Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

06.07.2017, Брой 4/2017 / Проекти /

  • Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка
  • Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Проекти

 

Устойчивото развитие е сред основните бизнес приоритети и стратегически фокус не само за Загорка, но и за Хайнекен. Корпоративната социална политика е инкорпорирана в платформата “Създаваме по-добър свят”, която е задължителен бизнес модел за Хайнекен, а Загорка прилага в България.

Дългосрочен проект, който компанията развива в областта на опазването на околната среда в страната, е Загорка Зелен Фонд. Националният конкурс стартира през 2011 г., а тази година се провежда седмото му издание.

През 2016 г. пивоварната дава начало и на инициативи в подкрепа на отговорната консумация, които включват кампанията ""Game Over - Алкохолът не е игра"", свързана с вредата от употребата на алкохол от непълнолетни лица. През т. г. от Загорка продължават да комуникират активно проблема с консумацията на алкохол от деца.

""През 2017 г. публикувахме третия си годишен доклад за устойчиво развитие. В него обобщаваме прогреса ни спрямо поставените цели по платформата ""Създаваме по-добър свят"".

Загорка се фокусира върху няколко ключови области: опазване на водните ресурси, намаляване на въглеродните емисии, устойчиви ресурси, здраве и безопасност, отговорна консумация и подкрепа на местната общност. Основната цел при формирането на този фокус е да имаме възможността с дейността си да влияем в тези сфери и да допринесем за положителна промяна и развитие"", подчертават от пивоварната.

Предприети мерки за опазване на околната среда
В Загорка вярват, че успешният бизнес модел е социално отговорен и допринася за общността. Тъй като водата е основна съставка на бирата и ценен ресурс, опазването на водните ресурси е от изключителна важност за пивоварната.

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока. През 2016 г. пивоварната реализира 6% понижение на потреблението на вода за последните две години, което е намаление до 3,2 хл/хл.

Редуцирането на въглеродните емисии е друго важно направление за Загорка, като през 2016 г. компанията постига 3% намаление на CO2 емисиите в производството за последните две години. Също така, намалението на въглеродни емисии от дистрибуционната дейност е общо 19% в сравнение с 2010 г.

Не на последно място, 100% от хладилниците, закупени от Загорка и въведени на пазара през изминалата година в страната, са енергийно ефективни. Това е част от дългосрочната политика на Хайнекен да предоставя ""зелени"" хладилни витрини, които пестят 30% енергия.

Освен това усилията на Загорка са насочени и към поддържането на устойчива верига на доставки, основана на закупуване на суровини от български доставчици, подкрепяйки по този начин родната икономика.Ефективно потребление на ресурсите
Един от най-значимите проекти на Загорка в това направление е пуснатият в експлоатация през 2013 г. Зелен склад, намиращ се в пивоварната в Стара Загора. Първата за компанията индустриална сграда от такъв тип, предназначена за съхранение на готова продукция, е проектирана и изградена по световно признатия метод за оценяване на екологичните показатели на всякакъв вид сгради – BREEAM.

Съоръжението е снабдено с компютърно базирана система – BMS, която контролира и управлява осветлението, вентилацията, противопожарната и другите системи на сградата при минимална енергийна консумация, като в същото време осигурява оптимални условия на работа.

При изграждането на съоръжението са приложени редица иновативни зелени решения: бързи врати с термоизолация, топлинни завеси над бързите врати, изолация на пода, система за нощно охлаждане, соларни панели, система за индивидуален стаен контрол, LED технология, иновативната система за използване слънчевата светлина за осветление ""Solar Tube"", интегрирана система за събиране и оползотворяване на дъждовна вода за битови нужди.


 

Успешно реализирани и бъдещи проекти
През 2016 г. Загорка завършва пореден етап от изграждането на пречиствателна станция. Канализационната мрежа на територията на пивоварната е разделна за битови, дъждовни и производствени отпадъчни води. Пречиствателната станция е решена като компактно съоръжение на две нива, като на първото ниво са разположени резервоари, помпена станция и съоръженията за пречистване на отпадъчните води.

""Допълнителни инвестиции в пивоварната в Стара Загора бяха направени за инсталирането на депалетизатор, реновиране на кеновата ни линия. Разбира се, фокусираме се и върху отговорното използване на вода и енергия, прилагането на най-добрите практики в нашия работен процес.

Много важни за нас са здравето и безопасността на нашите служители, както и грижата за общността и отговорната консумация. Никой бизнес план не може да работи без хората, така че наш приоритет ще бъдат именно развитието и грижата за хората. Загорка е едно от най-модерните и иновативни предприятия в групата на Хайнекен и ние се гордеем с това, че имаме пивоварна, която е успяла да запази традициите и идентичността си и същевременно с това е иноватор"", споделят от компанията.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния секторФирмени статии

Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния сектор

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процесФирмени статии

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процес

Високонапорната помпа URACA P3-10 осигурява надеждност в процеса на екстракцияФирмени статии

Високонапорната помпа URACA P3-10 осигурява надеждност в процеса на екстракция

Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрияБизнес

Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрия

Посветихме брой 4/2017 на темата Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия
Продължаваме я с представяне на три знакови за нашия пазар продукта, свързани с устойчивите практики в пивоварния сектор, високо качество на крайната продукция и опазване на околната среда.

 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016Бизнес

Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016

В края на октомври т. г.

Загорка отличи победителите в конкурса Загорка Зелен Фонд 2014Събития

Загорка отличи победителите в конкурса Загорка Зелен Фонд 2014

Hа специална церемония, която се състоя в края на септември т. г.

Официално бе открит зеленият склад за готова продукция на ЗагоркаБизнес

Официално бе открит зеленият склад за готова продукция на Загорка

На 17 октомври т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top