Новият специален брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Пред Вас е новият специален брой 6/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура. Акцент в него са най-ефективните технологии за пречистване на отпадъчни газове в индустрията.

В броя можете да намерите и интервю със Станислав Станев, регионален директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода, от което може да разберете повече за актуалните проекти на компанията в областта на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчни води.

Какви технологии и оборудване се прилагат за третирането и оползотворяването на отпадъците от хранително-вкусовата промишленост като суровинен или енергиен ресурс - вижте в статията в рубрика Отпадъци.

И още:
Йонообменно пречистване на води

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

 • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации
 • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации
 • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Интервю

 

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Йонообменно пречистване на води

 • Йонообменно пречистване на води
 • Йонообменно пречистване на води
 • Йонообменно пречистване на води
 • Йонообменно пречистване на води

Технически статии

 

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.


Прочетете цялата публикация› Реклама

› Реклами в специалния брой

Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

 • Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

Фирмени статии

 

"За разлика от повечето компании в бранша, Хидролиа предлага цялостно обслужване на своите клиенти, от обследване, през анализ, проектиране, реализация, до последваща поддръжка на изпълнените проекти", разказва в интервю за читателите на Екология & Инфраструктура Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на Хидролиа. "Моделът на Хидролиа е класически пример за ВиК оператор, с тази разлика, че нашата услуга е насочена към частните клиенти", допълва той. 


Прочетете цялата публикация› Реклама

› Реклами в специалния брой

Промишлена газопроводна инфраструктура

 • Промишлена газопроводна инфраструктура
 • Промишлена газопроводна инфраструктура
 • Промишлена газопроводна инфраструктура
 • Промишлена газопроводна инфраструктура

Технически статии

 

За да се посрещне нарастващото търсене на природен газ, съществуващата инфраструктура трябва да бъде разширена, като бъдат изградени нови газопроводи и инсталации за преработка. От статията може да научите повече за процесите и оборудването в съоръженията за пречистване, втечняване и компресиране на природен газ.


Прочетете цялата публикация› Реклама

› Реклами в специалния брой

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

 • ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци
 • ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

Бизнес

 

Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

 • Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП
 • Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП
 • Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП
 • Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Технически статии

 

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.


Прочетете цялата публикация

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг Фирмени статии


MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Прочетете цялата публикация


Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011 Фирмени статии


Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

Прочетете цялата публикация
Газоочистване в индустрията

 • Газоочистване в индустрията
 • Газоочистване в индустрията
 • Газоочистване в индустрията
 • Газоочистване в индустрията

Технически статии

 

Материалът разглежда основните методи за пречистване на генерираните от различни промишлени предприятия емисии на газообразни замърсители и прахови частици, които осигуряват постигане на нормативно определените допустими концентрации.


Прочетете цялата публикация 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top