Въздух, Почви

 

Мониторинг на почви

 • Мониторинг на почви
 • Мониторинг на почви
 • Мониторинг на почви

Технически статии

 

Характеристиките на почвените замърсители варират в много широки граници, което обуславя прилагането на различни техники за следене на концентрацията им - химични, геофизични и билогични.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

 • Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици
 • Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици
 • Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Технически статии

 

Прилагането на непрекъснат мониторинг на емисиите на прах от промишлените предприятия осигурява съответствие със законодателството и улеснява следенето на експлоатационните характеристики на инсталациите.


Прочетете цялата публикация
Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

 • Пречистване на отпадъчни газове в скрубери
 • Пречистване на отпадъчни газове в скрубери
 • Пречистване на отпадъчни газове в скрубери
 • Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Технически статии

 

Запознайте се с конструктивните особености, приложимостта, предимствата и недостатъците на различните видове пречиствателни съоръжения, основаващи се на метода на абсорбция.


Прочетете цялата публикация
Управление на емисии при производството на цимент

 • Управление на емисии при производството на цимент
 • Управление на емисии при производството на цимент
 • Управление на емисии при производството на цимент

Технически статии

 

Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения полихлорирани дибензо-P-диоксини и дибензофурани и др. От статията може да научите какви са най-добрите налични техники за ограничаване на емиисиите и пречистване на отпадъчните газове от производството на цимент.


Прочетете цялата публикация
Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

 • Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
 • Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
 • Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
 • Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Технически статии

 

Спецификите на производство на торовата индустрия я нареждат като сериозен играч в замърсяването на въздуха. Основните замърсители, отделяни от торовото производство в атмосферата, са азотни оксиди, серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах. При производството на HNO3 се генерират значителни количества парников газ N2O.

Праховите емисии от смилането на суровините, например фосфорит или варовик, се третират с помощта на ръкавни филтри, като по този начин могат да се постигнат концентрации на прах от 5 mg/Nm3. За тях, както и за други техники за обработка на газови емисии, прилагани в торовата индустрия - циклони, пластинчати охладители, многостъпални скрубери и капкови сепаратори, четете в статията.


Прочетете цялата публикация
Ръкавни филтри

 • Ръкавни филтри
 • Ръкавни филтри
 • Ръкавни филтри
 • Ръкавни филтри

Технически статии

 

Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия...

Статията представя видовете, работните параметри и приложенията на тези важни за производствения процес компоненти.


Прочетете цялата публикация
 

Акценти

 

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част IТехнически статии

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Kакто е известно, пътният транспорт е съществен източник на парникови газове и атмосферни замърсители. Въпреки подобренията в ефективността на автомобилите през последните десетилетия, секторът е отговорен за близо една пета от емисиите на парникови газове в Европа.

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част IIТехнически статии

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

Регулиране на емисиите от превозни средства в Европейския съюзЕС се ангажира да редуцира разхода на гориво на пътните превозни средства в рамките на усилията за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта и подобряване на енергийната сигурност. За тази цел през последните години бяха въведени две важни разпоредби за новите леки автомобили и микробуси, продавани в Европа.

 

Избрано

 

Управление на емисии от съхранение

Технически статии

 

Отделните вещества създават много различни рискове, поради своите опасности. Затова мерките за емисионен контрол трябва да бъдат разработвани и прилагани на база добро разбиране на физикохимичните свойства на дадените вещества.


Прочетете цялата публикация
АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top