АкваМОД, Александър Личев: Компютърното моделиране е част от бъдещето на ВиК системите

23.05.2013, Брой 1/2013 / Фирмени статии / Води

  • АкваМОД, Александър Личев: Компютърното моделиране е част от бъдещето на ВиК системите

Води

 

Александър Личев, управител на АкваМОД, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми г-н Личев, АкваМОД е специализирана в компютърното хидравлично моделиране на ВиК системи. Какво представлява процесът и каква е неговата цел?
Компютърното моделиране е мощен метод за проектиране на нови и изследване на съществуващи водоснабдителни и канализационни системи. Вече повече от 15 години този подход е приет за стандарт в работата на ВиК специалистите в развитите страни, но, за съжаление, все още е слабо познат в България.

Компютърният модел представлява сложна съвкупност от информационни масиви и изчислителни модели, която позволява да се създаде геопространствен аналог на произволна водоснабдителна или канализационна система, както и всеобхватни хидрологични, хидравлични и качествени изследвания на работата й при всякакви сценарии. Основните предимства на компютърното моделиране пред класическите подходи към решаване на инженерни задачи са много, но като най-важни мога да изтъкна следните: използване на мощни математически модели, описващи с висока степен на достоверност всеки един аспект от хидравличната работа на системите; изключителна бързина при изчисления и др.
С какво използването на хидравлични модели допринася за работата на ВиК дружествата?
На първо място, хидравличните модели представляват интегрирани ГИС бази данни, в които са описани географски (с реални координати), геометрично и технологично всички тръби, затворни органи, помпени станции, резервоари, водоизточници и др. Също така моделите съдържат на пръв поглед странична информация - водопотребление на ниво клиент, разпределение на физически и търговски загуби, технически данни за прилежащи водосборни области и т. н. Цялата информация за ВиК системите е достъпна в реално време от екрана на компютъра, без необходимост от търсене на прословутите папки в архивите. На практика, при наличие на професионално изграден и регулярно актуализиран детайлен модел, буквално за секунди може да се изведе подробна информация за всички хидравлични и оперативни параметри във всеки пункт на ВиК системите. С помощта на хидравличните модели могат да се решат почти всички ежедневни задачи по управление на мрежите - помощ при локализиране на течове, оптимизиране на режими за управление на помпени станции, управление на налягането, изследване на причини и ефекти от аварии, сравнение на технико-икономически ефекти от варианти за реконструкции и разширения и др.Какви услуги в сферата на модернизацията на управлението на ВиК системите у нас предлагате?
Опитът ни, натрупан през годините, показва, че съществен проблем за ВиК операторите представлява събирането, интеграцията и анализите на техническа и експлоатационна информация за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения. Именно в предлагането на решения за тези трудности са фокусирани усилията ни. Подходът ни към клиентите включва пълен цикъл от дейности - събиране, цифровизиране и интеграция на техническа информация, както и внедряване на мощни и иновативни софтуерни продукти в ежедневната работа на дружествата.

 

Акцент в дейността ни представлява създаването и внедряването на професионални, отговарящи на добрите практики, геопространствени информационни системи (ГИС) и изграждане на всякакъв тип компютърни хидравлични модели за ВиК мрежи и съоръжения. От края на 2009 година АкваМОД е оторизиран дистрибутор за територията на България на INNOVYZE - безспорно един от лидерите на световния пазар на софтуерни продукти за хидравлично моделиране и управление на информацията за ВиК системи.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016Бизнес

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

Hа 2 април т. г.

Устойчиво градско водоснабдяванеТехнически статии

Устойчиво градско водоснабдяване

Повече от три четвърти от населението на ЕС живее в урбанизирани зони и тенденцията е този дял да се увеличава. С това нарастват и потребностите от прясна вода в градските райони и предизвикателствата при нейното осигуряване.

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазарТехнически статии

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

В гр. Нови пазар стартира изпълнението на проект за изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа.

Интегриран проект за водния цикъл на град ГабровоТехнически статии

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово стартира официално през юли миналата година. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.

Стартира най-мащабният инфрастуктурен проект на община ЯмболПроекти

Стартира най-мащабният инфрастуктурен проект на община Ямбол

В Ямбол се състоя официална церемония по полагането на символична първа копка, с която се постави началото на работата по разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол.

Започна обновяването и доизграждането на канализационната и водоснабдителната системи в гр. АксаковоПроекти

Започна обновяването и доизграждането на канализационната и водоснабдителната системи в гр. Аксаково

Стартираха дейностите по проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”. Общата му стойност е 13,4 млн.

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top