Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

15.11.2018, брой 8/2018 / Бизнес /

  • Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда
  • Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда
  • Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда
  • Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда
  • Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда
  • Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

Бизнес

 

Между 6 и 9 ноември т. г. изложбеният център в италианския град Римини бе домакин на 22-рото издание на международния панаир за технологии в областта на кръговата икономика Ecomondo.

За поредна година представител на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media имаше възможността да посети мащабното събитие и да се запознае отблизо с представените иновативни решения за събиране, транспортиране, третиране и оползотворяване на отпадъци, мониторинг на води, въздух и почви, ремедиация на замърсени терени и др. Паралелно с Ecomondo се проведе и 12-ото издание на Key Energy, чийто основен фокус бяха енергийната ефективност, вятърната и соларната енергетика, системите за съхранение на енергия и електрическата мобилност.

Разширено участие на Европейската комисия

За първи път тази година Европейската комисия (ЕК) участва със собствен щанд на Ecomondo. Чрез Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия към ЕК (EASME) бяха представени 38 проекта, демонстриращи как европейското финансиране стимулира внедряването на принципите на кръговата икономика в различен контекст.

Представители на EASME бяха на разположение както на посетителите, така и на изложителите за консултации относно възможностите за финансиране по програмите COSME, LIFE, Хоризонт 2020 и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Друга новост бе виртуален тур сред изложителите, вече възползвали се от европейско финансиране, чиито щандове бяха маркирани със специален стикер с логото на Европейския съюз.

Две зони за стартъп компании

С всяко издание на Ecomondo пространството, отредено за иновации, новаторски идеи и стартъп компании, се разраства. Тази година зоните за стартъпи бяха две – организирани съответно от консорциума ASTER за регион Емилия-Романя и от Ecomondo. На площ от 600 кв. м в зала D6 се представиха 20 иновативни предприятия от Италия, Франция и Испания.В инициативата Investment Forum, даваща възможност на стартиращите компании да представят концепциите си пред инвеститори и експерти, се включиха 14 италиански и чуждестранни стартъпи. Интерес предизвикаха технология за повишаване на конкурентността и екологосъбразността на процесите по управление на отпадъчни води, преносим анализатор за разпознаване на черна и цветна пластмаса в излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, метод за извличане на естествени оцветители от земеделски и хранителни отпадъци и др.

Съпътстваща програма с над 200 събития

В рамките на Ecomondo 2018 се проведоха над 200 международни събития, координирани от научни комитети с председатели проф. Фабио Фава (Ecomondo) и инж. Джани Силвестрини (Key Energy). Сред акцентите бе третото издание на форума European Nutrient Event, което за първи път се състоя в Италия. По време на двудневното събитие бяха обсъдени възможностите за възстановяване на фосфор от пречистването на отпадъчни и питейни води, рециклирането на фосфор в производството на органични почвени подобрители, ролята на хранителните вещества в генерирането на биоенергия и законодателната рамка в областта.


 

Специална конференция бе посветена на новата европейска стратегия за пластмасите, целяща редуциране на потреблението на изкопаеми горива при производството на пластмаса, увеличаване на степента на рециклиране на пластмаса и свеждане до минимум на отпадъците от пластмаса в околната среда и най-вече в моретата и океаните.

В съпътстващата програма бе включен и семинар за прилагането на принципите на Индустрия 4.0 в управлението на отпадъци. В рамките на събитието международни експерти обсъдиха използването на роботи и автоматизация при процесите по сортиране, както и внедряването на Интернет на нещата (IoT) и инструменти за анализ на данни за по-ефективни и интелигентни логистични дейности.

Организаторите от Italian Exhibition Group вече обявиха датите за следващото издание на Ecomondo – през 2019 г. изложението ще се проведе между 5 и 8 ноември.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитиеБизнес

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитие

“Програмата е отговорът на Карлсберг на нарастващото потребителско търсене на устойчиви продукти във времена на глобални предизвикателства като промените в климата, недостига на вода и здравето на хората в глобален аспект”, коментират от компанията.

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Европейският експозиционен център на кръговата икономика EcomondoФирмени статии

Европейският експозиционен център на кръговата икономика Ecomondo

ECOMONDO е търговският панаир, лидер на зелената и кръгова икономика в европейското Средиземноморие, международно събитие с иновативен формат, което обединява в една платформа всички сектори на кръговата икономика.  От енергийната ефективност до енергията от възобновяеми източници, от оползотворяването на суровини и енергия до устойчиво развитие: това са само някои от разглежданите теми в дните, посветени на събитието.

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.Бизнес

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

През 2016 г. консумацията на енергия е намаляла с 4% на 27,7 kWh/hl, в сравнение с 29 kWh/hl през 2015 г. Емисиите на въглерод са ограничени с 10% на 6,3 kg CO2/hl, сравнено със 7 kg CO2/hl през предходната година.

Ecomondo 2016 ще се проведе от 8 до 11 ноември в РиминиБизнес

Ecomondo 2016 ще се проведе от 8 до 11 ноември в Римини

Tърговското изложение за екологични технологии и устойчиво развитие Ecomondo ще се проведе за 20-и път от 8 до 11 ноември т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top