ВиК инфраструктурата на България

23.03.2012, Брой 1/2012 / Технически статии / Инфраструктура

  • ВиК инфраструктурата на България
  • ВиК инфраструктурата на България
  • ВиК инфраструктурата на България
  • ВиК инфраструктурата на България

Технически статии

 

Етапи на реализация на проекти по ОП Околна среда

     Към началото на март т. г. 12 общини са успели да завършат 15 големи инфраструктурни проекта по Оперативната програма Околна среда. За да ускори работата по изпълнение на още над 80 нови проекта, МОСВ сформира мобилни групи от експерти, които да съдействат на общините за реализирането на инфраструктурните проекти.

„Шансът да усвоим около 3 млрд. лева за инфраструктура, която ще се ползва 40 години напред, е уникален”, каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова по време на Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). „Ние имаме готовността да дойдем при вас, ако пожелаете. Минахме заедно най-голямото предизвикателство – да подготвим проектите, сега остава да ги изпълните успешно”, допълни министър Караджова.
Това и налага подпомагането на екипите по места в началната фаза на изпълнение на проектите, финансирани по Оперативна програма Околна среда.

Инвестиционните проекти по ОП Околна среда 2007-2013 г.
целящи опазване и подобряване състоянието на водите, са разделени съобразно обхвата си.

Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, има за бенефициенти 27 общини.
Общо 84 проекта са внесени по процедурата за изграждане на водна инфраструктура в населени места над 10 хиляди еквивалентни жители, от нейното обявяване в средата на 2010 г. досега. За 4 от тях вече има сключени договори - с общините Трявна, Тервел, Средец и Козлодуй. Предстои финализиране и на договорите за ВиК мрежата в столичния квартал Суходол и община Пещера. В процес на оценка са проектите на общините Кнежа, Пирдоп, Хисаря, Кричим, Ловеч, Монтана, Велики Преслав, Провадия, Стамболийски, Раковски, Варна, Карлово, Бяла (Русе), Бяла Слатина, Бургас (Горно Езерово), Бургас (Банево, Ветрен и Бургаски минерални бани), Шумен, Червен бряг, Банско, Добрич, Пловдив, Асеновград, Гоце Делчев и Свищов.

Последните 54 подадени за оценка проекти са на стойност близо 2 млрд. лева. С тях ще се изградят или модернизират 40 пречиствателни станции за отпадни води и над 1600 км ВиК мрежа.

По тази процедура се изпълняват и 21 проекта на стойност 764 млн. лева в общините Айтос, Балчик (к. к. Албена), Балчик (за града), Бургас (кв. Меден рудник), Бургас (кв. Сарафово), Варна (к. к. Златни пясъци), Дряново, Елин Пелин, Ихтиман, Каварна, Кюстендил, Левски, Пазарджик, Попово, Приморско (Китен), Радомир, Разград, Разлог, Смолян, Чирпан и Тутракан.

Сключени договори на стойност 351 млн. лева за изграждане на ВиК инфраструктура, имат и общините Елхово, Балчик, Каварна, Дулово, Бургас, София, Гълъбово, Приморско, Сандански и Кюстендил.
Към 5 март т. г. са договорени

1,751 млрд. лева по направление Води
което представлява 70% от средствата за сектора. В момента се изпълняват 99 договора по тази приоритетна ос за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Околна среда 2007-2013 г., по която са изплатени 12,5% от средствата за сектора (46 за техническа помощ, 21 за изграждане на ВиК инфраструктура, 1 заповед за Басейнова дирекция - Благоевград, 26 за подготовка и изграждане на ВиК инфраструктура по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 и 5 за изграждане на ВиК инфраструктура BG161PO005/10/1.11/02/16).

Определеният срок за изпълнение на инвестициите във водната инфраструктура е краят на 2014 г., като строителството на ВиК мрежи и пречиствателни станции трябва да отговаря на стандартите на Европейския съюз.
До моментапо ОП Околна среда са подадени шест големи проекта
всеки от които е на стойност над 100 млн. лв. и затова се изисква одобрението му и от Европейската комисия. В сектор Води това са проектите за изграждане на ВиК мрежи и пречиствателни станции в градовете Враца, Габрово, Пловдив и Добрич. Предстои предложение за оценка от МОСВ и на проекта на град Асеновград.

В рамките на Приоритетната ос 1 за изграждане на водна инфраструктура в населени места над 10 хиляди еквивалентни жители, се изпълняват 2 големи проекта - Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца и Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово на обща стойност близо 241 млн. лева.

Интегрираният проект за воден цикъл на гр. Враца е на стойност над 123 млн. лева и

предвижда да сведе загубите на питейна вода от 88% на 23%
Предстои изграждане на над 77 хил. м водоснабдителна врежа, рехабилитация на съществуващата 8057 м главна колекторна мрежа, както и реконструкция на повече от 13 хил. м второстепенна водоснабдителна мрежа.

Проектът в град Габрово, на стойност над 117 млн. лева, включва


 

реконструкция на пречиствателна станция за питейни води
ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова, рехабилитация на 75,8 км от водопроводната мрежа, както и реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води. Това ще доведе до намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа от 73% до 39%, като същевременно се подобри качеството на ВиК услугите в града, и намали рискът от замърсяване на р. Янтра.

Проекти за изграждане на ВиК инфраструктура на обща стойност 260 млн. лева стартираха и в общините Пловдив и Добрич. Те обявиха обществените поръчки по проектите си, на база предварително сключените с МОСВ споразумения, преди оценката на Европейската комисия.

В Пловдив стартираха два търга от първия етап на интегрирания проект за водите на града. Първият е за реконструкция на 33 км ВиК мрежа в четири квартала на север от р. Марица и за изграждане на разтоварващ канализационен колектор по бул. Дунав. Вторият търг е за модернизация и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води. Общата прогнозна стойност на двете поръчки е 85 млн. лева.
Община Добрич също обяви 2 търга от първия етап на интегрирания проект за водната инфраструктура на града. Първият е за изграждане на 86 км ВиК мрежа, а вторият е за надзора по строителството. Прогнозната стойност на двете поръчки е 66 млн. лева.

Проектът на Асеновград е за 109,5 млн. лева
и е петият поред голям проект във водния сектор на оперативната програма. По него ще се реконструират над 24 км канализация и 4 км водопровод, като се изгради и нова пречиствателна станция за отпадъчни води. След одобрението от МОСВ, проектът ще бъде изпратен за оценка и в Европейската комисия, тъй като стойността му надвишава 100 млн. лева.

Община Гоце Делчев планира да реконструира общо 40 км ВиК мрежа, да изгради 2,5 км нови колектори и да построи пречиствателна станция за отпадъчни води. Проектът е за 64 млн. лева и след изпълнението му в края 2014 г. всички 20 хил. жители на града ще имат канализация, свързана към модерно пречиствателно съоръжение.
Замърсяването на р. Дунав ще бъде намалено след реализацията на проекта на община Свищов, с който ще се изгради пречиствателна станция за отпадъчните води от града. С 32,5 млн. лева ще се построят още 2 тласкателя и 3 км нови колектори. Ще се конструират и други 3 км остарели колектори.

Договор на стойност 50 млн. лева предвижда доизграждане на ВиК мрежата в града и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води. Общината ще модернизира пречиствателната станция, като осигури отстраняването на азота и фосфора от отпадъчните води и с това ще се прекрати замърсяването на р. Марица. В северната част на града ще се изгради 8 км канализация за отклоняване на дъждовната вода, а в южната част ще се положат 2 км колектори с капацитет 50 000 е. ж. По проекта ще бъдат рехабилитирани и 14 км остарял водопровод.

22 км канализация и
25 км водопроводи ще се изградят в Столична община
Столична община предвижда изграждането на пет главни канализационни колектора с обща дължина близо 2 км и подмяната на около километър водопровод в квартал Суходол. Реализирането на този проект, на стойност 5,5 млн. лева, ще позволи на по-късен етап да се построи канализация във всички части на квартала.
3 други проекта на обща стойност 96 млн. лева, финансирани по ОП Околна среда, предвиждат подобряване на ВиК мрежата на град Банкя, продължение на левия владайски коректор и за реконструкция на водопровода и канализацията по бул. Сливница.

Реализирани проекти
Сред успешно приключените проекти е този в град Хисаря за разширение, реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в града. Той е на обща стойност 18 596 779,84 лева и включва разширение на ПСОВ и изграждане на 0,74 км канализационна мрежа.

В община Белослав бяха изградени 2 км водопреносна мрежа и реконструирани близо 19 км, 5 км канализационна мрежа и 1,5 км колектори.

Общата стойност на проекта е над 21 млн. лева, като 17 млн. от тях са безвъзмездна помощ от европейски кохезионен фонд за регионално развитие и 4 млн. лева са от държавния бюджет.

В община Главиница бе изградена 14 км канализационна мрежа към пречиствателна станция за опасни води в града на стойност 9,5 млн. лева.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъциТехнически статии

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци

Производителите на оборудване разработват иновативни решения като роботизирани рециклиращи машини, които сортират отпадъците чрез алгоритми, включващи изкуствен интелект, дронове, следящи депата и измерващи качеството на въздуха около тях и много други.

Подходи за устойчивост в складовеТехнически статии

Подходи за устойчивост в складове

Предвид климатичните промени и глобалното затопляне, всички индустриални сектори следва да направят стъпки в посока внедряване на зелени инициативи, като отрасълът на логистиката и веригите на доставка не е изключение.

Биоразградими и компостируеми пластмасиТехнически статии

Биоразградими и компостируеми пластмаси

Въпреки че биоразградимите и компостируемите пластмаси на практика са рециклируеми, в момента те не се рециклират до нови пластмасови материали. Те по-скоро се третират като примес при рециклирането на конвенционални пластмаси, в случай че са събрани съвместно.

Как се избира дозираща помпа за третиране на води?Технически статии

Как се избира дозираща помпа за третиране на води?

Често за процесите по пречистване на питейни и отпадъчни води се използват диафрагмени или перисталтични помпи за дозиране на химикалите. В тези критични приложения е изключително важно дозиращото устройство да може прецизно да измерва количествата химикали така, че потребностите да бъдат посрещнати с висока точност, без да се стига до грешки. И двата вида са обемни помпи, но работните им принципи са изцяло различни. Кои от тях обаче биха били най-ефективни и надеждни?

Дигитални двойници във ВиК сектораТехнически статии

Дигитални двойници във ВиК сектора

Чрез въвеждането на модел за хидравличните характеристики на системата и качеството на водата, който отразява настоящите условия, дигиталните двойници дават възможност за симулиране на събития като неизправности в тръбопроводната мрежа, спирания на електрозахранването, пожари, замърсявания и др.

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?Технически статии

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Съгласно насоките на Световната здравна организация и други здравни институции отпадъците от заразени с COVID-19 лица, карантинирани у дома, трябва да се смятат за опасни (инфекциозни) и да се обезвреждат като такива. На практика обаче в много европейски държави от местните власти се изисква тези отпадъци да се третират като смесени битови отпадъци, за които се прилагат специфични мерки за безопасност при събирането им.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top