МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

26.05.2014, Брой 2/2014 / Бизнес / Води

 

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на Закона за водите. В нея е направен подробен анализ на актуалното състояние на отрасъла към момента и са определени приоритетите в развитието му в средносрочен план.

Заложените стратегически цели са: осигуряване на съответствие с европейските директиви в областта на водите; отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически устойчив; цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите, а качеството на услугите и ефикасността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики.

Състоянието на ВиК инфраструктурата в момента не е добро, има високи загуби на вода във водоснабдителните системи, недоизградена е инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

За изпълнение на целите на стратегията се предвижда пълното усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз, допълнителни капиталови инвестиции за ВиК отрасъла, повишаване на ефективността на дружествата в него.

Изпълнението на предвидените в стратегията действия ще допринесе за постигане на визията за развитието на отрасъла – превръщането му във финансово, технически и екологично устойчив, предоставящ услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени.

Министерство на регионалното развитие, пресцентър

› Реклама


› Реклама

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властитеИнтервю

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

Управителят на ВиК - Стара Загора споделя очакванията си във връзка с реализацията на Стратегията за развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията до 2023 година.

Регулатори за защита от воден удар в помпени системи от Dorot Control VavesФирмени статии

Регулатори за защита от воден удар в помпени системи от Dorot Control Vaves

HTI България е партньор на глобалния производител на решения за водния сектор Dorot Control Valves. Компанията предлага иновативно решение за защита от воден удар в помпени системи - защитни регулатори с марка Dorot.

БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

Председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) дава своята оценка за стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

Hа 2 април т. г.

БАВ, инж. Иван Иванов: Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерстваИнтервю

БАВ, инж. Иван Иванов: Водният сектор трябва да се управлява централизирано, а не от седем различни министерства

Председателят на Българската асоциация по водите споделя мнението си за състоянието на водния сектор у нас и очертава перспективите пред неговото развитие.

ВиК инфраструктурата на БългарияТехнически статии

ВиК инфраструктурата на България

Етапи на реализация на проекти по ОП Околна среда     Към началото на март т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top