурси, размерът на собственото участие е минимален, което, от своя страна, няма да натовари бюджета на общината. В заключение добави, че след една година всички ще могат да усетят ползите от едно работещо, модерно и съвременно съоръжение.

„Чрез изграждането на ПСОВ се цели осигуряване на надеждно, технически стабилно и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията в целевия регион. Доизграждането и модернизацията на водната инфраструктура носи освен екологични и икономически, но и социални ползи. Наличието на добра водоснабдителна и канализационна структура благоприятства привличането на инвеститори, особено що се отнася до развитие на туризъм и отрасли от леката промишленост.


 

Реализацията на проекта ще позволи да се намали здравният риск за хората и ще даде положителен екологичен ефект върху състоянието на околната среда в района като цяло”, допълниха от общината.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Джет миксери и аератори за отпадъчни водиТехнически статии

Джет миксери и аератори за отпадъчни води

Системите за джет аерация използват по-малко енергия от другите системи за дифузна аерация. Непосредственото сравнение в реалните условия на пречиствателна станция за отпадъчни води показва, че с джет аераторите може да се реализира 40% по-ниска консумация на енергия.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни водиТехнически статии

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация за подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси; мониторинг и превенция на замърсяването.

Автоматизация в ПСОВТехнически статии

Автоматизация в ПСОВ

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни водиСъбития

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Hа 18 ноември т.г.

Индустриал Партс: Предстои масовото навлизане на умните технологии в сектораИнтервю

Индустриал Партс: Предстои масовото навлизане на умните технологии в сектора

Оперативният директор в Industrial Parts разказва за някои от най-интересните реализирани и настоящи проекти на компанията в областта на пречистването на води.

Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община ЕтрополеТехнически статии

Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе

Oбщина Етрополе изпълнява “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top