Система за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони

22.03.2012, Брой 1/2012 / Технически статии / Инфраструктура

  • Система за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони
  • Система за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони
  • Система за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони

Технически статии

 

Системата Terasonic за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони е инсталирана на южния склон на Черни връх, в изпълнение на договор с Дирекция Природен парк Витоша. Тя е изградена от съвременни електронни и комуникационни съоръжения, които откриват и локализират шум от бракониерска дейност на територията на планински и горски райони, информират от фирма Тераком.

""Принципът й на действие, представен на фиг. 1, се основава на многостранен анализ на звуците, които съпровождат всеки изстрел. Инсталирани в контролния участък (2) контролни точки (3) приемат, селектират и анализират околните звуци. При наличие на звук от изстрел, контролните точки предават информацията през GSM (4) и Интернет (5) към контролен център (6), където данните се анализират, сравняват се с данни от други контролни точки, изчисляват се координатите на стрелящия и се изпраща информация до лицата (7), охраняващи контролния район"", разказват от компанията.


› РекламаКратко техническо описание
Контролната точка представлява преносимо съоръжение, състоящо се от: ветроустойчив микрофон, селектираща електроника, комуникационна електроника (GSM в GPRS режим), електроника за измерване на географските координати и точно време (GPS), захранващ блок. Според условията и изискванията за точност на локализиране, могат да се използват от една до три контролни точки на квадратен километър. Селектирането на звуците от изстрели се извършва от цифрова анализираща електроника: първичен анализ – амплитудно временен; вторичен анализ – спектрален (Фурие анализ).

Контролният център (вж. фигура 2) представлява специализирана географско-информационна система (ГИС), състояща се от персонален компютър-сървър, с достъп до Интернет и GSM модем, под управлението на специализиран софтуер TeraSonic V1.11.2.476.

Използвани информационни канали
- Двупосочна връзка между контролния център и контролните точки: PC-WWW-GPS/GPRS; GPS/GPRS/-WWW-PC;
- Еднопосочна връзка от контролния център до контролните точки: PC – модем GSM/SMS;
- Еднопосочна връзка от контролния център към охранителите: PC – модем GSM/SMS.


› Реклама


Основни функции на системата
- събира данни за регистрирани от контролните точки събития и ги визуализира върху карта или снимка на местността;
- обработва събраните данни и изчислява местоположението на възпроизвеждане на изстрела;
- с използване на принципа на хиперболична многократна оценка, по закъснението на сигнала до различните контролни точки се изчислява точката на изстрела;
- при изчисленията се вземат предвид и параметрите: посока и скорост на вятъра; температура, влажност и налягане на въздуха.


 

Тези параметри автоматично се събират от метеостанция, която се явява разширение на една от контролните точки;
- от получаваната информация, в резултат от сравнение с предварително зададени критерии, системата изработва съобщение за произведен изстрел;
- съобщението за произведен изстрел се изпраща като SMS на предварително въведен списък на служители от охраната. Съобщението съдържа време на изстрела, координати на стрелящия, вероятност на оценката (60% до 100%);
- всички събития и служебни съобщения се записват от системата в база данни за контрол и анализ;
- всички режими, параметри и софтуер на контролните точки се предават от компютъра дистанционно, без да се налага ходене на терена;
- с цел пестене на енергия, на контролните точки може да се задава работно време - изключване през тъмната част на денонощието, изключване при буря и др.;
- при опит за взлом, контролните точки излъчват алармиращо съобщение;
- захранването на контролните точки се осъществява от слънчеви панели или от LiFePo акумулатори с голям капацитет, които осигуряват непрекъсната работа в продължение на повече от 3 месеца.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Надземен монтаж на газопроводиТехнически статии

Надземен монтаж на газопроводи

Газопроводите в населените места обикновено се полагат подземно, но е възможен и надземен монтаж както на линии за комунално-битови нужди, така и за промишлени цели. Когато подземното полагане на вътрешно-квартални газопроводи не е възможно, се допуска и откритият им монтаж на специални опори по фасадите на сгради. При него има редица специфики - етапите, материалите, изискванията. Статията обобщава основните от тях.  

Келдал апарати - определяне на азот във водиТехнически статии

Келдал апарати - определяне на азот във води

Всичко започнало преди много, много време.... покрай бирата.

Докато изследвал протеините при производството на малц, шефът на лабораторния отдел на Карлсберг, разработил метод за определяне на съдържанието на азот, който е по-бърз и по-точен от използвания дотогава. От 1883 г. досега методът на Келдал продължава да бъде широко приет и намира редица приложения – за определяне на азот във води, отпадъчни води, утайки от пречиствателни станции, почви, хранителни продукти, напитки, фуражи, както и в предприятия от химическата и фармацевтичната индустрия. Всичко за методите и апаратурата за определянето на азот във водите - в статията.

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торовеТехнически статии

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Спецификите на производство на торовата индустрия я нареждат като сериозен играч в замърсяването на въздуха. Основните замърсители, отделяни от торовото производство в атмосферата, са азотни оксиди, серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах. При производството на HNO3 се генерират значителни количества парников газ N2O.

Праховите емисии от смилането на суровините, например фосфорит или варовик, се третират с помощта на ръкавни филтри, като по този начин могат да се постигнат концентрации на прах от 5 mg/Nm3. За тях, както и за други техники за обработка на газови емисии, прилагани в торовата индустрия - циклони, пластинчати охладители, многостъпални скрубери и капкови сепаратори, четете в статията.

Техники за минимизиране на отпадъците в индустриятаТехнически статии

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

В индустриалните предприятия обикновено се харчат доста средства за управление на отпадъците, необходими са персонал, енергия, суровини. Тъй като нараства броят нормативни изисквания, както и разходите за обезвреждане и санкциите при неспазване на разпоредбите, все повече индустриални предприятия преразглеждат програмите си за контрол на замърсяването. Статията в броя представя техниките за минимизиране на отпадъците, благодарение на които може да се постигне максимална ефективност с минимум разходи.

Рекултивация на депаТехнически статии

Рекултивация на депа

С появата на нови, по-екологосъобразни и ресурсно ефективни технологии за обезвреждане, процентът на отклоняваните от депата отпадъци нараства все повече. В резултат на това, както и на запълване на капацитета им, тези съоръжения следва да бъдат закрити и рекултивирани. Процесът на рекултивация обикновено включва два етапа – технически и биологичен. 

Какви са основните етапи при закриване на депа за битови отпадъци? Статията представя спецификите при изграждане на изолиращ екран, управление на инфилтрата и сметищния газ.

Ръкавни филтриТехнически статии

Ръкавни филтри

Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия...

Статията представя видовете, работните параметри и приложенията на тези важни за производствения процес компоненти.


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2017 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top