Сименс и Хах Ланге организираха семинар за водния сектор

24.09.2013, Брой 3/2013 / Фирмени статии / Води

  • Сименс и Хах Ланге организираха семинар за водния сектор

Води

 

Специализиран технически семинар на тема “Комплексни решения за приложение във водния сектор с портфолиото на Siemens и Hach Lange” се проведе на 19 и 20 септември т. г. в СПА хотел Хисар. Форумът бе открит от Теодор Маринов, директор направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии в Сименс, и Tine Zorz, мениджър продажби в Хах Ланге, които приветстваха присъстващите с добре дошли, представиха накратко компаниите си и очертаха програмата на събитието.

В рамките на семинара бяха представени лабораторните уреди за анализ и WTOS-система за оптимизация на процесите на ПСОВ на Хах Ланге. Друг интересен акцент в програмата бяха специализираните контролно-измервателни прибори за ресурс №1, представени пред аудиторията от Иван Рашков, инженер продажби Воден сектор в Сименс, и Николай Христов, технически експерт КИП. Те запознаха присъстващите с продуктовите решения на Siemens и техните възможности в измерването на ниво, налягане, разход и температура.

„Серията SITRANS P DSIII за измерване на относително, абсолютно и диференциално налягане, ниво и разход се характеризира с висока точност и възможност за работа в агресивни среди и при високо натоварване. Разполага със стандартно резбово присъединяване, както и фланцово такова”, разказаха те. В техните презентации се акцентира и върху серията за измерване на ниво SITRANS Probe LU, която представлява трансмитер и трансдюсер за измерване на ниво в едно устройство.Интерес предизвикаха и разходомерът за открит канал LUT400, хидростатичният сензор за ниво SITRANS MPS, както и електромагнитните разходомери SITRANS F M MAG5100W, разработени специално за приложение във водния сектор.

Бойко Бойков, технически експерт Системи за автоматизация в Сименс, представи пред специалистите в залата темата за продуктите и решенията от областта на индустриалната автоматизация на Siemens за пречиствателни станции за отпадни води. В представянето той даде пример за типична пречиствателна станция и най-често използваното технологично оборудване, както и решенията на Siemens за всяко звено на пречиствателната станция.

Акцент бе поставен върху функционалните възможности на панелите за визуализация Simatic HMI и индустриалните компютри Simatic IPC. Специално внимание лекторът отдели на индустриалните контролери от фамилията Simatic S7-300, както и Simatic S7-1500 - най-новия член в семейството Simatic.Във втората лекция г-н Бойков представи системите за енергиен мениджмънт на Siemens. Като начало бе представена теоретичната обосновка, налагаща използването на подобен тип системи, след което в детайли бяха представени двете решения – Simatic Powerrate и B.Data. Powerrate е софтуерна библиотека, базирана на SCADA системата WinCC v7.X и насочена основно към контролното и операторското ниво в една станция.

B.Data, от своя страна, предлага допълнителни функционалности, сред които помощ при закупуването на енергия, прогнозиране, енергийно счетоводство, връзка с ERP система и др. Системата за енергиен мениджмънт е насочена към управленското ниво в пречиствателните станции за отпадни води.

През втория ден на семинара присъстващите имаха възможността да се запознаят с лекцията „Енергийна ефективност при задвижванията” на Сименс, водена от Ангел Костов, мениджър продажби Задвижваща техника. „Позовавайки се на Протокола от Киото, държавите, одобрили този документ, се споразумяват драстично да намалят нивото на изпускания в атмосферата CO2 в периода до 2020 г.

 

Така поставената цел може да се изпълни чрез прилагането на широк набор от мерки. Това е причината Европейският съюз да изготви Directive for “energy users” или EuP Directive (EuP = Energy Using Products). Изискванията към консумацията на електроенергия и класа на ефективност (к.п.д.) на асинхронните двигатели се описва в раздел 11 на Директивата EuP; за техническа база на формулираните там понятия и параметри се ползва стандартът IEC60034-30:2008, валиден както за Европа, така и за останалия свят”, припомни той.

В своята презентация г-н Костов предложи технически мерки за намаляване на загубите, съпътстващи работата на двигателя, и конкретните предложения от продуктовата гама асинхронни електродвигатели на Siemens. Гамата регулатори SINAMICS бе представена като параметри, функции и възможни сфери на приложения.
Програмата завърши с темата „Контролно-измервателната апаратура на Хах Ланге с приложение при питейните и отпадни води”, която бе последвана от въпроси и дискусия.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

Апаратура за анализ и мониторинг на води

Извършването на анализ и мониторинг на качеството на водите е от водещо значение за определяне на тяхното състояние. Обект на наблюдение са ключови показатели, оказващи влияние върху околната среда и живота и ежедневните дейности на хората.

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властитеИнтервю

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

Управителят на ВиК - Стара Загора споделя очакванията си във връзка с реализацията на Стратегията за развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията до 2023 година.

Регулатори за защита от воден удар в помпени системи от Dorot Control VavesФирмени статии

Регулатори за защита от воден удар в помпени системи от Dorot Control Vaves

HTI България е партньор на глобалния производител на решения за водния сектор Dorot Control Valves. Компанията предлага иновативно решение за защита от воден удар в помпени системи - защитни регулатори с марка Dorot.

БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

Председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) дава своята оценка за стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на Закона за водите.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top