Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

13.09.2017, брой 5/2017 / Интервю /

  • Йонуц Фаркаш, Schneider Electric

Интервю

 

Йонуц Фаркаш, регионален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово, пред сп. Екология & Инфраструктура

Schneider Electric подкрепя като партньор конкурса ЕКООБЩИНА 2017. Какви бяха причините Ви да вземете това решение?
Подкрепихме инициативата ЕКООБЩИНА за втори път, защото разпознахме общи ценности в областта на енергийната ефективност и въвеждането на практики за устойчиво развитие. За нас беше ценно да сме част от един конкурс, създаден специално за българските общини, за да споделим как решенията на Schneider Electric водят до реална икономия на ресурси с фокус върху опазването на околната среда.

Какви според Вас са ползите от провеждането на такъв тип инициативи?
Schneider Electric е устойчива компания. Под устойчивост ние имаме предвид съществената роля, която изпълняваме, свързана с енергията и достъпа до нея, климатичните промени и запазването на ресурсите на планетата. Ние приемаме устойчивостта като водеща ценност в бизнеса ни, която рефлектира върху репутацията, привличането и задържането на служители и ролята ни на корпоративен гражданин. Силно вярваме, че инициативи като ЕКООБЩИНА популяризират и утвърждават тези ценности, и затова са важни за България и нейните граждани. Стимулирането и отличаването на общини с добри практики е пътят към мотивирането на останалите представители на местната власт да следват примера на лауреатите и да превърнат своите общини в едно по-добро място за живот на своите жители.В каква степен екологичните политики и концепцията за устойчиво развитие са заложени във фирмената философия на Schneider Electric? Бихте ли разказали за някои успешни примери от Вашата практика?
Екологичните практики и устойчивото развитие са изцяло залегнали във фирмената философия и ценности на Schneider Electric. Затова ние подкрепяме различни инициативи, за които вярваме, че ще допринесат за утвърждаването им. Най-добрият пример, който можем да споделим, е как прилагаме всички принципи на устойчивостта в собственото си производство.

Заводът на Schneider Electric в България е най-голямото производствено предприятие на компанията в Европа. Още през 2015 г. той получи сертификат ISO 50001 за енергиен мениджмънт. С това предприятието се нареди сред все още твърде малкото сертифицирани по системата за управление на енергията. Във фабриката в индустриална зона “Марица” се произвеждат малки прекъсвачи от няколко гами, предназначени за много пазари в и извън Европейския съюз. Това означава много производствени линии, въвеждането на много технологии и координирането на различни процеси.


 

Благодарение на организацията на работата и внедрените решения предприятието не само отговаря на всички екологични норми, но е и оборудвано със система за сградно управление – Building Management System (BMS), система за енергиен мениджмънт и собствени технологии в индустриалната автоматизация на Schneider Electric.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top