БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

12.09.2016, Брой 3/2016 / Интервю / Води

  • БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

Интервю

 

инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите (БАВ), пред сп. Екология & Инфраструктура

Как оценявате развитието на БАВ през 20-те години от създаването й досега?
Всъщност, като правоприемник на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация (БАВК) съществуваме от повече време. Първоначалната идея на БАВ е била да бъде изразител на мнението на експертите и специалистите в сектора и по-конкретно в областта на пречистването на питейни води.

Но постепенно с годините, смятам, че тази организация се превръща в изразител на мнението на широк кръг от хора, не само на тесни специалисти. Най-важното е, че се утвърдихме и като добър партньор на всички правителства през изминалия период.

Участваме във взимането на стратегически решения и ставаме неизменен фактор в този отрасъл. Стремежът ни е занапред да се включваме още по-активно в този процес. За целта трябва така да развием организацията, че тя да има достатъчно ресурс, за да привлича най-добрите експерти по различни въпроси.
Измени ли се по някакъв начин мисията на асоциацията в рамките на този период?
Основното изменение настъпи с обединяването на двете предхождащи организации. Но дори след това асоциацията непрекъснато търпи промяна с идеята, че се опитваме да получим по-голяма финансова независимост от нашите членове чрез развиване на странични дейности, които да носят доходи на асоциацията. С повече средства винаги има повече свобода на действие.

По този начин развихме инициативата „Знак за качество”, която има за цел да контролира, или по-скоро поощрява, използването на качествени материали. Включваме се и в различни проекти по европейски програми. Имаме шанса да бъдем деен участник и да получаваме идеи за развитие от Дунавската водна програма, чиято цел е да подпомага всички подобни асоциации на Балканите, а и въобще в Източна Европа. Това, което е важно за тази година е, че сме пред изготвянето на бизнес план, който да даде посоката на развитието ни за следващите пет години.

Кои моменти от историята на БАВ бихте посочили като определящи?
На първо място е създаването на БАВК, след това обединяването на БАВК с Българската национална асоциация по качество на водите (БНАКВ). След окрупняването водеща роля в Управителния съвет получават ВиК операторите. Те обаче не доминират самоцелно, а винаги съществува паритет между представителите на ВиК операторите, между хората от академичните среди и от бизнеса. Така се получават балансирани решения, които удовлетворяват всички страни.

Освен тези чисто организационни моменти, от определящо значение бе взимането на решение за стартирането на инициативата “Знак за качество”, която общо казано удостоверява качеството на продаваните ВиК продукти на пазара в България. Тя все още е в процес на развитие, но се усеща, че с всеки изминал месец все повече участници на пазара разбират, че тя е абсолютно необходима, защото се вижда как някои проекти страдат от това, че са били изпълнени с некачествени материали.

Естествено, трябва да спомена и издаването на нашето списание Булаква, което според мен е търсено и ценено. Опитваме се да го развиваме, като целта му е да информира гилдията по различни въпроси чрез интервюта и даване на трибуна на ключови фигури в сектора.

За съжаление, има какво още да се желае за развитието на Центъра за професионално обучение. Все пак, не сме се отказали от тази цел, защото обучението на персонала на ВиК операторите и въобще на хората, които са в сектора, си остава една важна част от целия пъзел, който трябва да бъде сглобен, за да имаме качествени услуги.

Друго направление, към което трябва да увеличим усилията си, е привличането в асоциацията на участници от други отрасли. За целта обаче трябва вътрешноорганизационно да сформираме групи по интереси, които да работят на оперативно ниво, така че да сме винаги готови да даваме експертни становища.
С какви трудности се сблъсквате най-често?
Като всяка неправителствена организация, основната трудност е финансирането, макар че към момента се чувстваме стабилни. Необходимо е все пак да имаме някаква сигурност, че сме обезпечени в дългосрочен план. Друго основно предизвикателство е наличието на много интереси, което от една страна е полезно, но понякога е предпоставка за възникване на спорове.

Много е трудно да се балансира между интересите на всички членове в БАВ, след което да излезем с единно становище, удовлетворяващо всички страни. Винаги внимаваме много да не нарушим нечии интереси. Друга трудност е това, че не успяваме да сме активни в международните асоциации, в които членуваме, а през тях определено бихме могли да влияем на европейското законодателство.

По какъв начин дейността на сдружението е повлияла на развитието на водния сектор у нас за изминалите години?
Както споменах, се утвърждаваме като партньор на правителството, независимо кой е на власт. Неизбежно сме търсени, когато се подготвят стратегически документи и се планират законодателни промени. Бих казал, че доказано нашето мнение се слуша и по този начин сме повлияли със сигурност при изготвянето на Стратегията за управление и развитие на ВиК сектора и други такива документи. Конкретен пример са последните изменения в Закона за водите, за които излязохме със становище, което беше взето предвид.


 

Каква е формулата за това да бъдете толкова активни и да работите добре с всички?
Това наистина е най-голямото предизвикателство. Да успееш да работиш с всички означава да можеш да приемеш чуждото мнение. Формулата е изготвянето на експертно, безпристрастно становище. На вътрешно ниво, разбира се, имаме дебати - едни са за подкрепяне на определено решение, други са категорично против, но след като аргументите надделеят, излизаме със становище.

Тогава аз съм спокоен да изляза и да кажа как според асоциацията и гилдията трябва да изглеждат нещата и как трябва да бъде направено нещо. За съжаление, не успяхме да прокараме предложението за отделен закон за ВиК, както и това за отделяне на водния регулатор от енергийния. Този въпрос обаче не е затворен. По-скоро смятам, че решението беше отложено и сме убедили отговорните фактори за наложителния характер на тази промяна, но обстоятелствата не позволиха тя да случи на този етап.

Какви са краткосрочните и по-дългосрочни планове за асоциацията за следващите години?
Те ще бъдат формулирани в споменатия петгодишен бизнес план. Първата стъпка е да се организираме на вътрешно ниво, да имаме активни работни групи по различни горещи въпроси. Стъпка две е да наложим идеята за “Знак за качество”. Тя е доказано необходима, защото всички материали, които се използват в скъпите инфраструктурни проекти трябва да се тестват, за да е сигурно, че не са подменени с фалшиви такива. Остава и вече споменатата цел за въвеждането на закон за отделен ВиК регулатор.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

БАВ проведе Осмата национална конференция Технически статии

БАВ проведе Осмата национална конференция

Hа 1 ноември т. г.

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016Бизнес

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

БАВ организира национален семинар Събития

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

На 1 и 2 октомври т. г.

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на водаСъбития

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на вода

Hа 10 и 11 ноември т. г.

БАВ проведе семинар за качеството на питейните водиСъбития

БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

"Hа 25 и 26 септември т.г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top