Прострийм Груп, Николай Ботев: Новост в портфолиото ни е Интегрирано сервизно обслужване на предприятия в индустриалния и ВиК сектор

23.05.2013, Брой 1/2013 / Фирмени статии / Води

  • Прострийм Груп, Николай Ботев: Новост в портфолиото ни е Интегрирано сервизно обслужване на предприятия в индустриалния и ВиК сектор

Води

 

Николай Ботев, управител на Прострийм Груп, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми г-н Ботев, кои са основните направления в дейността на Прострийм Груп в момента?
В Прострийм Груп имаме две основни бизнес направления – нашата традиционна дейност, която развиваме успешно повече от 17 години, свързана с консултиране и доставка на различни типове индустриално оборудване – тръбопроводна арматура, помпи, електрически задвижвания и двигатели, оборудване за пречиствателни станции. Друго направление в дейността ни е Интегрирано сервизно обслужване на предприятия в индустриалния и ВиК сектор за пълна и комплексна поддръжка на промишлено оборудване и системи.

Каква е ролята на Прострийм в областта на третирането на води?
По отношение третирането на води предлагаме компетентна консултация, базирана на грижата за опазване на околната среда и действащото законодателство. В нашите възможности е да извършим оценка на текущото състояние на обекта и да дадем професионални препоръки. Извършваме доставка, монтаж и пуск както на отделни съоръжения, така и на цялостни пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води (битово и промишлено замърсени).Предлагате Интегрирано сервизно обслужване на ПСОВ и ПСПВ. В какво се изразява тази услуга?
Като сервизен партньор предлагаме услуги по експлоатация, поддръжка и обслужване на пречиствателните станции. Извършваме оценка на всеки обект, рутинна поддръжка и ремонт на съществуващите съоръжения, предлагаме подходящи превантивни решения за всяка ситуация. Разполагаме с професионално обучени техници по електрически и механични процеси в компетенциите, на които влизат и обучения на обслужващия персонал.Какви са новостите в продуктовата ви гама?
Един от най-новите ни продукти са стоманените модулни резервоари със стъклено покритие, които намират широко приложение в индустриалния и ВиК сектори като първични и вторични утаители (позволява монтаж на мостов чистач), силози за утайки, резервоари за обезсоляване на морска вода, обратна осмоза (RO) избистрители; биобасейни, MBR резервоари, SBR резервоари, утайкоуплътнители, буферни резервоари, резервоари за дъждовни води и други.

 

Разкажете ни за някои от последните ви проекти?
Един от последните ни реализирани проекти е станция за пречистване на отпадъчни води от битова канализация. Пречиствателната станция е предназначена да обслужва населено място с 1500 e. ж. в туристически развит регион. Компанията ни извърши доставката, монтажа, автоматизацията и пуска на цялата пречиствателна станция. Оборудването включва: миксер–аератор 11 kW с честотно регулиране на база разтворен кислород, въздуходувки, помпи, филтър преса, декантери; проектиране и изграждане на командна зала.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Автоматизация в ПСОВТехнически статии

Автоматизация в ПСОВ

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.

Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водатаТехнически статии

Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водата

Още от канализационната мрежа и помпените станции започва образуване и натрупване на водороден сулфид H2S - вреден газ с тежък мирис и корозивно въздействие върху бетона и материала на тръбите. Дозиращите системи на sera за железни соли FeCl2 спомагат за свързването му и образуване на железен сулфид FeS, който се транспортира до ПСОВ.

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и наляганияФирмени статии

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и налягания

Параметри на групата дозиращи помпи Smart DIGITAL DDA, DDC и DDE като точност на дозиране до 1:3000, широк диапазон на захранващо напрежение (100-240 V, 50/60 Hz), напълно окомплектоване с инсталационни комплекти и други, дават възможност за най-оптимален избор съобразно всяко конкретно приложение.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.

Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост Технически статии

Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост

Преди задвижванията с променлива честота да навлязат в употреба, изпомпването с различна скорост се е осъществявало с помощта на двускоростни двигатели и намотки с регулируемо напрежение. През последните 10-15 години индустрията е започнала усилено да използва задвижващи механизми с променлива честота при системите за транспортиране на отпадъчни води.

Дозиращи помпи за пречиствателни станцииТехнически статии

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Към избора и инсталирането на дозиращи помпи трябва да се подходи след цялостно проучване на всички променливи на работната среда. За тази цел операторът на пречиствателната станция трябва да се обърне към опитен и доказан доставчик на дозиращи помпи, който разбира от протичащите процеси.

Мониторинг на води в пречиствателни станцииТехнически статии

Мониторинг на води в пречиствателни станции

Eвропейското и националното законодателство включват насоки за избора на подходяща методология и честота на мониторинга на води в пречиствателни станции. За качеството на третираните води се следи за съответствието с референтни стойности на параметри като биохимична потребност от кислород (БПК), химична потребност от кислород (ХПК), общо съдържание на суспендирани частици, концентрация на азот, фосфор и др.

Утаители за отпадъчни водиТехнически статии

Утаители за отпадъчни води

Утаяването е основен процес при механичното пречистване на отпадъчни води, при който се отделят по-голямата част от фино суспендираните вещества под действието на гравитационните сили. За целта се използват различни видове утаители в зависимост от производителността на пречиствателната станция, технологичната схема на пречистване, геоложки условия, ниво на подпочвени води и др.

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top