ВиК инфраструктурата на България

23.03.2012, Брой 1/2012 / Технически статии / Инфраструктура

  • ВиК инфраструктурата на България
  • ВиК инфраструктурата на България
  • ВиК инфраструктурата на България
  • ВиК инфраструктурата на България

Технически статии

 

Етапи на реализация на проекти по ОП Околна среда

     Към началото на март т. г. 12 общини са успели да завършат 15 големи инфраструктурни проекта по Оперативната програма Околна среда. За да ускори работата по изпълнение на още над 80 нови проекта, МОСВ сформира мобилни групи от експерти, които да съдействат на общините за реализирането на инфраструктурните проекти.

„Шансът да усвоим около 3 млрд. лева за инфраструктура, която ще се ползва 40 години напред, е уникален”, каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова по време на Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). „Ние имаме готовността да дойдем при вас, ако пожелаете. Минахме заедно най-голямото предизвикателство – да подготвим проектите, сега остава да ги изпълните успешно”, допълни министър Караджова.
Това и налага подпомагането на екипите по места в началната фаза на изпълнение на проектите, финансирани по Оперативна програма Околна среда.


› РекламаИнвестиционните проекти по ОП Околна среда 2007-2013 г.
целящи опазване и подобряване състоянието на водите, са разделени съобразно обхвата си.

Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, има за бенефициенти 27 общини.
Общо 84 проекта са внесени по процедурата за изграждане на водна инфраструктура в населени места над 10 хиляди еквивалентни жители, от нейното обявяване в средата на 2010 г. досега. За 4 от тях вече има сключени договори - с общините Трявна, Тервел, Средец и Козлодуй. Предстои финализиране и на договорите за ВиК мрежата в столичния квартал Суходол и община Пещера. В процес на оценка са проектите на общините Кнежа, Пирдоп, Хисаря, Кричим, Ловеч, Монтана, Велики Преслав, Провадия, Стамболийски, Раковски, Варна, Карлово, Бяла (Русе), Бяла Слатина, Бургас (Горно Езерово), Бургас (Банево, Ветрен и Бургаски минерални бани), Шумен, Червен бряг, Банско, Добрич, Пловдив, Асеновград, Гоце Делчев и Свищов.

Последните 54 подадени за оценка проекти са на стойност близо 2 млрд. лева. С тях ще се изградят или модернизират 40 пречиствателни станции за отпадни води и над 1600 км ВиК мрежа.

По тази процедура се изпълняват и 21 проекта на стойност 764 млн. лева в общините Айтос, Балчик (к. к. Албена), Балчик (за града), Бургас (кв. Меден рудник), Бургас (кв. Сарафово), Варна (к. к. Златни пясъци), Дряново, Елин Пелин, Ихтиман, Каварна, Кюстендил, Левски, Пазарджик, Попово, Приморско (Китен), Радомир, Разград, Разлог, Смолян, Чирпан и Тутракан.

Сключени договори на стойност 351 млн. лева за изграждане на ВиК инфраструктура, имат и общините Елхово, Балчик, Каварна, Дулово, Бургас, София, Гълъбово, Приморско, Сандански и Кюстендил.
Към 5 март т. г. са договорени

1,751 млрд. лева по направление Води
което представлява 70% от средствата за сектора. В момента се изпълняват 99 договора по тази приоритетна ос за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Околна среда 2007-2013 г., по която са изплатени 12,5% от средствата за сектора (46 за техническа помощ, 21 за изграждане на ВиК инфраструктура, 1 заповед за Басейнова дирекция - Благоевград, 26 за подготовка и изграждане на ВиК инфраструктура по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 и 5 за изграждане на ВиК инфраструктура BG161PO005/10/1.11/02/16).

Определеният срок за изпълнение на инвестициите във водната инфраструктура е краят на 2014 г., като строителството на ВиК мрежи и пречиствателни станции трябва да отговаря на стандартите на Европейския съюз.
До момента


› Реклама


по ОП Околна среда са подадени шест големи проекта
всеки от които е на стойност над 100 млн. лв. и затова се изисква одобрението му и от Европейската комисия. В сектор Води това са проектите за изграждане на ВиК мрежи и пречиствателни станции в градовете Враца, Габрово, Пловдив и Добрич. Предстои предложение за оценка от МОСВ и на проекта на град Асеновград.

В рамките на Приоритетната ос 1 за изграждане на водна инфраструктура в населени места над 10 хиляди еквивалентни жители, се изпълняват 2 големи проекта - Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца и Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово на обща стойност близо 241 млн. лева.

Интегрираният проект за воден цикъл на гр. Враца е на стойност над 123 млн. лева и

предвижда да сведе загубите на питейна вода от 88% на 23%
Предстои изграждане на над 77 хил. м водоснабдителна врежа, рехабилитация на съществуващата 8057 м главна колекторна мрежа, както и реконструкция на повече от 13 хил. м второстепенна водоснабдителна мрежа.

Проектът в град Габрово, на стойност над 117 млн. лева, включва


 

реконструкция на пречиствателна станция за питейни води
ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова, рехабилитация на 75,8 км от водопроводната мрежа, както и реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води. Това ще доведе до намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа от 73% до 39%, като същевременно се подобри качеството на ВиК услугите в града, и намали рискът от замърсяване на р. Янтра.

Проекти за изграждане на ВиК инфраструктура на обща стойност 260 млн. лева стартираха и в общините Пловдив и Добрич. Те обявиха обществените поръчки по проектите си, на база предварително сключените с МОСВ споразумения, преди оценката на Европейската комисия.

В Пловдив стартираха два търга от първия етап на интегрирания проект за водите на града. Първият е за реконструкция на 33 км ВиК мрежа в четири квартала на север от р. Марица и за изграждане на разтоварващ канализационен колектор по бул. Дунав. Вторият търг е за модернизация и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води. Общата прогнозна стойност на двете поръчки е 85 млн. лева.
Община Добрич също обяви 2 търга от първия етап на интегрирания проект за водната инфраструктура на града. Първият е за изграждане на 86 км ВиК мрежа, а вторият е за надзора по строителството. Прогнозната стойност на двете поръчки е 66 млн. лева.

Проектът на Асеновград е за 109,5 млн. лева
и е петият поред голям проект във водния сектор на оперативната програма. По него ще се реконструират над 24 км канализация и 4 км водопровод, като се изгради и нова пречиствателна станция за отпадъчни води. След одобрението от МОСВ, проектът ще бъде изпратен за оценка и в Европейската комисия, тъй като стойността му надвишава 100 млн. лева.

Община Гоце Делчев планира да реконструира общо 40 км ВиК мрежа, да изгради 2,5 км нови колектори и да построи пречиствателна станция за отпадъчни води. Проектът е за 64 млн. лева и след изпълнението му в края 2014 г. всички 20 хил. жители на града ще имат канализация, свързана към модерно пречиствателно съоръжение.
Замърсяването на р. Дунав ще бъде намалено след реализацията на проекта на община Свищов, с който ще се изгради пречиствателна станция за отпадъчните води от града. С 32,5 млн. лева ще се построят още 2 тласкателя и 3 км нови колектори. Ще се конструират и други 3 км остарели колектори.

Договор на стойност 50 млн. лева предвижда доизграждане на ВиК мрежата в града и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води. Общината ще модернизира пречиствателната станция, като осигури отстраняването на азота и фосфора от отпадъчните води и с това ще се прекрати замърсяването на р. Марица. В северната част на града ще се изгради 8 км канализация за отклоняване на дъждовната вода, а в южната част ще се положат 2 км колектори с капацитет 50 000 е. ж. По проекта ще бъдат рехабилитирани и 14 км остарял водопровод.

22 км канализация и
25 км водопроводи ще се изградят в Столична община
Столична община предвижда изграждането на пет главни канализационни колектора с обща дължина близо 2 км и подмяната на около километър водопровод в квартал Суходол. Реализирането на този проект, на стойност 5,5 млн. лева, ще позволи на по-късен етап да се построи канализация във всички части на квартала.
3 други проекта на обща стойност 96 млн. лева, финансирани по ОП Околна среда, предвиждат подобряване на ВиК мрежата на град Банкя, продължение на левия владайски коректор и за реконструкция на водопровода и канализацията по бул. Сливница.

Реализирани проекти
Сред успешно приключените проекти е този в град Хисаря за разширение, реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в града. Той е на обща стойност 18 596 779,84 лева и включва разширение на ПСОВ и изграждане на 0,74 км канализационна мрежа.

В община Белослав бяха изградени 2 км водопреносна мрежа и реконструирани близо 19 км, 5 км канализационна мрежа и 1,5 км колектори.

Общата стойност на проекта е над 21 млн. лева, като 17 млн. от тях са безвъзмездна помощ от европейски кохезионен фонд за регионално развитие и 4 млн. лева са от държавния бюджет.

В община Главиница бе изградена 14 км канализационна мрежа към пречиствателна станция за опасни води в града на стойност 9,5 млн. лева.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Надземен монтаж на газопроводиТехнически статии

Надземен монтаж на газопроводи

Газопроводите в населените места обикновено се полагат подземно, но е възможен и надземен монтаж както на линии за комунално-битови нужди, така и за промишлени цели. Когато подземното полагане на вътрешно-квартални газопроводи не е възможно, се допуска и откритият им монтаж на специални опори по фасадите на сгради. При него има редица специфики - етапите, материалите, изискванията. Статията обобщава основните от тях.  

Келдал апарати - определяне на азот във водиТехнически статии

Келдал апарати - определяне на азот във води

Всичко започнало преди много, много време.... покрай бирата.

Докато изследвал протеините при производството на малц, шефът на лабораторния отдел на Карлсберг, разработил метод за определяне на съдържанието на азот, който е по-бърз и по-точен от използвания дотогава. От 1883 г. досега методът на Келдал продължава да бъде широко приет и намира редица приложения – за определяне на азот във води, отпадъчни води, утайки от пречиствателни станции, почви, хранителни продукти, напитки, фуражи, както и в предприятия от химическата и фармацевтичната индустрия. Всичко за методите и апаратурата за определянето на азот във водите - в статията.

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торовеТехнически статии

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Спецификите на производство на торовата индустрия я нареждат като сериозен играч в замърсяването на въздуха. Основните замърсители, отделяни от торовото производство в атмосферата, са азотни оксиди, серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах. При производството на HNO3 се генерират значителни количества парников газ N2O.

Праховите емисии от смилането на суровините, например фосфорит или варовик, се третират с помощта на ръкавни филтри, като по този начин могат да се постигнат концентрации на прах от 5 mg/Nm3. За тях, както и за други техники за обработка на газови емисии, прилагани в торовата индустрия - циклони, пластинчати охладители, многостъпални скрубери и капкови сепаратори, четете в статията.

Техники за минимизиране на отпадъците в индустриятаТехнически статии

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

В индустриалните предприятия обикновено се харчат доста средства за управление на отпадъците, необходими са персонал, енергия, суровини. Тъй като нараства броят нормативни изисквания, както и разходите за обезвреждане и санкциите при неспазване на разпоредбите, все повече индустриални предприятия преразглеждат програмите си за контрол на замърсяването. Статията в броя представя техниките за минимизиране на отпадъците, благодарение на които може да се постигне максимална ефективност с минимум разходи.

Рекултивация на депаТехнически статии

Рекултивация на депа

С появата на нови, по-екологосъобразни и ресурсно ефективни технологии за обезвреждане, процентът на отклоняваните от депата отпадъци нараства все повече. В резултат на това, както и на запълване на капацитета им, тези съоръжения следва да бъдат закрити и рекултивирани. Процесът на рекултивация обикновено включва два етапа – технически и биологичен. 

Какви са основните етапи при закриване на депа за битови отпадъци? Статията представя спецификите при изграждане на изолиращ екран, управление на инфилтрата и сметищния газ.

Ръкавни филтриТехнически статии

Ръкавни филтри

Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия...

Статията представя видовете, работните параметри и приложенията на тези важни за производствения процес компоненти.


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top