Recycling Bulgaria, Стефан Стаменов: Пазарът по управление на отпадъци в България разполага с голям потенциал за развитие

22.03.2012, Брой 1/2012 / Интервю /

  • Recycling Bulgaria, Стефан Стаменов: Пазарът по управление на отпадъци в България разполага с голям потенциал за развитие
  • Recycling Bulgaria, Стефан Стаменов: Пазарът по управление на отпадъци в България разполага с голям потенциал за развитие
  • Recycling Bulgaria, Стефан Стаменов: Пазарът по управление на отпадъци в България разполага с голям потенциал за развитие
  • Recycling Bulgaria, Стефан Стаменов: Пазарът по управление на отпадъци в България разполага с голям потенциал за развитие

Интервю

 

Стефан Стаменов, управител на Recycling Bulgaria, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми г-н Стаменов, представете накратко компанията Recycling Bulgaria на читателите на сп. Екология & Инфраструктура. Какво е специфичното за нея и с какво тя е уникална на българския пазар?
Recycling Bulgaria е водеща компания в областта на рециклирането и третирането на отпадъци. Дейността на компанията обхваща както доставка на единични машини и компоненти, така и осигуряване на цялостни решения и проекти до ключ за рециклиращата индустрия. Recycling Bulgaria предлага доставка, монтаж, пуск в експлоатация, дори и операторско участие – в самата експлоатация на инсталацията, гаранционен и извънгаранционен сервиз, обучение на персонала. Работим в тясно партньорство с клиентите си от самото начало на проектите, в състояние сме да изготвим предпроектно проучване, морфология на отпадъка, финансов и правен анализ, подпомагаме и изготвянето на документацията за наши клиенти, кандидатстващи за допълнително финансиране.

Разкажете повече за най-силната Ви референция в България – завода за преработка на битови отпадъци край град Варна.
Заводът за механично и биологично третиране край Варна се отличава с най-висока степен на автоматизация. Технологичният цикъл на разделяне на отпадъците е почти изцяло автоматизиран, което прави проекта значителен в европейски и световен мащаб. Процесите се контролират централизирано от софтуерна система, която следи едновременно всички технологични етапи в залата за механична обработка и контролира и процеса на компостиране.

Най-общо технологичният процес включва: грубо раздробяване посредством едновалов шредер на фирма Lindner. Следва процес на пресяване от барабанно сито Eggersmann, при който материалът се разделя на три фракции – 0 – 80, 80 - 240 и над 240 mm. Биогенната фракция 0-80 mm се транспортира до компостиращия цех, където са налице 10 компостиращи тунела. Посредством балистичен сепаратор Massias от средната фракция се отделят 2D и 3D отпадъците, след което 3D фракцията, отново автоматизирано, се сепарира посредством няколко инфрачервени сепаратора на Titech. Машините на немската компания осигуряват 97-98% извличане, което е несравнимо по-ефективно в сравнение с ръчната операция. Сепариращата инсталация за черни и цветни метали е базирана на машини на друг наш партньор - компанията Steinert. Процесът на сепарация на цветните метали се осъществява чрез вихровотоков сепаратор.

В края на технологичния процес е балиращата машина на компанията Presona. С нея се балират различни сепарирани фракции като хартия, найлон, PET, кенове и други, в резултат на което те се привеждат в търговски вид и са готови за транспортиране. Останалото се пресова в пресконтейнери на фирма Husmann.На какво ниво е България по отношение на управлението на твърди битови отпадъци (ТБО)?
Управлението на битовите отпадъци в България е в начален етап на развитие. На пазара работят малък брой фирми и то отскоро. Законовата и нормативна база притиска общините да решават екологичните си проблеми и по места се изграждат малки и средни предприятия. Те стартират проекти за по-елементарно сортиране на ценни рециклируеми отпадъци, с идеята тези инициативи да прераснат в добре функциониращи инсталации, които да решават по места проблемите с отпадъците, реализирайки изискванията на европейските органи.

За момента все още не е установена цялата нормативна база, например няма ясни санкции за общините, които не работят по екологични проекти. Очакваме новия Закон за управлението на отпадъци, който мина на първо четене и се очаква да е факт до края на месец март.

Как бихте коментирали въпросния Закон за управление на отпадъците?
За момента много участници на пазара изчакват неговото приемане и по тази причина не се инвестира в нови проекти. Бъдещият закон има множество недостатъци, но считаме, че е важно той да стане факт, тъй като пазарът има нужда от регулация. Например, една от идеите, заложена в закона, е всички площадки, които се намират в населени места без общ устройствен план, да бъдат закрити. Това обхваща около 75% от общия брой на площадките и би означавало, че голям брой компании при обнародването на закона следва да преустановят дейността си.

Разчитаме, че този закон ще подпомогне бизнеса и в друга насока, след като бъде допълнен с други важни технологични дефиниции, което ще внесе много повече яснота. Например значението на термина компост и неговото приложение. Това е важно, тъй като биологичната част от отпадъка, представляваща около 50-60% от общата маса, по закон не подлежи на използване, а се депонира, макар и намалена с 20%. Възможно е нейното цялостно оползотворяване за рекултивиране на стари депа или на замърсени промишлени зони. Това обаче следва да се регламентира.

Една от крайните цели, поставени от Европейския съюз, е до 2020 година да се достигне максимално високо ниво на разделност на отпадъка още при самия му генератор. Това означава големите генератори на отпадъци като хотели, ресторанти, хранително-вкусовата промишленост да бъдат задължени да ги изхвърлят разделно. За постигане на крайните цели работят и сформираните регионални сдружения, чиято цел е изграждането на едно общо депо или инсталация, за да се оптимизират разходите.


 

Как оценявате значението на конференцията Save the Planet, на която тази година сте Златен спонсор, за екологичния бранш у нас?
Организаторите на събитието – Виа Експо, са пионери в областта и по мое мнение си вършат добре работата. Имат добре изградена мрежа от медийни партньори както в България, така и в чужбина. Изключително активни са и това е причината за добре организираните и посетени конференция и изложение.

Имаме големи очаквания към събитието през тази година, тъй като сме доволни от предишното издание на събитието - имаше добра посещаемост, богата съпътстваща програма, висок процент на целевата посещаемост не само от България, а и от международни специалисти, компании и организации, работещи в областта.

Какво ще представите на изложението през тази година?
Участието ни на изложението Save the Planet тази година ще бъде изключително атрактивно. Ще представим технологичното решение SMARTFERM. То представлява иновативна компактна система за производство на енергия от биологични отпадъци, и е първата, която позволява децентрализирано производство на електро- и топлинна енергия чрез суха ферментация. Базирана е на доказана технология и изисква изключително малко място. Освен това е полумобилна и позволява да бъде преместена от едно място на друго. Предназначена е за малки и средни общини.

SMARTFERM решението, което ще представим, включва 4 контейнера с когенератор, който използва биологични отпадъци – капацитетът е 4000 т годишно, които чрез анаеробни процеси и когенерация са в състояние да произведат 170 - 200 kWh електроенергия, както и толкова топлина. Това е инсталация, която изпълнява едновременно две от изискванията на Европейския съюз – намаляване на обемите отпадък, както и използване на алтернативни източници за производството на енергия.

На щанда на Recycling Bulgaria на изложението ще представим и две работещи машини - инфрачервен сепаратор за автоматизирано сепариране на различни типове отпадъци – модел, който функционира успешно в завода край Варна, както и вертикална балираща машина, подходяща за нуждите на търговските вериги и големи обществени обекти.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Kонцепцията за кръгова икономика в ЕвропаСтандарти

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Преходът към кръгова икономика се основава на три стълба: ползи за околната среда, особено по отношение на ограничаване на въздействието върху нея и намаляване използването на ресурси; спестяване на разходи от понижените нужди от природни ресурси; и създаване на нови пазари, предоставящи допълнителни икономически ползи от кръгови практики, например по отношение на създаването на работни места или подобряване на благосъстоянието.

Оборудване за механично третиране на отпадъциТехнически статии

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.

Фирмени статии

"Save the Planet" Изложение и Конференция за Югоизточна Европа 2017 за управление на отпадъци и рециклиране

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране.  Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства.

Иновации и знания на Save the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране)Фирмени статии

Иновации и знания на Save the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране)

5-7 април, София, организатор: Виа ЕкспоРастящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсноефективен начин са необходими знания и иновации.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top