У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

06.03.2015, Брой 1/2015 / Интервю /

  • У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

Интервю

 

Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаема г-жо Щрака, с какви очаквания и амбиции поемате новия си пост? Кои ще са основните Ви приоритети?
Работила съм в други източноевропейски държави като Украйна и Босна, но България е първият пазар в рамките на ЕС за мен. Тук има много австрийски компании, които вече са активни в различни индустрии. Австрия е вторият по големина инвеститор в страната. Основната ми задача е да поддържам необходимия информационен обем и да каня други австрийски компании да се присъединяват към тази търговска платформа.

Основен фокус на австрийските компании са области с възможности за европейско финансиране като пътна инфраструктура, околна среда, регионално развитие. Сериозен потенциал има и в сферите енергийна ефективност, автоматизация, възобновяема енергия, когенерация, където австрийските компании са традиционно силни.

За шеста поредна година Австрия е стратегически партньор на организираните от Виа Експо международна конференция и изложба Save the Planet. Какви са прогнозите ви за тазгодишното издание на специализираните събития?
Save the Planet 2015 е добра отправна точка в рамките на новия програмен период за европейско финансиране. Изложението е отлична възможност за австрийските компании, тъй като за тях е важно да представят дейността си пред общините, пред строителните фирми, които реализират проекти, да създадат контакти. Ето защо считам, че тазгодишното издание на изложението съчетава правилното място с правилното време за австрийския бизнес в България.Бихте ли разказали повече за компаниите, които участват в колективния австрийски павилион тази година. Какви иновации ще представят?
Тазгодишните австрийски изложители са активни в области като рециклиране, управление и сепариране на отпадъци, енергийна ефективност, биогазови инсталации и др. Много от тях вече са намерили своето място на българския пазар.

Австрийските компании постоянно разработват нови технологии, за да бъдат конкурентни на пазара. Например водопроводни тръби от стъклопласт - те не ръждясват, нищо не се прилепва за тях и не се запушват. Изглеждат като несложен продукт, но е всъщност високотехнологичен. Има и редица други примери за иновации.


 

Какви възможности за съвместна реализация на проекти между български и австрийски компании предлага новият програмен период на ОП „Околна среда” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”?
Много австрийски компании разработват проекти с български партньори в сектори като биогазови инсталации, енергия от биомаса и др. Малките и средни ВЕЦ също са интересна възможност за австрийския бизнес в България. В дългосрочен план те са сравнително по-реалистична алтернатива на соларните и вятърните паркове.

Бъдещите възможности зависят от връзките с общините, които активно кандидатстват за европейско финансиране и са готови да осигурят необходимия експертен опит за разработването на проекти. ВиК секторът и третирането на отпадни води също са потенциални ключови области за развитие на българо-австрийския бизнес.

Върху какво трябва да се фокусира страната ни, за да привлича по-успешно австрийски инвестиции в области като екология и инфраструктура? Посочете някои от най-значимите реализирани инвестиции у нас досега.
Ключовите думи са стабилност и предвидимост. Общата рамка на правната система и на административното производство трябва да бъде стабилна, проста и изпълнима. България има атрактивна за инвеститорите данъчна система, но трябва да се работи повече върху маркетинга. Страната е по-привлекателен бизнес партньор, отколкото се представя в Европа. Активно се стремим да промотираме България в австрийската бизнес общност.

Що се отнася до значими реализации, мога да посоча много успешни австрийски инвестиции. Фирма Hobas има богато проектно портфолио в областта на технологиите за отпадни води. Ginzler успешно изгради инсталация за пречистване на води близо до Бургас.

Друг добър пример е компанията Biogest, която успешно реализира инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Много австрийски компании, като A.S.A. и Strabag, изпълняват проекти в областта на екологията и управлението на отпадъци.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Kонцепцията за кръгова икономика в ЕвропаСтандарти

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Преходът към кръгова икономика се основава на три стълба: ползи за околната среда, особено по отношение на ограничаване на въздействието върху нея и намаляване използването на ресурси; спестяване на разходи от понижените нужди от природни ресурси; и създаване на нови пазари, предоставящи допълнителни икономически ползи от кръгови практики, например по отношение на създаването на работни места или подобряване на благосъстоянието.

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top