Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

28.11.2017, брой 6/2017 / Събития / Отпадъци

  • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика
  • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика
  • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика
  • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика
  • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Събития

 

От 7 до 10 ноември т. г. в Римини, Италия тазгодишното издание на Международното изложение за екологосъобразни технологии Ecomondo посрещна над 116 000 посетители. Събитието събра изложители, посетители и журналисти от цял свят, като сред тях бе и представител на издателството за специализирана техническа периодика TLL Media. Ecomondo протече паралелно с друго специализирано изложение - за превозни средства за събиране на твърди и течни отпадъци Sal.Ve, както и с Key Energy – търговското изложение за решения и приложения за енергийна ефективност и възобновяема енергия. В тях се включиха общо 1200 компании, които запълниха изцяло капацитета от 113 000 кв. м и 24 отделни палати на изложбения център Rimini Fiera. Представени бяха редица реални примери на компании, градове и институции, които вече са приложили на практика принципите на кръговата икономика.

Шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите
На 21-вото издание на търговския панаир бяха обособени шест тематични области – "Отпадъци и ресурси", "Био индустрия", "Рекултивационни и мащабни рискове", "Вода", "Интелигентни градове" и "Енергия". Повече от половината изложбено пространство бе заето от фирми в област "Отпадъци и ресурси". В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. В зали А7 и C7 на общо 6000 кв. м пък се проведе екологичното автомобилно изложение Sal.Ve, което се организира веднъж на всеки две години. Там бе представена мащабна продуктова гама от индустриални и специални превозни средства за събиране на твърди и течни отпадъци.Темата "Вода" бе представена в залите D1 и D2, където компаниите демонстрираха решения за анализ, измерване и управление на въздушни, водни и почвени замърсители, както и решения за интегриран воден цикъл и канализационни мрежи.

В две големи зали, B5 и D7 в област "Energy", протече и изложението Key Energy, което постави основен акцент върху индустриалната енергийна ефективност и вятърната енергетика. Освен това тази година в събитието се включиха и значителен брой компании, предлагащи фотоволтаични инсталации, които бяха част от тематичната област "Интелигентни градове" в зала B7. Организаторите прогнозират догодина този сектор да отчете още по-голям ръст.

Фирми, представящи решения и продукти в област "Био индустрия", включително биоенергия, когенерация и екологична химическа промишленост, бяха разположени в три зали – D3, D4, D5. Други две зали, C1 и C2, бяха центърът за изложители на продукти за рекултивация на замърсени обекти, регенерация и хидрогеоложки смущения.


 

Богата съпътстваща програма от конференции и награди
Ecomondo 2017 се отличи и с изключително богата програма от конференции и дискусии, награди и демонстрации на живо. В рамките на изложението се проведе 6-ото заседание на работни групи по инициативата "States General of the Green economy" за насърчаване на зелената икономика в Италия, водещото събитие "Кръгови и интелигентни градове" с акцент върху мобилността в контекста на устойчивия град, автомобилостроенето, градското обновление и интермодалния транспорт, както и конференцията "Global Water Expo", представяща възможностите за имплементиране на роботи и изкуствен интелект при мониторинг на води и управление на инфраструктури. Като част от съпътстващата програма, бяха връчени и наградите в "Climathon" маратона, както и Наградата за устойчиво развитие (Sustainable Development Award).

Следващото издание на изложението ще се състои от 6 до 9 ноември 2018 г.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Техники за минимизиране на отпадъците в индустриятаТехнически статии

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

В индустриалните предприятия обикновено се харчат доста средства за управление на отпадъците, необходими са персонал, енергия, суровини. Статията в броя представя техниките за минимизиране на отпадъците, благодарение на които може да се постигне максимална ефективност с минимум разходи.

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитиеБизнес

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитие

“Програмата е отговорът на Карлсберг на нарастващото потребителско търсене на устойчиви продукти във времена на глобални предизвикателства като промените в климата, недостига на вода и здравето на хората в глобален аспект”, коментират от компанията.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Европейският експозиционен център на кръговата икономика EcomondoФирмени статии

Европейският експозиционен център на кръговата икономика Ecomondo

ECOMONDO е търговският панаир, лидер на зелената и кръгова икономика в европейското Средиземноморие, международно събитие с иновативен формат, което обединява в една платформа всички сектори на кръговата икономика.  От енергийната ефективност до енергията от възобновяеми източници, от оползотворяването на суровини и енергия до устойчиво развитие: това са само някои от разглежданите теми в дните, посветени на събитието.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top